Choroby jabłoni

Choroby jabłoni

Skomentuj artykuł

Jabłonie należą do najpopularniejszych drzew owocowych, które możemy uprawiać w naszych sadach, na działkach i w ogrodach. Tak jak wszystkie drzewa owocowe, narażone są na liczne choroby, które są zagrożeniem dla plonu, ale także dla życia samych drzew. W uprawie jabłoni konieczna jest profilaktyka, która w dużej mierze ogranicza występowanie poszczególnych chorób. Wiedza z zakresu uprawy jabłoni, świadomość ich wymagań oraz umiejętna pielęgnacja  w połączeniu z wiedzą o podstawowych chorobach, powinna przynieść zadowalające rezultaty. Całoroczna i dokładna lustracja jabłoni, pozwoli na szybką reakcję w przypadku jakichkolwiek zmian chorobowych. 

Dlaczego drzewa owocowe chorują?

Drzewa owocowe bardzo często porażane są przez zróżnicowane czynniki chorobotwórcze. W wielu przypadkach za rozprzestrzenianie się niebezpiecznych dla roślin patogenów odpowiadają szkodniki np. mszyce, dlatego warto zadbać o ochronę drzew owocowych także na tej płaszczyźnie. W dużym zakresie zdrowotność uprawianych roślin zależy od stopnia zapewnienia im odpowiednich warunków oraz zaspokojenia podstawowych potrzeb.
     
Najczęstsze choroby jabłoni

Choroby występujące w uprawie jabłoni mogą mieć zróżnicowane podłoże, a więc

•    podłoże grzybowe
•    podłoże bakteryjne
•    podłoże wirusowe


Choroby jabłoni o podłożu grzybowym

Do najgroźniejszych chorób grzybowych porażających jabłonie z pewnością zaliczymy parch jabłoni, wywoływany przez Venturia inaequalis. W wyniku aktywności czynnika chorobotwórczego, porażeniu ulegają liście, owoce oraz niezdrewniałe pędy i kwiaty. Na roślinie zaobserwujemy liczne oliwkowobrunatne plamy z czasem ciemniejące. W wyniku choroby następuje zahamowanie wzrostu jabłoni, liście zasychają po czym opadają. Owoce z licznymi plamami, pęknięciami są zniekształcone i tracą swoją wartość.

Venturia inaequalis zimuje na porażonych częściach jabłoni. Warto zaznaczyć, że chorobie sprzyja wilgoć i ciepło, dlatego należy zadbać, aby korony jabłoni nie były zbyt gęste i w okresie wegetacyjnym bardziej przewiewne. W przypadku porażenia parchem jabłoni należy usuwać porażone części roślin. Ponieważ dostępne  w sprzedaży odmiany jabłoni często różnią się pod względem odporności na parcha, warto wybierać tylko te odmiany, które wykazują wyższą odporność na Venturia inaequalis. Poza tym stosujemy zabiegi zapobiegawcze i już  w momencie pękania pąków możemy zastosować Antracol 70 WG. W fazach późniejszych ( przed kwitnieniem, w czasie kwitnienia i po kwitnieniu oraz w czasie wzrostu owoców) możemy zastosować środek Zato 50 WG. Inne preparaty to m.in.  Miedzian 50 WP, Kaptan Zawiesinowy 50 WP. Dodatkowo po zbiorze owoców (X/XI) warto wykonać dokładny oprysk porażonego drzewa stosując, 4- 5% roztwór mocznika.

Mączastym nalotem na liściach, pędach, a także kwiatach objawia się mączniak jabłoni, będący konsekwencją aktywności patogenu o nazwie Podosphaera leucotricha. Porażone części roślin z czasem zasychają.

Ponieważ Podosphaera leucotricha zimuje w pąkach, należy usuwać porażone pędy. W razie konieczności należy przeprowadzić oprysk. Pierwszy zbieg należy wykonać w fazie różowego pąka, następne podczas kwitnienia i w okresie wzrostu owoców, zależnie od stopnia porażenia. Środki do zwalczania mączniaka jabłoni to m.in. Siarkol 80 WP, Nimrod 250 EC, Zato 50 WG.

czytaj dalej...

0 komentarzy

Dodaj swój komentarz

Zobacz także

Koniecznie zobacz: