Topola czarna (sokora) Populus nigra

Topola czarna (sokora) Populus nigra

Skomentuj artykuł

Rodzina wierzbowate – Salicaceae
Gatunek- Populus nigra
Rodzaj topola – Populus


Kilka uwag o rodzaju

Rodzaj topola- Populus obejmuje kilka gatunków średnich i bardzo wysokich drzew liściastych, występujących w strefie umiarkowanej półkuli północnej ( m.in. Ameryka Północna, Azja, Europa). W Polsce naturalnie występującymi gatunkami topoli są topola biała- Populus alba, topola czarna- Populus nigra, topola osika- Populus tremula, topola szara- Populus x canescens. Poza nimi bardzo często możemy spotkać gatunki introdukowane, a wśród nich topole balsamiczne, topolę włoską.

W warunkach naturalnych porastają głównie bardzo żyzne i wilgotne obszary w dolinach rzek, a więc lasy łęgowe. Preferują słoneczne stanowiska oraz gleby zasadowe. W takich warunkach odznaczają się bardzo dużymi przyrostami i mimo tego, że są raczej krótkowieczne osiągają tak majestatyczne rozmiary. Nie mniej jednak warto zaznaczyć, że różnorodność gatunkowa oraz tolerancyjność na zmienne warunki sprawia, że część gatunków dobrze sobie radzi także na bardziej suchych stanowiskach, dzięki czemu są tak powszechne także  w krajobrazie miejskim.

Topole zostały podzielone na kilka podstawowych sekcji

Sekcje Wybrane gatunki i odmiany
Leuce- topole białe i osiki Populus alba, Populus tremula, Populus x canescens
Aegeiros- topole czarne Populus nigra, Populus x euramericana, Populus nigra ‘Italica’
Tacamahaca- topole balsamiczne Populus simonii, Populus x berolinensis, Populus trichocarpa, Populus ‘NE 42’
Leucoides- topole wielkolistne Populus lasiocarpa, Populus wilsonii
Turanga Populus euphratica, Populus ilicifolia

Topole należą do bardzo popularnych drzew, spotykanych zarówno na miejskich terenach zielonych oraz w krajobrazie otwartym. Z pewnością do tego typu nasadzeń warto wybierać gatunki wykazujące dłuższą żywotność jak np. Populus Alba czy też Populus Nigra. Ze względu na płytki oraz rozległy system korzeniowy nie warto ich sadzić w pobliżu zabudowań, poza tym osobniki żeńskie ( topola należy do roślin dwupiennych) wytwarzają olbrzymie ilości owocostanów w formie puchu, przypominającego watę, które bardzo śmiecą.  Aby tego uniknąć należy wybierać osobniki męskie.

Topola czarna - pokrój
Topola czarna - pokrój

Pokrój

Populus nigra zaliczana do sekcji Aegeiros  jest gatunkiem topoli, osiągającym do około 30 m wysokości- niektóre okazy osiągają nawet 40 m ! Przybiera majestatyczną formę, charakteryzującą się luźną i kopulastą koroną, osadzoną na masywnych i rozłożystych konarach- w młodości bardziej stożkowatą. Pień gruby, zazwyczaj osiągający do 2 m średnicy z charakterystycznymi, guzowatymi naroślami oraz gałązkami odroślowymi.

Kora

Młode okazy charakteryzują się gładką oraz szarą korą. Z upływem lat staje się ona coraz ciemniejsza aż do szaroczarnej i głęboko bruzdowanej.
   

czytaj dalej...

0 komentarzy

Dodaj swój komentarz

Zobacz także