Rośliny bagienne

Rośliny bagienne

2 komentarzy

Rośliny bagienne (błotne) stanowią łącznik pomiędzy środowiskiem wodnym, a środowiskiem lądowym. Warto wykorzystać rośliny bagienne przy aranżacji oczka wodnego. Dzięki nim, w sposób pełniejszy wykorzystamy przestrzeń
w ogrodzie.

Już we wstępie zostało jasno określone, że pod pojęciem „rośliny bagienne” rozumie się gatunki roślin, dla których środowiskiem właściwym jest obszar wokół oczka wodnego, charakteryzujący się podłożem stale podsiąkającym wodą. Jak zapewnić roślinom stale wilgotne podłoże ukazują poniższe rysunki.

Strefa bagienna charakteryzuje się stale wilgotnym podłożem, jest to teren podmokły w najbliższym otoczeniu zbiornika wodnego. Zależnie od  potrzeby, możemy nadać strefie bagiennej dowolny kształt, zapewniając jedynie stałe podsiąkanie podłoża, a więc bezpośredni kontakt strefy bagiennej z wodą.

Strefę bagienną bardzo łatwo stworzyć  przy budowie oczka wodnego z folii. Proste rozwiązanie strefy bagiennej, przedstawione zostało na pierwszym rysunku. Najwyższy stopień struktury oczka wodnego został podzielony na dwie części z wykorzystaniem kamieni. Kamienna przegroda chroni podłoże, zastosowane w strefie bagiennej przed wymywaniem, natomiast stałe podsiąkanie wody stwarza doskonałe warunki dla rozwoju roślin bagiennych. Jako podłoże w strefie bagiennej, można zastosować substrat, będący połączeniem gliny z piaskiem- z przewagą gliny 1:2.

Rośliny bagienne

Rośliny bagienne

Na rysunku drugim wyodrębniono strefę bagienną już w fazie prac ziemnych. Jej głębokość nie musi być znacząca (40- 50 cm), ale zadbajmy o dostateczną przestrzeń dla roślin. Łącznikiem pomiędzy zbiornikiem, a strefą bagienną jest miejsce wyłożenia dość płaskich kamieni, które mają walor estetyczny. Przestrzenie między nimi pozwalają na przedostawanie się i podsiąkanie wodą strefy bagiennej.

Szerokość strefy bagiennej nie powinna być za duża, warto zachować proporcje przy określaniu stref roślinnych zbiornika wodnego.                              


Strefy roślinne w oczku wodnym

Strefa wody głębokiej-  głębokość od 40/50 cm.
Strefa wody płytkiej- głębokość od około 10 cm do 40 cm.
Strefa roślin szuwarowych i przybrzeżnych- głębokość zmienna do około 10 cm.
Strefa bagienna – strefa podmokła, stale podsiąkająca wodą ze zbiornika.
Strefa brzegowa– najbliższa część oczka wodnego, znajdująca się poza materiałem uszczelniającym.

Rośliny bagienne

Rośliny bagienne - Knieć błotna

Wybór i zakup roślin

O tym jak pięknie mogą prezentować się strefy bagienne, możemy przekonać się w naturze. To najodpowiedniejszy dla nas wzorzec, dostarczający najpiękniejsze i najbardziej trafione pomysły na udaną strefę bagienną. Oczywiście możemy je modyfikować, uzupełniać roślinami charakterystycznymi dla innych rejonów świata. Ważne, aby mieć jako takie rozeznanie na tej płaszczyźnie.

czytaj dalej...

2 komentarzy

  1. Dodał: Bynio, Tytuł: Podziekowanie

    Dziekuje wam za pomoc , dobre pomoce na geografie, tylko ze troche tego malo ale sie obejdzie .

  2. Dodał: Abri, Tytuł: Jakie podłoże do strefy bagiennej?

    Dobór roślin to już sprawa indyvidualna, nie nie napisano o podłożu, czy może to być torf? Chciałbym w strefie przybrzeżnej uprawiać Calla palustris i Lysichiton.

Dodaj swój komentarz

Zobacz także

Koniecznie zobacz: