Szkodniki jabłoni

Szkodniki jabłoni

Skomentuj artykuł

Szkodniki drzew owocowych tak jak choroby mogą znacząco obniżyć plonowanie uprawianych roślin sadowniczych. Bardzo ważne jest, aby na bieżąco lustrować drzewa owocowe i natychmiast reagować w przypadku pojawienia się nieproszonych gości.

Jabłonie należą do tych drzew owocowych, które bardzo często stają się ofiarą wielu szkodników. Dzięki podstawowej wiedzy m.in. w zakresie biologii szkodników powinniśmy sprawniej i efektywniej je zwalczać.

1.    Wybrane szkodniki jabłoni

•    Pryszczarek jabłoniak
•    Kwieciak jabłkowiec
•    Miodówka jabłoniowa
•    Zwójki
•    Bawełnica korówka
•    Mszyce
•    Owocówka jabłkóweczka
•    Namiotnik jabłoniowy

2.    Skrócona charakterystyka wybranych szkodników jabłoni

•    Pryszczarek jabłoniak

Dasyneura mali jest muchówką zaliczaną do rodziny pryszczarkowatych. Jako dorosła muchówka osiąga nawet do ponad 2 cm długości. Dla jabłoni owad szkodliwy w fazie larwalnej. Larwa różowawa, beznoga do 2-3 mm długości, żeruje w zawiniętych brzegach liścia. Przepoczwarza się w glebie. Samice składają jaja na najmłodszych pędach i już po kilku dniach następuje wylęg szkodnika. W ciągu roku mamy do czynienia z trzeba pokoleniami tego szkodnika. Larwy żywiąc się sokiem roślinnym doprowadzają do zasychania wierzchołkowych liści, czego konsekwencją będzie zahamowany wzrost drzewa.
Pryszczarek jabłoniak szkodliwy przede wszystkim w szkółkach, w starych sadach nie stanowi zagrożenia.
     
•    Kwieciak jabłkowiec

Anthonomus pomorum należy do rodziny ryjkowcowatych. Posiada charakterystycznie wydłużoną głowę w kształcie ryjka. Dorosły osobnik osiąga do 5 mm długości, a kremowobiała larwa do 6 mm.
Przy wysokiej liczebności szkodnika może  doprowadzić do obniżenia plonów nawet o kilkadziesiąt procent. Samice składają jaja w pąkach kwiatowych i to właśnie w nich żerują i przepoczwarzają się larwy. Zjadają one pręciki i słupek, doprowadzając do zasychania pąków. Dorosłe osobniki także uszkadzają pąki kwiatowe. Dorosłe owady zimują w szczelinach w korze oraz w ściółce.


•    Miodówka jabłoniowa

Psylla mali to niewielki, szarozielony pluskwiak równoskrzydły, osiągający do około 4 mm długości. Samice składają jaja w szczelinach kory i na pędach i w tych miejscach jaja zimują, a wiosną w fazie pękania pąków wylęgają się zielonkawe larwy długości około 2 mm. Larwy wysysają soki z pąków w wyniku czego pąki nie rozwijają się, zasychają, a jak się rozwiną, to i tak są zniekształcone i po kwitnieniu więdną i brunatnieją. Wydzielina miodówki jest znakomitą pożywką do rozwoju grzybów sadzakowych. Wysysanie soków z liści przez owady dorosłe jest przyczyną powstawania chlorotycznych plam.

•    Zwójki

Zwójki liściowe to niewielkich rozmiarów motyle, których larwy uszkadzają liście, pąki kwiatowe, a nawet owoce, przez co doprowadzają do sporych strat. Do tej grupy zaliczymy m.in. zwójkę różóweczkę (Archips rosana), zwójkę głogóweczkę (Archips crataegana), zwójkę dębóweczkę (Archips xyllosteana), zwójkę siatkóweczkę (Adoxophyes reticulana), zwójkę rdzaweczkę (Archips podana).

•    Bawełnica korówka

Eriosoma lanigerum zaliczana jest do pluskwiaków. Jej kolonie znajdują się w zagłębieniach kory i pokryte są  białawym oraz wełniastym nalotem. Z czasem w miejscu żerowania powstaje rakowate narośle, doprowadzające do zamierania konarów, a także całych drzew.•    Mszyca jabłoniowa (Aphis pomi), mszyca jabłoniowo- babkowa(Dysaphis  plantaginea), mszyca jabłoniowo- zbożowa (Rhopalosiphum insertum)-

Niewielkie pluskwiaki żerujące na liściach, żywiące się sokiem roślinnym powodując m.in. deformację oraz zasychanie liści i pędów szczytowych.

•    Owocówka jabłkóweczka

Cydia pomonella jeden z najbardziej powszechnych szkodników jabłoni, powodujący tzw. „robaczywienie” owoców. Larwa (biała do różowawej z brązowym łepkiem, osiągająca do 20 mm długości)   niszczy owoce wgryzając się w owoc, drążąc korytarz aż do gniazda nasiennego, gdzie zjada nasiona. Następnie larwy chronią się w szczelinach kory, część z nich ulega przepoczwarzeniu (drugie pokolenie), a część przepoczwarza się dopiero następnego roku wiosną wraz z gąsienicami drugiego pokolenia.

•    Namiotnik jabłoniowy

Należący do rodziny namiotnikowatych Hyponomeuta malinellus jest kolejnym szkodnikiem jabłoni. Jest niewielkim motylem o rozpiętości skrzydeł do około 20 mm długości. Skrzydła podzielone na przednie i tylnie. Przednie białe z czarnymi kropkami, a tylne szare. Samice składają jaja na gałęziach. Z czasem wylęgają się małe gąsienice, które zimują pod tarczkami jajowymi. Larwa jest barwy żółtej z czarna głową, która w okresie wiosennym wychodzi z ukrycia i kieruje się na żer. Po kwitnieniu na wierzchołkach pędów zaobserwujemy coraz więcej oprzędów, które z czasem połączą wiele gałęzi. To gąsienice przygotowują się do przepoczwarzenia (początek lata), przy okazji szkieletując liście, a następnie następuje wylot namiotnika.

Kwieciak jabłkowiec

 

Kwieciak jabłkowiec

3.    Zwalczanie szkodników jabłoni

•    Pryszczarek  jabłoniak

Szkodnika zwalczamy w momencie zaobserwowania pierwszych oznak żerowania. Nie łatwo go zlikwidować, ponieważ cieszące się skutecznością środki ochrony roślin zostały już wycofane ze sprzedaży. Na liście środków, które można stosować przeciw pryszczarkowi, widnieje Bulldock 025 EC. Oprysk należy wykonać w czasie intensywnych lotów pryszczarka jabłoniaka.

•    Kwieciak jabłkowiec

W fazie nabrzmiewania i pękania pąków należy zastosować jeden z dostępnych środków ochrony roślin i przeprowadzić oprysk. Przykłady środków - Decis 2,5 EC, Mospilan 20 SP, Karate Zeon 050 CS.

czytaj dalej...

0 komentarzy

Dodaj swój komentarz

Zobacz także

Koniecznie zobacz: