Śliwki węgierki

Śliwki węgierki

Skomentuj artykuł

W sadzie oraz na działce nie powinno zabraknąć zróżnicowanych drzew owocowych. Do podstawowych gatunków poza jabłonią zaliczymy grusze, wiśnie, czereśnie, śliwy, brzoskwinie oraz morele. Największą popularnością cieszą się jabłonie, choć w opracowaniu skupię się na śliwach, a w szczególności na węgierkach.

Zbiory wybranych owoców w latach 2010-2011 ( w tys. ton)

Wyszczególnienie

2010

2011

Zbiory owoców z drzew ogółem

2217

2884

Jabłka

1878
2493

Gruszki

46,5
62,8
Śliwki

83,8

91,8

Wiśnie

147
175

Czereśnie

40,1
38

Kilka kwestii związanych z systematyką

Na działkach uprawia się przede wszystkim śliwę domową Prunus domestica. Występuje ona w kilku podgatunkach (Insititia, Intermedia, Oeconomica, Italica), skupiających liczne odmiany, nie zawsze smaczne o zróżnicowanym przeznaczeniu.
 
Wybrane grupy śliwy domowej

 
Prunus domestica

Mirabelki

Węgierki

Lubaszki

Renklody

Okrągłe

Jajowe

W ofercie szkółek drzew owocowych, dominują odmiany śliwy domowej, ale w sprzedaży dostępne są także odmiany wrażliwszej na przemarzanie śliwy japońskiej.
Warto wspomnieć, że śliwa domowa nie występuje w stanie naturalnym, chyba że w formie zdziczałej.


Czy wiesz że …

Do odmian śliwy domowej  zaliczymy m.in. ‘Amers’, ‘Cacanska Lepotica’,     ‘Królowa Wiktoria’, ‘Oneida’, ‘Opal’, ‘President’, ‘Węgierka Dąbrowicka’ ,     ‘Renkloda Ulena’, ‘Renkloda Althana’, ‘Brzoskwiniowa’, ‘Bluefre’, ‘Stanley’,     ‘Hamers’, ‘Promis’, ‘Tolar’, ‘Vision’.

Charakterystyka śliwy domowej – wybrane zagadnienia

Uprawiane w naszych sadach śliwy domowe są bardzo zróżnicowane, zarówno pod względem wysokości, jak i pokroju. Mogą osiągać nawet do 8 m wysokości, zależnie od podkładki na której zostały zaszczepione. Słabszym wzrostem, charakteryzują się odmiany zaszczepione na Węgierce Wangenheima.

Liście eliptyczne do odwrotnie jajowatych o blaszce liściowej na brzegach piłkowanej. W kwietniu i maju  ukazują się białe kwiaty, jeszcze przed pojawieniem się liści. Kwitnienie jest bardzo obfite i w tym okresie sady wyglądają niezwykle malowniczo.

Owoce zależnie od odmiany różnią się wielkością, kształtem, barwą, smakiem, a także przeznaczeniem. Śliwka to pestkowiec w barwie od zielonkawej, przez żółtą po bardziej niebieskofioletową. Mniej lub bardziej okrągłe do podłużnych i jajowatych.

Przemarznięciem zagrożone są przede wszystkim młode rośliny, natomiast starsze okazy, wykazują mrozoodporność w granicach zbliżonych do mrozoodporności wiśni, tak więc są bardziej wrażliwe niż jabłonie, ale bardziej odporne niż czereśnie  bądź morele i brzoskwinie. Ze względu na wczesne kwitnienie, narażone są na wiosenne przymrozki.

Śliwki węgierki

Śliwki węgierki

Odmiany rozmnażamy poprzez szczepienie na konkretnych podkładkach.

Jeżeli chcemy cieszyć się obfitym plonowaniem posadzonych śliw, należy po pierwsze, dobrać odpowiednią odmianę, a poza tym sprostać potrzebom i wymaganiom rośliny. Śliwy preferują głębokie gleby, żyzne i dostatecznie wilgotne. Ponieważ mogą przemarzać, zwłaszcza młode okazy, postarajmy się posadzić je na stanowisku słonecznym i zacisznym. Młode drzewka można dodatkowo okryć.

Bardzo istotną kwestią nie tylko w przypadku śliw jest samopylność oraz obcopylność. Konkretna odmiana może być samopłodna, a więc kwiaty zapylane są pyłkiem pochodzącym z tego samego drzewa. Jednak w przypadku odmian obcopylnych u którym mamy do czynienia z zapyleniem krzyżowym, niezbędny jest obcy pyłek. Istnieją także odmiany częściowo samopylne, jednak chcąc się cieszyć obfitym plonowaniem, warto zadbać o obecność innej odmiany, pełniącej rolę zapylacza.
W zabiegach pielęgnacyjnych, zwłaszcza w młodym wielu, niezbędne jest nawożenie, podlewanie, ochrona przed mrozem, regulowanie korony, a także ochrona przed chorobami i szkodnikami.

Jeżeli chcemy uzyskać drzewo o ukształtowanej koronie, powinniśmy już po posadzeniu wykonać pierwsze zabiegi. Po zakupieniu należy drzewko przyciąć,  skracając przewodnik, a także pędy boczne. Koronę drzewka uformujemy poprzez podwiązywanie pędów bocznych.

Śliwki węgierki

Śliwki węgierki

Śliwa domowa a węgierki

Jak już wspomniano, odmiany śliwy domowej zaliczane są do konkretnych podgatunków. Węgierki to wyjątkowe i niezwykle cenione śliwy, stanowiące odrębną grupę.

czytaj dalej...

0 komentarzy

Dodaj swój komentarz

Zobacz także

Koniecznie zobacz: