Newsletter serwisuDrzewa iglaste

Drzewa zaliczamy do wieloletnich roślin zielonych o zdrewniałej łodydze zwanej pniem. Osiągają największe rozmiary a na pewnych płaszczyznach odgrywają najważniejszą rolę w naszym życiu. Pełnią funkcje estetyczne decydując o wyglądzie naszej planety, jak również wpływają na klimat. Są producentem tlenu, oczyszczają powietrze, chronią glebę przed erozją, wpływają na obieg wody na Ziemi. Mają olbrzymi wpływ na mikroklimat m.in. łagodząc upały, chroniąc przed silnym wiatrem oraz jonizując powietrze. Poza tym mają szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu np. celulozowo- papierniczym.
   

Drzewa iglaste należą do nagozalążkowych przedstawicieli roślin zielonych, charakteryzujących się posiadaniem zalążków na nieosłoniętych łuskach nasiennych. Są rozdzielnopłciowe, a więc wytwarzają kwiaty męskie i żeńskie. Kwiaty męskie mają postać niewielkich, jasnych tworów wyglądających trochę jak kotki, natomiast kwiaty żeńskie mają postać szyszek, często barwnych i bardzo dekoracyjnych. Znamy ich ponad pięćset gatunków, co stanowi niewielki procent w stosunku do całości bogactwa drzew, obecnie zdominowanego przez liściastych reprezentantów. Świetność drzew iglastych minęła ponad 100 mln lat temu. Obecnie najliczniej występują w chłodnych i umiarkowanych strefach półkuli północnej. Dzięki swojej budowie mają wysokie zdolności adaptacyjne do różnorodnych warunków, tak więc ich występowanie jest powszechne w prawie wszystkich strefach klimatycznych. Również w naszym kraju mamy sporo reprezentantów drzew szpilkowych, z czego najpopularniejszą jest sosna pospolita oraz świerk, które są nierozerwalnie związane z polskim krajobrazem. W zasadzie drzewa iglaste są jednopienne z grubymi konarami, ze stosunkowo cienkimi gałęziami ułożonymi poziomo, bądź pod niewielkim kątem. Poza nielicznymi wyjątkami są to rośliny zimozielone o bardzo wysokiej dekoracyjności przez cały rok. Najpotężniejsze, najwyższe, najstarsze drzewa na świecie należą do iglastych. Nie sposób nie wspomnieć o najwyższym drzewie na świecie, którym jest sekwoja rosnąca w Kalifornii, mierząca ponad 112 metrów wysokości. Najpotężniejszym drzewem jest mamutowiec olbrzymi mierzący ponad 80 metrów wysokości. Najstarszym drzewem iglastym jest Pinus longaeva, której wiek szacuje się na około 4 900 lat. Długowiecznymi drzewami są również cisy (4 000 lat), mamutowce (3 500 lat) oraz sekwoje (2 000 lat).
   

Do drzew iglastych należy: cis, głowocis, torreja, araukaria, jodła, sosna, jedlica, choina, świerk, modrzew, modrzewnik, cedr, sośnica, szydlica, cypryśnik, metasekwoja, żywotnik, żywotnikowiec, cyprysik, jałowiec.
   

Cephalotaxus należy do rodziny- głowocisowate. Charakteryzuje się zimozielonym igliwiem podobnym do igieł cisów, aczkolwiek różniących się długością i ułożeniem- dwurzędowo w jednej płaszczyźnie. Wyróżniamy pięć gatunków tego rodzaju, występujących na terenach Azji Wschodniej.  W Polsce występuje krzewiasta forma głowocisa pestkowego,  ze względu na słabą mrozoodporność może być uprawiany w cieplejszych rejonach Polski. Spotykany w ogrodach botanicznych oraz parkach dendrologicznych.
   

Cisy (Taxus) są bardzo popularne w naszym kraju i charakteryzują się powolnym wzrostem, jak również długowiecznością. Preferują gleby żyzne, świeże, próchnicze oraz nadają się na stanowiska zacienione. Lubią wilgotne i łagodne pod względem temperatury stanowiska. Znane gatunki cisa to: cis pospolity, cis japoński, cis pośredni.
   

Torreja należy do drzew iglastych, choć w naszym klimacie przybiera formę krzewiastą. W Polsce roślina rzadka, spotykana w ogrodach botanicznych i dendrologicznych.
   

Jodła jest reprezentantem rodziny sosnowatych, ceniona ze względu na jej dekoracyjność, aczkolwiek potrzebuje sporych przestrzeni. Należy do najwyższych drzew iglastych oraz liczy ponad pięćdziesiąt gatunków. Lubi żyzne gleby o dostatecznej wilgotności. Nie toleruje zanieczyszczeń oraz wietrznych i mroźnych stanowisk. Wśród najpopularniejszych gatunków warto wymienić jodłę koreańską, jodłę kaukaską, jodłę arizońską, jodłę syberyjską, jodłę balsamiczną.
   

Jedlica to popularna również w naszych lasach daglezja, będąca jednym z najszybciej rosnących drzew iglastych. Posiada wiele cech zarówno jodły jak i świerku. Najpopularniejszy jej gatunek to daglezja zielona, która najlepiej rośnie na glebach głębokich, umiarkowanie kwaśnych. Preferuje stanowiska zacienione. W młodym wieku podatna na przemarzanie, z czasem staje się całkowicie odporną. Z ogrodowych odmian warto wymienić odm. Fastigiata.
   

Sosny stanowią najliczniejszą reprezentację gatunkową drzew iglastych liczącą kilkadziesiąt gatunków. Mają małe wymagania glebowe, najważniejsze, aby zapewnić im słoneczne stanowisko. Bardzo dobrze znoszą suszę. Najbardziej znane gatunki sosny to: sosna górka, sosna oścista, sosna bośniacka, sosna czarna, sosna wejmutka, sosna pospolita, sosna himalajska.
   

Choina charakteryzuje się zrzucaniem igliwia na okres zimy i obejmuje niewiele gatunków. W Polsce najbardziej powszechna jest choina kanadyjska. Wymaga stanowisk żyznych, zasobnych w wilgoć oraz zacienionych. Posiada wiele odmian ogrodowych z których najbardziej znane to ‘Bennett’, ‘Brandley’, ‘Fastigiata’.
   

Jednymi z najbardziej popularnych drzew iglastych są świerki. W Polsce kojarzone przede wszystkim ze świerkiem pospolitym, który jest nieodłącznym elementem krajobrazu w naszym kraju. Picea należy do rodziny sosnowatych. Charakteryzują się strzelistym pniem i stożkowym pokrojem. Świerki są światłolubne, w takich warunkach igliwie utrzymuje się we wszystkich partiach drzewa. Preferują gleby żyzne, piaszczyste o sporej wilgotności. Znamy około czterdziestu gatunków świerku m.in. wspomniany świerk pospolity, świerk syberyjski, świerk kaukaski, świerk czarny, świerk biały, świerk kłujący, świerk sitkajski, świerk ajański, świerk serbski, świerk Brewera.
   

Modrzew podobnie jak świerk należy do rodziny sosnowatych. Tak jak choina gubi igły na zimę, choć jesienią przebarwia się na słoneczne, bardzo zjawiskowe barwy. Modrzewie charakteryzują się dość szybkim wzrostem. Najbardziej znanym gatunkiem modrzewia jest modrzew europejski i modrzew japoński.
   

Cedr liczący cztery gatunki uprawiany jest przede wszystkim w krajach śródziemnomorskich. W Polsce spotykany jedynie cedr atlantycki.
   

Ciekawym, bardzo rzadko spotykanym drzewem iglastym w naszym kraju jest pochodząca z Japonii sośnica. W ojczystym kraju osiąga nawet 40 metrów wysokości, a w naszym klimacie do 8 metrów. Wymaga wilgotnego klimatu, żyznej i kwaśnej gleby. 
   

Szydlica jest powszechnym drzewem iglastym występującym w parkach i lasach Japonii. Występuje ona w licznych odmianach i formach ogrodowych. Niestety jest bardzo wrażliwa na niskie temperatury, więc w warunkach polskich osiąga niewielkie rozmiary i często przemarza.
   

Metasekwoja chińska jest drzewem odkrytym w latach czterdziestych ubiegłego stulecia. W środowisku naturalnym występuje bardzo rzadko, ale za to rozpowszechniła się w ogrodach. Wymaga gleb głębokich, przepuszczalnych oraz żyznych. Wykazuje odporność na mrozy, choć w młodym wieku może przemarzać. Charakteryzuje się szybkim wzrostem oraz gubieniem igieł na zimę.
   

Bardzo ciekawym reprezentantem drzew szpilkowych jest cypryśnik o bardzo miękkich igłach opadających na zimę, bądź półzimozielonych. Znane są jego trzy gatunki z których najpopularniejszy jest cypryśnik błotny. W naszym klimacie osiąga do 30 m i jak sama nazwa wskazuje preferuje gleby wilgotne. Znakomicie się czuje nad brzegami zbiorników wodnych. Ze względu na swoje rozmiary polecany do parków.
   

Bardzo popularne wśród ogrodników są cyprysiki należące do rodziny cyprysowatych. Są to zimozielone drzewa o stożkowej, zwartej koronie oraz zwisających wierzchołkach. Obejmują one kilka gatunków występujących w Ameryce Północnej, na Tajwanie oraz Japonii. Zaliczamy do nich cyprysika nutkajskiego, cyprysika Lawsona, cyprysika groszkowego. Wymagają wilgotnego klimatu oraz łagodnych zim, gdyż są podatne na ujemne temperatury. W Polsce mamy do czynienia z odmianami ogrodowymi dziko żyjących cyprysików.
   

Jałowce obejmują około sześćdziesiąt gatunków występujących na półkuli północnej. Wymagają stanowisk słonecznych, nie mając przy tym wygórowanych oczekiwań odnośnie gleby i bardzo dobrze znoszą suszę. Powszechnie stosowane są do obsadzania ogrodów, zieleńców, parków. Do tego rodzaju zaliczymy jałowca pospolitego, jałowca chińskiego, jałowca wirginijskiego.
   

Wszechobecne w naszym kraju tuje, inaczej żywotniki, to kolejni reprezentanci drzew iglastych. Znakomicie się u nas zadomowiły, doskonale sobie radzą w naszym klimacie, możemy je podziwiać w ogrodach, parkach, zieleńcach, jak i na cmentarzach. Charakteryzują się łuskowatymi igłami zachodzącymi na siebie dachówkowato. Wyróżniamy żywotniki zachodnie, wschodnie oraz olbrzymie. Te pierwsze są bardzo wytrzymałe na niskie temperatury, jak również nie wymagają specjalnej pielęgnacji. Żywotnik olbrzymi preferuje gleby bardziej żyzne a wschodni wykazuje zdecydowanie większą podatność na przemarzanie.
   

Kolejnym pochodzącym z Japonii, bardzo ciekawym gatunkiem jest żywotnikowiec japoński. Ma on postać wolno rosnącego drzewa osiągającego w naszym klimacie kilka metrów wysokości. Wymaga żyznej, świeżej i głębokiej gleby oraz dużo wilgotności. Jest wrażliwy na niskie temperatury.
   

W dość bogatej różnorodności gatunkowej drzew iglastych mamy okazy charakteryzujące się zróżnicowanym pokrojem. Korony mogą przybierać formy kolumnowe, stożkowe, kuliste, jajowate, zwisające , półkoliste. Liście najczęściej w różnych odcieniach zieleni, jak również żółte, szare, niebieskie, srebrzyste, pstre. Znajdziemy rośliny na zróżnicowane stanowiska:

- słoneczne;
- zacienione;
- wilgotne;
- suche;
- wietrzne;
- o glebie wapiennej, kwaśnej, piaszczystej, gliniastej.

Ta różnorodność sprawia, że drzewa iglaste stały się jednymi z najbardziej atrakcyjnych drzew wykorzystywanych m.in. w ogrodnictwie i kształtowaniu terenów zieleni miejskiej.


Oceń artykuł:
przetwarzam....
5.00 / 7 razy ocenianyKomentarze do tego artykułu:


Tytuł:
Komentarz:
Imię:

Jaka to roślina

Bezpłatny biuletyn o kwiatach

Co to jest newsletter ?

Ile kwiatów doniczkowych posiadasz?

Nie posiadam roślin

Mniej niż 5

Od 6 do 10

Od 11 do 30

Od 31 do 100

Ponad 100

Zobacz wyniki

Kontakt z redakcją serwisu


Copyright © 2005 - 2015 SwiatKwiatow.pl

Zapisz się do naszego bezpłatnego biuletynu.

A będziesz otrzymywał informacje o uprawie roślin i kwiatów oraz pielęgnacji ogrodu. Kwiaty to Nasza pasja, którą chętnie się z tobą podzielimy.

Twój email::

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. [zamknij]