Choroby jabłoni

Choroby jabłoni

Skomentuj artykuł

Jeżeli na liściach pojawią się liczne, ale drobne i brunatne plamy, należy sprawdzić czy czasami nasza jabłoń nie została porażona przez drobną plamistość liści jabłoni. Przy silnym porażeniu liście zasychają i opadają. Oprysk należy przeprowadzić już w fazie różowego pąka stosując np. Miedzian 50 WP.

W przypadku brunatnej zgnilizny drzew ziarnkowych porażeniu ulegają głównie owoce. W wyniku aktywności Monilinia fructigena na owocach pojawiają się brunatne i gnijące plamy z charakterystycznymi kręgami skupionych zarodników. Porażone owoce w większości  opadają, a nieliczne pozostają na drzewach w formie zaschniętej mumii. W tych zaschniętych pozostałościach owoców oraz w pędach zimuje grzyb, dlatego należy usuwać zarówno mumie jak i porażone pędy. Przy dużym porażeniu zaleca się wykonanie oprysku z zastosowaniem np.  Miedzianu 50 WP zaraz po opadnięciu zawiązków. W razie potrzeby zabieg należy powtórzyć.

Choroby jabłoni
Choroby jabłoni

Gorzka zgnilizna jabłek dotyka dojrzałe owoce na których pojawiają się gnilne i brunatne plamy. Poważny problem przechowywanych owoców. Na dwa tygodnie przed zbiorami owoców należy przeprowadzić oprysk stosując np. Topsin M 500 SC. W razie konieczności można przeprowadzić dwa zabiegi, ale pierwszy zabieg należy wykonać 4 tygodnie przed zaplanowanym zbiorem owoców.

Rak drzew owocowych jest przykładem choroby grzybowej kory. Czynnikiem chorobotwórczym w tym przypadku jest Nectria galligena. W wyniku porażenia dochodzi do istotnych zmian, które mogą doprowadzić nawet do zamierania całych drzew. Porażeniu ulegają przede wszystkim pnie, konary oraz gałęzie. Rak powoduje powstawanie głębokich ran. Do infekcji dochodzi poprzez otwarte rany np. po zbiorze owoców, wichurze, cięciu pielęgnacyjnym  itp. Ważne, aby profilaktycznie stosować oprysk Topsin M 500 SC po zbiorach jabłek oraz po wszelkich zmianach, które mogłyby wpłynąć na powstanie otwartych ran. Ze zrogowaceniami można walczyć. Poza opryskiem należy wycinać zrogowacenia do zdrowej tkanki i smarować maścią ochronną.

Warto jeszcze wspomnieć o srebrzystości liści oraz zgniliźnie pierścieniowej podstawy pnia. Pierwsza z nich wywoływana jest przez grzyb o nazwie skórnik purpurowy (Chondrostereum purpureum). Do zakażenia dochodzi najczęściej poprzez otwarte rany powstałe w wyniku złamania konarów, gałęzi, a także poprzez uszkodzenia mrozowe czy też cięcie.  Grzyb powoduje liczne zmiany na korze, która z czasem murszeje i zaczyna odchodzić od drewna. W ostatniej fazie choroby zaobserwujemy na porażonym drzewie liczne dachówkowato ułożone owocniki. Kolejnym bardzo istotnym objawem są ołowianoszare do srebrzystych liście u których dochodzi do rozwarstwienia miękiszu od skórki. Zmiany mogą wystąpić na konkretnej gałęzi bądź na całym drzewie. Walcząc z chorobą należy usuwać zainfekowane części roślin, a rany zabezpieczyć np. Funabenem.  Zgnilizna pierścieniowa podstawy pnia wywoływana jest przez Phytophthora cactorum, Do zakażenia dochodzi poprzez zranienia, pęknięcia itp. Grzyb poraża szyjkę korzeniową, podstawę pnia, a czasem także korzenie. W wyniku porażenia dochodzi do zmian na korze, a w zaawansowanej fazie dochodzi także do przebarwień na liściach (żółknięcie, brunatnienie) co świadczy o powolnym zamieraniu całych roślin. Walka z chorobą to przede wszystkim profilaktyka, a więc uprawa jabłoni na niezbyt podmokłym terenie. Poza tym jabłonie należy szczepić na podkładkach, które są bardziej odporne na Phytophthora cactorum. Zapobiegawczo można zastosować Aliette 80 WG

czytaj dalej...

0 komentarzy

Dodaj swój komentarz

Zobacz także

Koniecznie zobacz: