Zimni ogrodnicy

Zimni ogrodnicy

Skomentuj artykuł

Polska jest krajem, który leży w strefie klimatu umiarkowanego, przez co nie jest łatwo z odpowiednim wyprzedzeniem przewidzieć pogodę, jaka będzie u nas panowała. Oczywiście meteorologowie mogą próbować „wróżyć” co nas czeka i z reguły ich zapowiedzi się spełniają, ale tylko na krótką metę. Im prognoza jest bardziej odległa, tym trafność znacząco spada. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, iż nad nasz kraj napływają masy powietrza o różnych parametrach. Nie jest też łatwo przewidzieć, czy i kiedy wystąpią wiosenne przymrozki, dlatego na taką okoliczność warto zabezpieczyć się zawczasu, aby nie musieć później żałować.

Kim są zimni ogrodnicy i zimna Zośka?

Nazwa zimni ogrodnicy została nadana zjawisku klimatycznemu, polegającemu na zmianie cyrkulacji atmosferycznej i nadejściu chłodniejszych mas powietrza związanych z niżemy barycznym, po okresie utrzymywania się cieplejszego wyżu barycznego. Dotyczy to nie tylko Polski, ale również pozostałej Europy Środkowej i Wschodniej. Owi ogrodnicy to św. Pankracy, św. Serwacy oraz św. Bonifacy, których święta przypadają na kolejne dni od 12 do 14 maja. Używane jest również pojęcie zimna Zośka, której imieniny wypadają 15 maja. Dni te nie są bez znaczenia, gdyż według ludowej tradycji, uważane są za ostatnie dni w roku, kiedy występować mogą jeszcze przymrozki. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Obserwatorium Astronomiczne UJ, między 10, a 17 maja prawdopodobieństwo wystąpienia temperatury poniżej 0 wynosi aż 34% (obliczenia na podstawie danych historycznych).

Jakie powietrze nad Polską?

Napływające nad Polskę powietrze możemy podzielić na cztery główne masy. Największy wpływ ma powietrze polarne morskie, pochodzące znad północnej części Atlantyku, które przynosi ze sobą zwiększenie wilgotności, często opady, latem ochłodzenie, a zimą ocieplenie. Drugą najczęściej odczuwalną masą jest powietrze polarne kontynentalne znad wschodniej Europy i Azji, które daje nam dużo słońca, latem upały, a zimą bardzo niskie temperatury. Powietrze arktyczne znad Morza Arktycznego jest odczuwalne już przez mniej dni w ciągu roku, a jeszcze rzadziej mamy do czynienia z masami powietrza zwrotnikowego, pochodzącego znad północnej Afryki oraz Azji Mniejszej.

Arktycznie powietrze zawsze przynosi do nas ochłodzenie. Zimą są to mrozy oraz śnieg, jeżeli jednak pojawi się na wiosnę lub jesienią, mamy do czynienia z przymrozkami. Właśnie w tych okresach przeważnie się pojawia i to właśnie ono jest odpowiedzialne za zimnych ogrodników oraz zimną Zośkę.

zimni ogrodnicy

Zimni ogrodnicy

Czym są przymrozki?

Przymrozkami nazywamy obniżenie się temperatury powietrza poniżej 0 stopni, podczas gdy średnia temperatura powietrza jest dodatnia. Najczęściej występują one rano lub w nocy. Mówimy o łagodnych przymrozkach, jeżeli temperatura minimalna wynosi do -2 stopni, umiarkowanych jeżeli zawiera się między -2 i -4 oraz o silnych, jeżeli jest niższa. Dodatkowo wyróżniamy takie pojęcia jak:

przymrozek późny - występujący w okresie wiosennym
przymrozek wczesny - występujący w okresie jesiennym
przymrozek gruntowy - jeżeli temperatura gruntu spadła do 0 stopni lub poniżej
przymrozek przygruntowy - jeżeli temperatura na wysokości 5cm ponad gruntem spadła do 0 stopni lub poniżej

czytaj dalej...

0 komentarzy

Dodaj swój komentarz

Zobacz także

Koniecznie zobacz: