Newsletter serwisuPłoty i ogrodzenia do ogrodu

W naszym kraju, w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych ciężko sobie wyobrazić posesję, która nie jest ogrodzona jakimkolwiek ogrodzeniem. W Wielkiej Brytanii obowiązuje zasada „mój dom- moja twierdza”- podobnie jest u nas. Ciężko nam funkcjonować bez wyznaczenia granicy za którą gromadzimy dobra, tworzymy własny azyl. W większości tworzone są stabilne i trwałe ogrodzenia, które chronią przed nieograniczonym dostępem osób trzecich na naszą posesję.
   

Ogrodzenia towarzyszą człowiekowi od tysięcy lat. W początkowym okresie zwracano uwagę wyłącznie na funkcje ochronne. Wraz z rozwojem cywilizacji zaczęto zwracać uwagę na płaszczyznę estetyczną danego ogrodzenia. Wielkie mury zastąpiono delikatniejszymi, ale także trwałymi rozwiązaniami. Obecnie mamy szerokie możliwości w zakresie doboru wymarzonego ogrodzenia. Dla części osób barierą mogą być finanse, gdyż za najbardziej reprezentatywne ogrodzenia trzeba słono zapłacić. Przy wyborze tego typu konstrukcji najczęściej kierujemy się możliwościami finansowymi, trwałością, estetyką oraz spójnością z całością posesji. Harmonia w całościowym odbiorze posesji jest kluczowa i niezbędna, dlatego przed wyborem konkretnego rozwiązania należy dobrze zastanowić się i przemyśleć powyższą kwestię. Mamy możliwość ukazania posesji przechodniom, ale także możemy wybrać takie ogrodzenie, które osłoni nas przed wzrokiem osób trzecich. Przy niewielkich powierzchniach zastosowanie wysokich oraz litych ogrodzeń będzie zbyt przytłaczające oraz sprawi, że nie będziemy w stanie stworzyć odpowiednich warunków do rozwoju roślin. Ogrodzenie daje nam możliwość odgrodzenia się od mało estetycznych widoków kolidujących z obrazem zielonego azylu jaki z pewnością wielu chce urzeczywistnić na swojej działce. Dość często można spotkać się z różnicowaniem ogrodzenia na jednej posesji. Często część frontowa wykonana jest z pięknych metalowych przęseł osadzonych na klinkierowym bądź kamiennym cokole, przytwierdzonych do słupków. Pozostałe ogrodzenie (boczne i tylnie) wykonuje się często z siatki bądź prefabrykatów.

   

 

Nim dokonamy wyboru ogrodzenia powinniśmy zapoznać się z jego rodzajami. Wyróżniamy:

- ogrodzenia drewniane;

- ogrodzenia metalowe;

- ogrodzenia z kamienia;

- ogrodzenia z cegły;

- ogrodzenia z prefabrykatów;

- żywopłoty.
   
   

Uniwersalnym ogrodzeniem dobrze harmonizującym z zabudową miejską i wiejską z pewnością jest ogrodzenie drewniane. Ogrodzenia drewniane są bardzo popularne i mogą mieć formę płotów oraz trejaży, które oplecione pięknymi klematisami bądź innymi pnączami tworzą zwartą ścianę, skutecznie chroniącą naszą prywatność. Takie kwietne ściany w pełni kwitnienia prezentują się zjawiskowo. Płoty drewniane są najczęściej spotykanym rozwiązaniem biorąc pod uwagę ogrodzenia drewniane. Są one bardzo zróżnicowane i doskonale nadają się do wyznaczenia granicy działki, a w niższej formie także to wyznaczenia kwater w ogrodzie. Płoty sztachetowe to dominujące rozwiązanie, aczkolwiek mamy możliwość wykorzystania płotów litych, płotów z desek poziomych oraz tych wykonanych z łat i żerdek. Nietrwałą, ale za to bardzo rustykalną formą będzie płot wykonany z drewna brzozowego.  To bardzo oryginalne rozwiązanie wymagające konsekwencji w aranżacji ogrodu. Bardzo często możemy spotkać się z ogrodzeniem , będącym połączeniem zróżnicowanych materiałów. Drewno, kamień oraz cegła będą dobrym połączeniem, funkcjonalnym oraz estetycznym. W punktach sprzedaży możemy nabyć zróżnicowane rodzaje płotów o różnych wymiarach, zależnie od potrzeb. W przypadku tradycyjnych płotów ze sztachet, przybitych do rygla zapłacimy około kilkudziesięciu złotych. Pamiętajmy, że  ich szerokość jest zróżnicowana, ale przy większych formach ich szerokość wynosi przeważnie 180 cm. Za lite płoty o wysokości 180 cm i takiej samej szerokości zapłacimy około 100 zł i więcej. Przy samodzielnym wykonaniu należy zwrócić uwagę na prawidłowe określenie wymiarów, posadowienie słupków oraz montaż segmentów. Przy określaniu wymiarów należy koniecznie uwzględnić szczeliny montażowe. Słupki mogą być ze zróżnicowanego materiału. W przypadku drewnianych konieczne jest mocne i trwałe mocowanie. Przy ogrodzeniach niewielkich wystarczy wkopanie słupków w podłoże. Należy dokładnie zakonserwować materiał, aby wydłużyć trwałość ogrodzenia. Drewno nie poddane impregnacji bardzo szybko podlega procesom murszenia i butwienia. Zastosowanie dobrych warstw konserwujących drewno, zdecydowanie opóźni procesy gnilne. Słupki w podłożu można zabezpieczyć umieszczając je  w warstwie żwiru oraz substancji bitumicznej. Kolejnym sposobem mocowania słupków przy niewielkich konstrukcjach jest także wkopanie słupka w warstwę żwiru, który chroni słupek przed zastałą wodą. Dla wzmocnienia można zastosować także betonowy kołnierz. W sprzedaży są dostępne specjalne okucia na słupki zwane kotwami. Można je wbić bezpośrednio w podłoże, a następnie przykręcić element konstrukcji. W przypadku wysokich oraz masywnych ogrodzeń, słupki powinny być bardzo dokładnie zamocowane. Najlepiej zastosować fundament punktowy, którego głębokość powinna wynieść od 50 do nawet ponad 100 cm- zależnie od przepuszczalności podłoża. Do zabetonowanych kotw montujemy słupki. W sprzedaży możemy się spotkać z kotwami w kształcie litery H i U. Pierwsze z nich sprawdzą się przy wyższych ogrodzeniach (powyżej 120 cm), a drugie przy niższych konstrukcjach. Przy zastosowaniu słupków wykonanych z cegieł, betonu itp., należy przy ich budowie zastosować dodatkowe zbrojenie wykonane z prętów stalowych. Płoty drewniane najczęściej wykonane są z drewna sosnowego oraz świerkowego. Dla zwiększenia trwałości ogrodzenia, słupki warto wykonać z drewna dębowego, będącego o wiele trwalszym aniżeli pozostałe.
   

Płoty i ogrodzenia do ogrodu

Ogrodzenia metalowe są o wiele trwalsze od drewnianych oraz zależnie od formy mogą być mniej lub bardziej estetyczne. Zapewne najpiękniej będą prezentować się ogrodzenia z kutego żelaza. Są one najdroższe odwołujące się do minionych epok gdzie królowały będąc wyznacznikiem zamożności obywatela. W sprzedaży mamy możliwość zakupu bardzo zróżnicowanych ogrodzeń wykonanych z metalu. Część z nich łączy oryginalne wzornictwo, zaczerpnięte z minionych epok z nowoczesną formą. Mogą być ocynkowane czy też pomalowane farbą podkładową, a po zamontowaniu możemy pomalować ogrodzenie dobrą farbą zabezpieczającą przed korozją. Mamy możliwość zakupienia wszelkich elementów składających się na wykonanie całego ogrodzenia, a więc przęsła, bramy, furtki, słupki, zamki, obejmy itd. Cena poszczególnych elementów może być bardzo zróżnicowana. Dla przykładu przęsła o szerokości 2 m i wysokości niewiele ponad metr wysokości to koszt  rzędu kilkuset złotych. Najczęstszym a zarazem najtańszym ogrodzeniem będzie siatka ogrodzeniowa, której ceny będą wynosić średnio 100 zł za rolkę. Pamiętajmy, że koszty związane są także z zakupem słupków, drutu mocującego, materiałów na fundament, wsporników itp. Sumując, zauważymy, że metr takiego ogrodzenia będzie nas kosztował około kilkadziesiąt złotych. Mamy możliwość zakupu m.in. siatki plecionej czy też zgrzewanej, najlepiej ocynkowanej. Montaż siatki opiera się początkowo na wyznaczeniu słupków narożnych, furtki oraz pozostałych słupków. Należy je osadzić w fundamencie np. punktowo, którego głębokość zależnie od przepuszczalności podłoża może wynieść nawet około 120 cm. Pamiętajmy, że słupki narożne należy wzmocnić tzw. zastrzałami. Siatkę naciągamy ręcznie bądź za pomocą wielokrążka i mocujemy do słupków i usztywniających drutów, rozprowadzonych na różnych wysokościach siatki. W miejskim krajobrazie można często spotkać ogrodzenia metalowe (siatka- pręty) osadzone w ramach, wykonanych najczęściej z kątownika. Są one uzupełnieniem betonowych, ceglanych czy kamiennych słupków oraz cokołu. Przy  wyborze metalu kierujmy się jego trwałością oraz funkcjonalnością. Metal podlega korozji, tak więc cykliczność jego konserwacji jest oczywista. W zależności od rodzaju metalu (żelazne i nieżelazne ) należy dostosować odpowiednie środki czyszczące i konserwujące.
   

Ogrodzenia murowane z kamienia są kolejnym bardzo estetycznym rozwiązaniem stosowanym od najdawniejszych czasów. Ze względu na swoją naturalność mogą być stosowane zarówno w zabudowie tradycyjnej jak i nowoczesnej. Piaskowce, wapienie, bazalty, granity itd., sprawią, że posesja nabierze nowego wymiaru, będzie doskonałą wizytówką gospodarzy. Pełne mury stosujemy wyłącznie w przypadku wielkich powierzchni. Na niewielkim obszarze będą zbyt przytłaczające. Warto urozmaicić je drewnianymi oraz metalowymi przęsłami. Z pewnością nadadzą one większej lekkości ogrodzeniu i podniosą estetyczność miejsca. Istnieje możliwość stworzenia bardzo zróżnicowanych murów, zależnie od zastosowanego materiału. Ciekawie będą prezentować się mury warstwowe, rzędowe, mozaikowe, z ciosów oraz z kamieni polnych. Przy ich budowie należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej grubości, która nie powinna być niższa aniżeli 30 cm. Na tej płaszczyźnie obowiązuje zasada, że grubość muru nie powinna być mniejsza od jednej piątej jego wysokości. Dla zwiększenia jego stabilności należy stosować jak najwięcej takich elementów, które będą sięgać na całą szerokość murku. Przy tak masywnych konstrukcjach dobry fundament to podstawa. Głębokość posadowienia powinna sięgać poniżej strefy przemarzania. Zależnie od regionu naszego kraju może ona sięgać od 0,8 m do 1,2 , a nawet 1,4 m. Jeżeli przy tworzeniu fundamentu nie zostanie uwzględniona strefa przemarzania w późniejszym okresie może dojść do znaczących uszkodzeń konstrukcji. Z istotnych kwestii jakie należy poruszyć przy budowie ogrodzenia murowanego jest konieczność zabezpieczenia konstrukcji przed negatywnym działaniem wody. Nie powinna ona dostać się w spoiny między kamienie, gdyż w okresie zimowym przy zmiennych temperaturach dojdzie do uszkodzeń ogrodzenia. Dlatego trzeba pamiętać o zabezpieczeniu narażonych miejsc ( np. górna część słupka)  specjalną czapą, którą może stanowić płaszczyznę betonu- np. dachówka itp. Przy łączeniu ogrodzeń kamiennych  np. z metalem oraz drewnem należy zachować umiar, ponieważ bardzo łatwo można przekroczyć proporcję i granice gwarantujące harmonijność konstrukcji z otoczeniem.
   

Przy ogrodzeniach wykonanych z cegły podobnie jak w kamiennym zwracamy uwagę na odpowiedni fundament, zabezpieczenie spoin przed ciągłym działaniem wody. Stosujemy silną zaprawę cementową lub cementowo wapienną. Pamiętajmy o zbrojeniu. Bardzo dużą popularnością cieszą się ogrodzenia wykonane z klinkieru. Jest to bardzo estetyczny, a zarazem dość drogi materiał, który możemy nabyć w zróżnicowanej barwie. Jego atrakcyjność wynika z trwałości, estetyczności, odporności na mróz, zamakanie oraz zmienne warunki atmosferyczne. Bardzo ciekawie  prezentuje się z elementami metalowymi oraz drewnianymi, tworząc spójne i harmonijne całości.
   

W przypadku ogrodzeń wykonanych z prefabrykatów mamy możliwość bardzo szybkiego montażu gotowych elementów betonowych, żelbetonowych oraz z tworzyw sztucznych. Ich zaletą jest przede wszystkim łatwość montażu, dostateczna trwałość oraz zróżnicowanie.
   

Przy doborze ogrodzenia kierujmy się przede wszystkim funkcjonalnością, trwałością, estetyką i harmonią z otoczeniem. Każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety. Najbardziej trwałe będą ogrodzenia kamienne oraz metalowe, natomiast najmniej trwałe będą ogrodzenia drewniane. Trwałość poszczególnych konstrukcji można zwiększyć poprzez cykliczną pielęgnację i konserwację. Przy wyborze zwróćmy także uwagę na żywopłoty. Także one potrafią stworzyć znakomity parawan.


Oceń artykuł:
przetwarzam....
5.00 / 2 razy oceniany


Tagi artykułu: ogrodzenia metalowe cennik, płot do ogrodu, ogrodzenie ogrodu, ogrodzenia metalowe ceny, ogrodzenia z siatki, ogrodzenia kute, tanie ogrodzenia metalowe, metalowe ogrodzenia, montaż ogrodzeń, bramy ogrodzenia, farby do metalu, malowanie potu, ogrodzenia rodzaje, ogrodzenia drewniane cennik, ogrodzenia drewniane, płoty drewniane, drewniany płot, sztachety, ogrodzenia drewniane sztachety, ogrodzenia ozdobne, drewniany płot, słupki ogrodzeniowe, ogrodzenia wysokość, wysokość płotu, płot z desek, zabezpieczenie drewna, impregnacja drewna, impregnacja płotu, farby do drewna, farba do malowanie ogrodzenia, farba do malowania płotu, ogrodzenia betonowe, ogrodzenia panelowe, ogrodzenia nowoczesne, nowoczesne płoty, ogrodzenia systemowe, ogrodzenia przemysłowe, płot z cegły, ogrodzenia z cegły, płot z kamienia, żywopłot

Komentarze do tego artykułu:


Tytuł:
Komentarz:
Imię:

Jaka to roślina

Bezpłatny biuletyn o kwiatach

Co to jest newsletter ?

Moje ulubione cebulowe kwiaty wiosenne to:

Krokusy

Szafirki

Tulipany

Hiacynty

Narcyzy

Zobacz wyniki

Kontakt z redakcją serwisu


Copyright © 2005 - 2015 SwiatKwiatow.pl

Zapisz się do naszego bezpłatnego biuletynu.

A będziesz otrzymywał informacje o uprawie roślin i kwiatów oraz pielęgnacji ogrodu. Kwiaty to Nasza pasja, którą chętnie się z tobą podzielimy.

Twój email::

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. [zamknij]