Klon polny ( Paklon )- Acer campestre

Klon polny ( Paklon )- Acer campestre

Skomentuj artykuł

Rodzina klonowate – Aceraceae
Gatunek- Acer campestre
Rodzaj klon – Acer

Kilka uwag o rodzaju

Drzewo liściaste należące do bardzo licznego rodzaju Acer, obejmującego około 120 gatunków. Rodzaj bardzo zróżnicowany, obejmujący gatunki przybierające formę krzewów oraz majestatycznych drzew. Ich naturalne siedliska obejmują obszary umiarkowanej strefy półkuli północnej ( Ameryka Północna, Europa, Azja) oraz północnej Afryki. Ich liście zależnie od gatunku są zróżnicowane, bardzo często dłoniasto- klapowane. Ze względu na swoją dekoracyjność oraz małe wymagania, znalazły szerokie zastosowanie przy aranżacji terenów zielonych.

Pokrój

Acer campestre przybiera formę wysokiego krzewu bądź drzewa. W mało sprzyjających warunkach osiąga około 6- 10 m wysokości, choć można  spotkać się z okazami, których wysokość sięga nawet 20 m. Największe klony polne osiągają blisko 30 m wysokości. Klon w formie drzewa, charakteryzuje się kulistą, gęstą koroną, bardziej okrągławą, natomiast klon polny w  formie krzewu, ma formę krzaczastą.

Kora
    

Szarobrązowa, płytko i drobno spękana.

Korzenie
    

System korzeniowy klonu polnego jest płytki, choć dość rozległy.

Pędy
    

Cienkie, proste, w barwie brązowej, o sześciobocznym rdzeniu.  Na młodych pędach bardzo często możemy zaobserwować narośle w postaci korkowych listewek.

Klon polny - pokrój

 

Klon polny - pokrój

Liście
    

Klony polne charakteryzują się pojedynczymi, naprzeciwległymi, 3- 5 klapowymi liśćmi, w barwie zieleni, które w okresie jesiennym przebarwiają się przede wszystkim na żółto. Nie mniej jednak jesienią możemy spotkać także liście przebarwione na czerwono. Należy pamiętać, że liście tego drzewa charakteryzują się zmiennością i osiągają do około 8 cm długości i 10 cm szerokości.  Klapy lekko zaokrąglone. Spód blaszki liściowej jest szarozielony oraz pokryty delikatnymi włoskami. Ogonki liściowe zawierają sok mleczny.    

 

Klon polny - liście

 

Klon polny - liście

Kwiaty
    

Kwiaty niewielkie, w barwie jasnej zieleni (żółtawe), zebrane w baldachogrona, ukazują się w maju wraz z liśćmi bądź zaraz po nich.

czytaj dalej...

0 komentarzy

Dodaj swój komentarz

Zobacz także