Dąb bezszypułkowy Quercus petraea

Dąb bezszypułkowy Quercus petraea

Skomentuj artykuł

Rodzina bukowate – Fagaceae
Gatunek- Quercus petraea
Rodzaj dąb – Quercus

Kilka uwag o rodzaju
   

Quercus jest jednym z liczniejszych rodzajów. Skupia około 600 bardzo zmiennych gatunków drzew, rzadziej krzewów. Liście przede wszystkim sezonowe, rzadziej zimozielone, ustawione skrętolegle, zazwyczaj klapowane, ząbkowane, a czasami nawet całobrzegie. Roślina jednopienna o niepozornych kwiatach. Owoce kuliste do jajowatych w formie orzecha, zwane żołędziami, osiągające do kilku centymetrów długości, nawet do połowy objęte zdrewniałą miseczką. Dojrzewają w pierwszym bądź drugim roku.
   

Liczne gatunki dębu występują przede wszystkim na półkuli północnej w strefie umiarkowanej oraz podzwrotnikowej i tropikalnej. Ze względu na pewne cechy charakterystyczne (np. dojrzewanie żołędzi, kształt liści) możemy wyróżnić dwa podrodzaje rodzaju Quercus

Erythrobalanus (dęby czerwone)  obejmujący gatunki charakteryzujące się sezonowym ulistnieniem do zimozielonego, przede wszystkim ostro klapowanym. Żołędzie dojrzewają w drugim roku. Do przedstawicieli tej grupy zaliczymy m.in. Quercus rubra (dąb czerwony), Quercus coccinea (dąb szkarłatny) oraz Quercus palustris (dąb błotny).

Quercus (dęby białe) obejmujący gatunki charakteryzujące się dojrzewaniem owoców w pierwszym roku. Zaliczamy do niego m.in. Quercus robur (dąb szypułkowy), Quercus petraea (dąb bezszypułkowy), Quercus alba (dąb biały), Quercus frainetto (dąb węgierski), Quercus macranthera (dąb kaukaski), Quercus macrocarpa (dąb wielkoowocowy).
   


W Polsce wyróżniamy trzy gatunki rodzime

dąb szypułkowy (Quercus robur) pospolicie występujący w polskim krajobrazie;

dąb bezszypułkowy (Quercus petraea) rzadziej występujący, przede wszystkim na obszarach nizinnych;

dąb omszony ( Quercus pubescens) bardzo rzadki, podlegający ścisłej ochronie.
   

Poza wspomnianymi gatunkami rodzimymi w naszym kraju możemy spotkać takie gatunki jak m.in. dąb czerwony, dąb kaukaski, dąb biały, dąb błotny, dąb szkarłatny, dąb dachówkowaty, dąb węgierski, dąb wielkoowocowy.
   

Dęby to zazwyczaj piękne, potężne oraz długowieczne drzewa liściaste, które są nierozerwalnie związane  z naszym krajobrazem. Ze względu na swoją żywotność, rozmiary oraz niewygórowane wymagania siedliskowe mogą stanowić trzon drzewostanu. Cenne ze względu na walory ozdobne jak i użytkowe. 

Dąb bezszypułkowy - pokrój

 

Dąb bezszypułkowy - pokrój

Pokrój
   

Quercus petraea należy do potężnych drzew liściastych występujących m.in. w europejskim krajobrazie. Gatunek osiąga wysokość do około 25 m jednak można się spotkać z okazami przekraczającymi 30 m, a nawet 40 m wysokości. Średnica pnia wynosi do około 2 m. Pień w przeciwieństwie do dębu szypułkowego jest widoczny prawie do samego wierzchołka, jest zazwyczaj prosty, a korona szeroka i bardziej regularna. 

Kora
   

Stara kora dębu szypułkowego jest szara do szarobrązowej oraz podłużnie spękana. Nie jest tak gruba i głęboko spękana jak w przypadku dębu szypułkowego.
   

czytaj dalej...

0 komentarzy

Dodaj swój komentarz

Zobacz także