Sadzonki truskawek - odmiany wczesne i późne

Sadzonki truskawek - odmiany wczesne i późne

Skomentuj artykuł

Warunki klimatyczne Polski sprzyjają produkcji sadzonek truskawek. W celu uzyskania owoców na zbiór przyspieszony (przed zbiorami z uprawy tradycyjnej) lub zbiór opóźniony, stosuje się nowoczesną metodę uprawy, zwaną uprawą sterowaną. Do zakładania tych upraw wykorzystuje się dwa rodzaje sadzonek truskawek: sadzonki „frigo” oraz sadzonki doniczkowane.
Sadzonki truskawek na zbiór przyspieszony i opóźniony

Najbardziej uniwersalny materiał szkółkarski stanowią sadzonki „frigo”. Rośliny mateczne do produkcji tych sadzonek sprowadzane są z Holandii i sadzone są do gruntu w marcu lub na początku kwietnia. Sadzonki pobierane są z matecznika w listopadzie, w okresie spoczynku roślin i przechowuje w chłodni w temperaturze – 2 º C, do momentu wysadzenia ich do gruntu.

Sadzonki „frigo”, pochodzące głównie z importu, dzieli się według średnicy korony (skróconego i zgrubiałego pędu nad korzeniami) na następujące wybory:

    (B) – sadzonki małe, średnica do 10 mm.
    (A) – sadzonki standardowe, średnica 10 – 15 mm
    (A +) – sadzonki duże, średnica powyżej 15 mm

Im większa sadzonka, tym otrzymuje się większy plon owoców z rośliny.

W uprawie przyspieszonej, w niskich tunelach z folii perforowanej lub włókniny, wysokości do 60 cm, rośliny truskawek owocują na kilka do kilkunastu dni wcześniej niż w tradycyjnej uprawie.


Do nasadzeń na zbiór wczesny stosuje się sadzonki „frigo” typu B, z których przed posadzeniem należy usunąć pojawiające się kwiaty. Termin sadzenia sadzonek na ten zbiór przypada na koniec lipca do połowy sierpnia, tak aby zdążyły one przed zimą silnie się ukorzenić i wytworzyć liczne kwiatostany. Ich zaletą w porównaniu z pozostałymi sadzonkami, jest znacznie wyższe plonowanie już w pierwszym roku po posadzeniu. Po pierwszych, silniejszych przymrozkach gruntowych zaleca się okrycie truskawek białą agrowłókniną lub inną ściółką – mogą to być np. jesienne liście nagarnięte na sadzonki lub słoma.

Sadzonki truskawek

Sadzonki truskawek

Natomiast do uprawy opóźnionej wykorzystuje się sadzonki typu A oraz A+, które sadzi się w maju i w czerwcu, z których pierwsze owoce dojrzewają na początku lipca (ok. 8 tygodni od założenia plantacji). Sadzonek tych nie powinno się wykorzystywać do nasadzeń po pierwszej dekadzie lipca, gdyż mogą one nie nadążyć z dojrzewaniem przed pierwszymi przymrozkami we wrześniu. Uprawę na zbiór opóźniony można prowadzić tradycyjnie w systemie rzędowym lub na płaskich, pokrytych czarną folią, zagonach. Po posadzeniu roślin do gruntu wymagane jest regularne i obfite nawadnianie, a także okrycie ich ściółką.

Sadzonki truskawek

Sadzonki truskawek

Do wyboru są również sadzonki doniczkowane, stosowane do zakładania plantacji pod osłonami wysokimi i niskimi na zbiór przyspieszony. Uzyskuje się je w lipcu, poprzez pobranie z roślin matecznych rozetek w fazie 2-4 liści z zainicjowanymi korzeniami, wraz z 2-centymetrowym rozłogiem. Pobrane fragmenty roślin umieszcza się następnie w wielodoniczkach wypełnionych mieszanką substratu torfowego i nawozów. Podczas ukorzeniania, przez pierwszych 7-10 dni, należy utrzymywać wysoką wilgotność powietrza – ok. 100%, a następnie obniżyć ją do wartości 50-60%. Plantacje z tych sadzonek można zakładać bardzo wcześnie, bo już na początku sierpnia, co jest ich dużą zaletą.

Odmiany truskawek do uprawy sterowanej

Odmiany truskawek na zbiór najwcześniejszy i opóźniony zostały wymienione w tabeli.

Odmiany na zbiór przyspieszony
Odmiany na zbiór opóźniony
"Honeoye"
"Kent"
"Kent"
"Elsanta"
"Kama"
"Elkat"
"Elsanta"
"Marmolada"
"Elkat"
 
"Rumba"
 
"Flair"
 
"Sonata"
 
 

czytaj dalej...

0 komentarzy

Dodaj swój komentarz

Zobacz także

Kategorie

Koniecznie zobacz: