Dąb czerwony Quercus rubra

Dąb czerwony Quercus rubra

Skomentuj artykuł

Rodzina bukowate – Fagaceae
Gatunek- Quercus rubra
Rodzaj dąb- Querccus

Kilka uwag o rodzaju
   

Quercus jest jednym z liczniejszych rodzajów. Skupia około 600 bardzo zmiennych gatunków drzew, rzadziej krzewów. Liście przede wszystkim sezonowe, rzadziej zimozielone, ustawione skrętolegle, zazwyczaj klapowane, ząbkowane, a czasami nawet całobrzegie. Roślina jednopienna o niepozornych kwiatach. Owoce kuliste do jajowatych w formie orzecha, zwane żołędziami, osiągające do kilku centymetrów długości, nawet do połowy objęte zdrewniałą miseczką. Dojrzewają w pierwszym bądź drugim roku.
   

Liczne gatunki dębu występują przede wszystkim na półkuli północnej w strefie umiarkowanej oraz podzwrotnikowej i tropikalnej. Ze względu na pewne cechy charakterystyczne (np. dojrzewanie żołędzi, kształt liści) możemy wyróżnić dwa podrodzaje rodzaju Quercus

• Erythrobalanus (dęby czerwone)  obejmujący gatunki charakteryzujące się sezonowym ulistnieniem do zimozielonego, przede wszystkim ostro klapowanym. Żołędzie dojrzewają w drugim roku. Do przedstawicieli tej grupy zaliczymy m.in. Quercus rubra (dąb czerwony), Quercus coccinea (dąb szkarłatny) oraz Quercus palustris (dąb błotny).

• Quercus (dęby białe) obejmujący gatunki charakteryzujące się dojrzewaniem owoców w pierwszym roku. Zaliczamy do niego m.in. Quercus robur (dąb szypułkowy), Quercus petraea (dąb bezszypułkowy), Quercus alba (dąb biały), Quercus frainetto (dąb węgierski), Quercus macranthera (dąb kaukaski), Quercus macrocarpa (dąb wielkoowocowy).


W Polsce wyróżniamy trzy gatunki rodzime, a więc:

dąb szypułkowy (Quercus robur) pospolicie występujący w polskim krajobrazie;

dąb bezszypułkowy (Quercus petraea) rzadziej występujący, przede wszystkim na obszarach nizinnych;

dąb omszony ( Quercus pubescens) bardzo rzadki, podlegający ścisłej ochronie.

Poza wspomnianymi gatunkami rodzimymi w naszym kraju możemy spotkać takie gatunki jak m.in. dąb czerwony, dąb kaukaski, dąb biały, dąb błotny, dąb szkarłatny, dąb dachówkowaty, dąb węgierski, dąb wielkoowocowy.
   

Dęby to zazwyczaj piękne, potężne oraz długowieczne drzewa liściaste, które są nierozerwalnie związane  z naszym krajobrazem. Ze względu na swoją żywotność, rozmiary oraz niewygórowane wymagania siedliskowe mogą stanowić trzon drzewostanu. Cenne ze względu na walory ozdobne jak i użytkowe. 

Dąb czerwony

 

Dąb czerwony

Pokrój

Quercus rubra jest jednym z najpowszechniejszych, introdukowanych gatunków rodzaju Quercus. Ze względu na swoją dekoracyjność, bardzo lubiany i często sadzony. Niestety jest bardzo ekspansywny i szybko rozprzestrzenia się, także  w lasach, gdzie wypiera rodzime gatunki dębów. Naturalne siedliska tego gatunku występują we wschodniej części Ameryki Północnej. Osiąga do 25-  30 m wysokości, charakteryzując się rozłożystą koroną. Pień osiąga do 2 m średnicy, raczej nisko rozgałęziający się na konary. Drzewo charakteryzuje się dość szybkim wzrostem, zwłaszcza w młodszym wieku.

czytaj dalej...

0 komentarzy

Dodaj swój komentarz

Zobacz także

Koniecznie zobacz: