Nawożenie drzew owocowych

Nawożenie drzew owocowych

Skomentuj artykuł

Nawożenie drzew owocowych to bardzo ważny zabieg w uprawie, decydujący o wielkości plonu. Drzewa i krzewy owocowe potrzebują jednak znacznie mniej składników pokarmowych niż warzywa. Wynika to z tego, że ich rozbudowany system korzeniowy penetruje większe obszary gleby, czerpiąc niezbędne składniki. Zasila się je azotem i potasem, a niekiedy też magnezem. Natomiast fosfor stosowany jest tylko wtedy, gdy analiza gleby wykaże niedobory tego składnika. Poprawnie wykonane nawożenie drzew owocowych wystarcza na cały sezon wegetacyjny, aż do jesieni.

Wybór nawozu

Nawozy organiczne

Do nawożenia drzew owocowych zaleca się stosowanie obornika wykładanego pod drzewa. Stanowi on źródło wszystkich makro- i mikroskładników. Można w tym celu wykorzystać również kompost.

Nawozy mineralne

Do nawożenia drzew owocowych można użyć zarówno popularnych nawozów jedno-  i dwuskładnikowych (np. saletra amonowa, saletra wapniowa), jak i preparatów zawierających komplet makro- i mikroskładników pokarmowych (Agrofoska, Azofoska, Florovit granulowany). W przypadku gleb zasobnych i często zasilanych materią organiczną polecane są nawozy jedno- lub dwuskładnikowe uzupełniające niedobory N i K. Natomiast gdy istnieje ryzyko pojawienia się niedoboru wielu składników, lepiej zastosować nawozy zawierające komplet makro- i mikroelementów. Spośród nawozów mineralnych do nawożenia pozakorzeniowego (dolistnego) w formie płynnej  polecany jest mocznik lub Florowit płynny.


Nawożenie wiosenne

Początkowy okres życia drzew owocowych na danym stanowisku decyduje o późniejszym wzroście i rozwoju. Jeśli stanowisko zostało dobrze przygotowane przed założeniem uprawy, to wiosną nie należy stosować dodatkowych nawozów. Nadmiar azotu w glebie ma ujemny wpływ na przyjmowanie się roślin. Ponadto przenawożenie może przyczynić się do zamierania roślin z powodu nadmiernego zasolenia w strefie korzeniowej. Rośliny 2-3 letnie wystarczy zasilić wiosną niewielką ilością azotu. Dawka powinna wynosić 100-150 g N/10 m kwadratowych, co odpowiada 300-450 g saletry amonowej lub 400-600 g saletrzaku. Nawozy rozsiewa się wokół pni na obszarze nieco szerszym niż średnica korony drzewa. Pod drzewa owocowe standardowo zaleca się wysiew azotu w dawce 50-80 g/10 m kwadr. powierzchni (150-230 g saletry amonowej lub 190-310 g saletrzaku). Dawkę tą dzieli się na dwie części – pierwszą stosuje się wczesną wiosną, a drugą około połowy czerwca.

Nawożenie drzew owocowych

Nawożenie drzew owocowych

Potas należy wysiewać wiosną jednorazowo w ilości 70-120 g K2O/10 m kwadr. powierzchni w postaci siarczanu potasu (140-240 g). Przy intensywnym nawożeniu potasem może pojawić się deficyt magnezu. Wiosną trzeba zastosować 230-460 g siarczanu magnezu jednowodnego lub 370-750 g siarczanu magnezu siedmiowodnego na 10 m kwadr. powierzchni. Najtańsze jest natomiast wapno magnezowe (np. Dolomit, Dolovit), które można użyć przy jesiennym regulowaniu odczynu gleby. Nawożenie wiosenne drzew owocowych można przeprowadzić również za pomocą nawozów wieloskładnikowych takich jak Agrofoska (0,3-1,5 kg/10 m kwadr.), Azofoska (0,2-0,8 kg/10 m kwadr.) lub Florovit (0,5-1,0 kg/10 m kwadr.).

Nawożenie drzew owocowych

Nawożenie drzew owocowych

Nawożenie jesienne

Jesień jest najlepszym okresem na uzupełnienie w glebie składników pokarmowych, które zostały z niej pobrane w trakcie sezonu wegetacyjnego. Jesienne nawożenie roślin sadowniczych gwarantuje dokładne rozpuszczenie nawozu i równomierne rozmieszczenie składników pokarmowych w obrębie systemu korzeniowego. Termin ten jest jednak niekorzystny w przypadku uprawy na glebach lekkich o małych zdolnościach sorpcyjnych, a także na nierównych terenach tj. strome stoki i zbocza.

czytaj dalej...

0 komentarzy

Dodaj swój komentarz

Zobacz także

Koniecznie zobacz: