Rozmnażamy begonie

Rozmnażamy begonie

Skomentuj artykuł

Begonie to rodzaj roślin o niezwykłej różnorodności gatunków i odmian, jedne zachwycają nas bogactwem kształtów, faktur i zabarwienia blaszek liściowych, inne dużą ilością trwałych kwiatów. Mogą stanowić wspaniałą ozdobę wnętrza lub sadzone w skrzynkach na balkonach i tarasach przez całą wiosnę i lato cieszyć nas swym pięknem. Przy odrobinie cierpliwości i niewielkim wkładzie pracy z powodzeniem możemy je rozmnażać w warunkach domowych. W zależności od gatunku, stosuje się różne metody rozmnażania.

Rozmnażanie z nasion

Przez wysiew nasion, czyli generatywnie rozmnaża się jedynie begonie bulwiaste i stale kwitnące. Nasiona wysiewamy od grudnia do końca lutego, rośliny wysiane w tym terminie zaczynają kwitnąć na przełomie czerwca i lipca.

1. Nasiona wysiewamy do pojemnika z wilgotnym substratem torfowym, podłoże powinno przepuszczalne.

2. Nasion nie przysypujemy, jedynie delikatnie przyciskamy do podłoża.

3. Pojemnik ustawiamy w ciepłym i jasnym miejscu oraz przykrywamy szkłem lub folią, w ten sposób utrzymujemy najlepszą temperaturę i wilgotność do kiełkowania nasion.

4. W optymalnej temperaturze 22 – 24 °C wschody następują po 2 do 6 tygodniach.

5. Gdy siewki mają dwa liście właściwe, należy je przepikować z niewielkimi bryłami ziemi do większego pojemnika.

6. W późniejszym okresie czynność tą powtarzamy przynajmniej dwa razy.

7. Po tygodniu od pierwszego pikowania roślin zasilamy słabym roztworem nawozu do roślin zielonych.

8. Po 2-3 miesiącach gdy rośliny są już duże, możemy je przesadzić do pojedynczych doniczek.

Begonie znacznie prościej rozmnaża się  wegetatywnie, uzyskując nowe rośliny z części roślin macierzystych poprzez ukorzenienie sadzonek pędowych, liściowych lub przez podział bulw. Tak uzyskane osobniki są identyczne z roślinami matecznymi.Rozmnażanie przez sadzonki liściowe

Metodą tą najlepiej rozmnażać gatunki o ozdobnych liściach takie jak begonia królewska czy Masona. Wykonujemy to wczesną wiosną lub latem, kiedy warunki sprzyjają łatwemu korzenieniu się sadzonek.

1.    Ostrym nożem odcinamy duży, zdrowy liść i usuwamy ogonek liściowy.

2.    Blaszkę liściową nacinamy w poprzek głównych nerwów.

3.    Umieszczamy liść spodnią stroną na wilgotnym podłożu -mieszaninie piasku i torfu lub bibule.

4.    Za pomocą małych kamyczków przyciskamy miejsca przecięć do podłoża.

5.    Pojemniki podlewamy do podstawki i przykrywamy folią lub szklaną płytą, aby utrzymać wysoką wilgotność.

6.    Po około 14 dniach w kątach nerwów liściowych pojawiają się małe roślinki.

7.    Po 5 tygodniach, gdy roślinki są już większe możemy je przesadzić do pojedynczych doniczek.

Begonie

Begonie

Begonie

Begonie

Rozmnażanie przez sadzonki z fragmentów liści

Ta metoda jest bardzo podobna do wcześniej opisanej, ma swoje zastosowanie do rozmnażania roślin o dekoracyjnych liściach.

1. Z rośliny matecznej odcinamy duży i zdrowy liść.

2. Blaszkę  tniemy na wiele kilkucentymetrowych fragmentów, tak aby każdy z nich miał rozgałęzione unerwienie.

3. Przygotowane kawałki umieszczamy spodnią stroną na wilgotnym podłożu i dociskamy kamyczkami.

4. Pojemniki nakrywamy szkłem lub folią i umieszczamy w widnym i ciepłym miejscu.

5. Gdy w kątach nerwów wyrosną młode rośliny, możemy je przesadzić do doniczek.

Begonie

Begonie

Begonie

Begonie

Rozmnażanie przez sadzonki wierzchołkowe

Sposobem tym rozmnaża się głównie begonie o ozdobnych kwiatach - między innymi begonię zimową, jak również begonię bulwiastą i stale kwitnącą. Robimy to na wiosnę lub w drugiej połowie lata z silnych roślin, wybierając jedynie niekwitnące pędy.

1. Odcinamy 3-5 centymetrowe wierzchołki pędów z 3 – 4 liśćmi.

2. Miejsce cięcia zasypujemy proszkiem z węgla drzewnego.

3. Umieszczamy je w doniczkach wypełnionych wilgotnym podłożem i delikatnie ugniatamy glebę wokół rośliny.

4. Sadzonki nakrywamy przezroczystą folią, aby ograniczyć parowanie wody i przyspieszyć ukorzenianie się.

5. Doniczki stawiamy w ciepłym miejscu tak, aby temperatura podłoża wynosiła 22 – 25°C.

6. Gdy pojawi się nowy pęd usuwamy folię.

7. Po około 2 miesiącach rośliny możemy przesadzić do pojedynczych doniczek.

Begonie

Begonie

Rozmnażanie przez podział

Begonie można dzielić podczas przesadzania. Przez podział możemy rozmnażać zarówno te o ozdobnych kwiatach, jak i begonie o barwnych liściach. Metodę tą najlepiej stosować podczas wiosennego przesadzania na roślinach silnych i bujnie rozrośniętych, gdy warunki sprzyjają szybkiej ich regeneracji.

1. Roślinę delikatnie rozdzielamy, tak aby każda z części posiadała własne korzenie.

2. Każdą z uzyskanych części umieszczamy w pojedynczych doniczkach wypełnionych świeżym podłożem.

3. Ziemię wokół rośliny lekko uciskamy, a następnie obficie podlewamy.


Rozmnażanie przez podział bulw

W ten sposób rozmnażamy begonie bulwiaste. Zabieg ten najlepiej przeprowadzić w marcu, gdy z wcześniej zadołowanych bulw zaczynają wyrastać młode pędy.

1. Ostrym nożem przecinamy bulwę, w taki sposób aby miejsce cięcia było gładkie.

2. Na każdej części bulwy powinien znajdować się przy najmniej jeden zdrowy, dobrze wykształcony młody pęd.

3. Miejsce cięcia zabezpieczamy miałem węgla drzewnego lub środkiem grzybobójczym i pozostawiamy do zaschnięcia.

4. Tak przygotowane sadzonki umieszczamy w doniczkach wypełnionych wilgotną mieszaniną torfu i piasku, nie można dopuścić do nadmiernego wyschnięcia podłoża.

5. Gdy zaczną wyrastać nowe pędy, rośliny możemy przesadzić do doniczek docelowych.

Autor: Justyna Przasnyska

czytaj dalej...

0 komentarzy

Dodaj swój komentarz

Zobacz także

Kategorie