Cyprys - Cupressus

Cyprys - Cupressus

Skomentuj artykuł

Cyprys– Cupressus

Rodzina cyprysowate – Cupressaceae

Gatunek- m.in. Cupressus sempervirens, Cupressus arizonica, Cupressus macrocarpa, Cupressus glabra, Cupressus gigantea, Cupressus cashmeriana, Cupressus bakeri, Cupressus sargentii
Rodzaj cyprysik – Cupressus

Kilka uwag o rodzaju

Cyprys (Cupressus) w naszym klimacie należy do rzadkości, w uprawie można spotkać  pojedyncze okazy wybranych gatunków, zwłaszcza na zachodzie Polski. Bardzo często mylony z cyprysikami. Faktycznie należy do tej samej rodziny Cupressaceae, aczkolwiek stanowi odmienny rodzaj.

Cupressus to zimozielone drzewa, rzadziej krzewy występujące w cieplejszym klimacie półkuli północnej. Rodzaj skupia ponad 20 gatunków, które dodatkowo możemy podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich obejmuje gatunki występujące w Europie, Azji i Afryce np. Cupressus semperwirens, natomiast do drugiej zaliczymy gatunki występujące  w Ameryce np. Cupressus arizonica.

Wybrane gatunki rodzaju

•    Cupressus sempervvirens- cyprys wiecznie zielony
•    Cupressus arizonica- cyprys arizoński
•    Cupressus macrocarpa- cyprys wielkoszyszkowy
•    Cupressus gigantea- cyprys olbrzymi
•    Cupressus bakeri- cyprys Bakera
•    Cupressus glabra- cyprys gładkokory
•    Cupressus sargentii- cyprys Sargentena
•    Cupressus cashmeriana- cyprys bhutański


Żaden z gatunków zaliczanych do rodzaju Cupressus nie występuje w stanie naturalnym w Polsce. Niestety nasz klimat jest zbyt chłodny, aby powszechnie i z sukcesem uprawiać cyprysy.  W zachodniej, cieplejszej części Polski (i nie tylko) można spotkać wiele pojedynczych okazów cyprysa m.in.  Cupressus  bakeri, Cupressus arizonica, Cupressus glabra. Wiele z okazów tych roślin uprawianych jest w szklarniach ogrodów botanicznych.

Cyprys wiecznie zielony
Cyprys wiecznie zielony - pokrój

Pokrój

Cupressus to najczęściej drzewa, które w swoich ojczystych stronach mogą osiągać olbrzymie rozmiary, zależnie od gatunku, sięgając nawet 40 m  wysokości (np. Cupressus sempervirens). Pokrój zróżnicowany, część gatunków charakteryzuje się pokrojem strzelistym, stożkowatym, inne znów bardziej kolumnowym, a także rozłożystym (np. Cupressus macrocarpa).

Kora

Szarobrązowa, cienka i łuszcząca się pasmami.

Korzenie

System korzeniowy Cupressus głęboki i dość rozbudowany.

Cyprys wiecznie zielony - liście
Cyprys wiecznie zielony - liście

Liście

Cyprys charakteryzuje się zimozielonym ulistnieniem. Liście łuskowate, drobne, zachodzące na siebie i przylegające do pędu. Barwa zależnie od gatunku zróżnicowana, najczęściej ciemnozielona, a także ciemnozielona z odcieniem barwy niebieskiej.

czytaj dalej...

0 komentarzy

Dodaj swój komentarz

Zobacz także

Koniecznie zobacz: