Kiedy przycinać drzewa owocowe?

Kiedy przycinać drzewa owocowe?

Skomentuj artykuł

Właściwe cięcie drzew owocowych, ma ogromne znaczenie dla ich prawidłowego rozwoju oraz dobrego plonowania. Pomaga również drzewom przetrwać zimę i lepiej wykorzystać dostępną wodę i składniki pokarmowe zawarte w glebie. Poza tym ułatwia gałęziom utrzymanie ciężaru owoców i chroni konary przez wyłamywaniem się. Zapobiega też nieregularnemu owocowaniu (w jednym roku nadmierny plon, w drugim całkowity jego brak) i powoduje lepsze doświetlenie całego drzewa. Ciecie powinno wykonywać się więc każdego roku, rozpoczynając już od chwili posadzenia młodego drzewka.

Ciecie młodego drzewka

Pierwsze cięcie jest bardzo ważne i jednocześnie dość radykalne, gdyż ma za zadanie zrównoważyć stosunek korony do korzeni i tym samym umożliwić roślinie lepsze przyjęcie się w nowym miejscu. Powinno być wykonane wyjątkowo starannie, gdyż będzie stanowiło podstawę do formowania korony w kolejnych latach. Pędy najlepiej jest skrócić o połowę lub nawet jeszcze mocniej (nawet o 2/3 długości pędów), jeśli sadzonka jest osłabiona lub ma mało rozwinięty system korzeniowy. W tym czasie usuwamy też wszystkie pędy rosnące pod katem ostrym, gdyż wyprowadzone z nich gałęzie, mogą się w przyszłości rozłamywać pod ciężarem owoców. Jeśli na sadzonce są tylko tak rosnące pędy, pozostawiamy jeden z nich i przycinamy go nad 6 oczkiem. Z oczek wyrosną w kolejnym roku nowe pędy, które posłużą do ukształtowania prawidłowej korony. Ciecie to najlepiej przeprowadzić wiosną, na początku okresu wegetacyjnego.Rodzaje cięcia

Po pierwszym zabiegu należy odczekać 2-3 lata, pozwalając pędom rosnąć swobodniej. W tym okresie usuwamy tylko gałązki uszkodzone lub przemarznięte, a także młode, silne pędy, wyrastające pod katem prostym tzw. wilki, wyłączając oczywiście główny pęd, traktowany jako przewodnik. Nie wolno pozwolić na wzrost dwóch przewodników, gdyż utworzyłyby one w przyszłości dwie korony i pod ciężarem owoców rozłamały się na pół. Szczególnie grusze mają tendencje, do tworzenia gałęzi pionowych, które w czasie owocowania często pękają. W kolejnych latach, przeprowadzamy natomiast już głównie cięcia formujące, prześwietlające oraz odmładzające.
 

Kiedy przycinać drzewa owocowe?

Kiedy przycinać drzewa owocowe?

Ciecie formujące

Pierwsze z nich wykonujemy po wejściu drzew w okres owocowania i przeprowadzamy corocznie, nawet przez kolejnych 5-6 lat. Sposób tego cięcia jest uzależniony od tego, jaką koronę chcemy ostatecznie uzyskać. Dla drzew owocowych, szczególnie na niewielkich obszarach, najlepsze będą formy sztuczne, polegające na wytworzeniu niskich, rozłożystych koron. Takie drzewka będą z pewnością łatwiejsze w pielęgnacji (np. opryski, ciecia), lepiej doświetlone i znacznie uproszczą zbiory owoców. Korony mogą być stożkowe, spłaszczone lub parasolowate. Uzyskuje się je przez odpowiednie przycięcie pędów oraz przyginanie ich w kierunku ziemi za pomocą klamerek umieszczonych miedzy konarem, a wyrastającym pędem (najlepiej w V, zanim zdąży zdrewnieć) oraz obciążanie gałęzi specjalnymi ciężarkami (mogą być to plastikowe pojemniki, wypełnione piaskiem lub odciągi, przymocowane szpilami do ziemi). Podstawową zasadą jest wybranie 3-5 głównych gałęzi, skierowanych w różne strony i wyrastających z pnia pod kątem zbliżonym do prostego.

Cięcie jabłoni wczesną wiosną

Cięcie jabłoni wczesną wiosną

czytaj dalej...

0 komentarzy

Dodaj swój komentarz

Zobacz także