Podkładki jabłoni

Podkładki jabłoni

Skomentuj artykuł

Większość jabłoni produkowanych jest przez szczepienie właściwej odmiany na podkładce. Głównym powodem wykorzystywania tej metody jest możliwość kontrolowania siły wzrostu drzew. Wśród podkładek jabłoni wyróżnić możemy typy karłowe, półkarłowe i silnie rosnące. Podkładki mają również wpływ na wiele innych cech głównej odmiany. Właściwie dobrane mogą zwiększyć zdrowotność drzew, przyspieszyć ich wejście w okres owocowania oraz poprawić jakość i wielkość uzyskanego plonu. Z tego względu warto podczas wyboru drzewka zwrócić uwagę na rodzaj użytej podkładki.

Karłowe

M.9 – Najważniejsza podkładka karłowa od wielu lat powszechnie stosowana na całym świecie. Jest szczególnie popularna w Europie Zachodniej, gdzie udział drzew na niej szczepionych wynosi ponad 90%. Nadaje się do odmian silnie i umiarkowanie rosnących. Drzewa na niej szczepione zwykle osiągają wysokość około 2 m, a jest to pożądana wielkość w sadach nowoczesnych. Jest również doskonałym wyborem do małych ogrodów i niewielkich sadów. Dobrze wpływa na owocowanie poprawia wielkość, plenność oraz cechy jakościowe owoców m. in. ich wybarwienie. Jej główną wadą jest słabo rozwinięty i podatny na uszkodzenia system korzeniowy, w wyniku czego słabo kotwiczy się w glebie i drzewa mogą wymagać podpór. Jest wrażliwa na susze, a w bezśnieżne, mroźne zimy korzenie często są uszkadzane. Wrażliwa na zarazę ogniową i bawełnice korówkę, średnio podatna na parcha i mączniaka, rzadko występuje zgnilizna pierścieniowa podstawy pnia.

P59 – Podkładka karłowa o sile wzrostu słabszej od P 22, wyselekcjonowana w Polsce. Polecana dla odmian bardzo silnie rosnących, jak Gloster, Alwa, Boskoop. Ma duże wymagania co do rodzaju gleb. Nie poleca się jej na podłoże lekkie i mało zasobne w składniki pokarmowe, na którym rośliny bardzo słabo rosną. Powinna być stosowana w sadach na glebach żyznych, przepuszczalnych, ale dość wilgotnych. Zaletą tej podkładki jest duża wytrzymałość na niskie temperatury i dobre korzenienie się w porównaniu do M 9 czy P 22, mimo to drzewa powinny być prowadzone przy słupkach. Drzewa na podkładce P 59 wcześniej rozpoczynają wegetację, a owoce dojrzewają nawet o kilka dni szybciej. Rzadko porażana przez parcha i mączniaka, dość podatna na pierścieniową zgniliznę podstawy pnia, wrażliwa na zarazę ogniową. Jest lubiana przez mszyce i zające.


P22 – Kolejna podkładka z grupy karłowej, o słabszej sile wzrostu niż M 9, drzewa na niej dorastają do 1,5 – 2 m wysokości. Wyhodowana w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. Jej największą zaletą jest duża wytrzymałość na mróz. Ze względu na słaby system korzeniowy uprawy powinny być prowadzone przy podporach. Zaleca się ją na gleby żyzne, o dobrych właściwościach wodnych. Wymaga systemu nawadniającego i systematycznego nawożenia. Przyspiesza wchodzenie jabłoni w owocowanie, pobudza do licznego zawiązywania pąków kwiatowych, poprawia plenność. Aby uzyskać dorodne owoce dobrej jakości, zaleca się silne cięcie i przerzedzanie zawiązków. Jest bardzo chętnie porażana przez bawełnice korówkę. Rzadko występuje mączniak i parch, znacznie częściej zaraza ogniwa i pierścieniowa zgnilizna.

P2 – Podkładka siłą wzrostu zbliżona do M 9, drzewa na niej szczepione rosną nawet nieco silniej. Obecnie często stosowana jako wstawka skarlająca, daje bardzo dobre efekty. Charakteryzuje się dużą odpornością na mróz, co jest jej niewątpliwą zaletą. Na mateczniku rozmnaża się dość słabo, ponadto wymaga dobrych gleb, o dużej zawartości składników pokarmowych i uregulowanych stosunkach wodnych, nie nadaje się na podłoża ciężkie i podmokłe. Z tego względu nie jest zbyt często stosowana przez szkółkarzy. Średnio wcześnie rozpoczyna wegetację, drzewa wcześnie wchodzą w okres owocowania. Podkładka odporna na zgniliznę pierścieniową, niezbyt podatna na parcha i mączniaka. Często występuje bawełnica korówka.

Podkładki jabłoni

Podkładki jabłoni

Półkarłowe

P 60 – podkładka półkarłowa, rośnie nieco silniej niż M9 i słabiej od M 26. Wyodrębniona w Instytucie w Skierniewicach. Charakteryzuje się bardzo duża odpornością na mróz, choć okresowe ocieplenia mogą obniżać mrozoodporność. Wymaga prowadzenia przy palikach, dobrze rośnie na glebach lekkich, piaszczystych, nie znosi podłoża zwięzłego i podmokłego. Nadaje się jako podkładka dla wielu odmian, zwłaszcza tych o umiarkowanym wzroście. Wcześnie rozpoczyna wegetację, dzięki czemu owoce dojrzewają kilka dni wcześniej. Drzewa wchodzą w owocowanie już w drugim roku po posadzeniu i lepiej plonują. Średnio wrażliwa na parcha, mącznika i pierścieniową zgniliznę podstawy pnia, natomiast często porażana przez zarazę ogniową.

M.26 – Pochodząca z Anglii podkładka należąca go grupy półkarłowych, drzewa na niej szczepione osiągają do 3 m wysokości. Ze względu na słaby system korzeniowy, dobrze jest je zaopatrzyć w podpory zaraz po posadzeniu. Bardzo popularna w sadach nawadnianych, na dobrze przepuszczalnych glebach, nie powinna być sadzona na glebach ciężkich i zlewnych. Jest to najbardziej odporna na niskie temperatury podkładka z serii M. Okres wegetacji zaczyna i kończy dość późno, daje umiarkowany plon, w późniejszych latach nawet obfity. Polecana szczególnie do odmian słabym i umiarkowanym wzroście. Mało podatna na parcha, guzowatość korzeni i mączniaka, średnio wrażliwa na pierścieniową zgniliznę. Chętnie porażana przez bawełnicę korówkę i zarazę ogniową.

Podkładki jabłoni

Podkładki jabłoni

P 14 – Polska podkładka półkarłowa, jabłonie rosną na niej silniej niż na M 26, zwłaszcza w pierwszych latach. Drzewa na tej podkładce szybko wchodzą w owocowanie, bo już w drugim sezonie po posadzeniu. Od samego początku plon jest obfity, nawet większy niż na M 26, poza tym wybarwienie i wielkość owoców jest podobna. P 14 jest odporna na suszę i nie wymaga systemu nawadniającego. Wykazuje wysoką wytrzymałość na mróz, jest mało podatna na pierścieniową zgniliznę podstawy pnia, parcha i mączniaka. Te cechy sprawiają, że jest coraz częściej wykorzystywana w produkcji szkółkarskiej, w przyszłości może zastąpić M.26, M 7 i MM 106.

M.7 – jest typową podkładką z grupy półkarłowych. Szczególnie chętnie jest wykorzystywana w Ameryce, w Europie coraz rzadziej. Może rosnąć zarówno na glebach żyznych i wilgotnych, jak i na piasku. Choć charakteryzuje się dużą tolerancją co do warunków glebowych i klimatycznych, odznacza się małą odpornością na niskie temperatury, korzenie często ulegają uszkodzeniu w bezśnieżne zimy. System korzeniowy dobrze rozbudowany, dzięki czemu nie ma potrzeby stosowania podpór. Powinna być stosowana do odmian słabo rosnących. Owocowanie zazwyczaj rozpoczyna w trzecim roku po posadzeniu i owocuje dość obficie. Rzadko występuje zaraza ogniowa i pierścieniowa zgnilizna podstawy pni. Podatna na guzowatość korzeni.

Szczepione jabłonnie

Szczepione jabłonnie

MM.106 – jeszcze jedna podkładka półkarłowa. Charakteryzuje się silnym i dobrze rozbudowanym systemem korzeniowym, dzięki czemu bardzo dobrze korzeni się w ziemi i nie wymaga podpierania. Ma małą wytrzymałość na mróz oraz niewielkie wymagania glebowe - dobrze rośnie na piasku, nie powinna być stosowana na podłożu wilgotnym. Ma bardzo długi okres wegetacji, co może się przyczyniać do występowania uszkodzeń zimowych. Owoce dojrzewają późno, uzyskuje się na niej wysokie plony. Jest polecana do odmian o słabej sile wzrostu. Podkładka mało przydatna do intensywnej produkcji, częściej używana na mniejszą skalę. Podatna na pierścieniową zgniliznę, odporna na guzowatość korzeni i bawełnicę korówkę.

Silnie rosnące

Antonówka S - jest jedyną obecnie używaną podkładką generatywną, czyli rozmnażaną z nasion. Charakteryzuje się dużą siłą wzrostu. Jest doskonale przystosowana do klimatu Polski. Siewki są dość jednolite pod względem siły wzrostu i wytrzymałości na niskie temperatury, jednak drzewa na niej szczepione mogą odznaczać się dużą zmiennością. Dobrze znosi niekorzystne warunki glebowe i wodne. Doskonale zrasta się z większością odmian. Drzewka znacznie później wchodzą w okres pełnego owocowania niż na podkładkach karłowych. Odporna na parcha, mączniaka i pierścieniową zgniliznę podstawy pnia.

Autor: Justyna Przasnyska

czytaj dalej...

0 komentarzy

Dodaj swój komentarz

Zobacz także

Kategorie

Koniecznie zobacz: