Wielkopąkowiec porzeczkowy - Cecidophyopsis ribis Westw.

Opis:

Roztocze z rodziny szpecielowate o robakowatym kształcie, białawej barwie, prawie przezroczyste z połyskiem. Odwłok składa się z 70 pierścieniami u samic i 60 u samców. W przedniej części ciała dwie pary nóg. W pąkach czarnej porzeczki zimują wszystkie stadia rozwojowe wielkopąkowca. W marcu samice składają jaja w pąkach i właśnie w nich rozwija się pierwsze pokolenie. Po okresie zimowym roztocze rozchodzą się po korze, pąkach, liściach porzeczki i żerują do końca czerwca, bądź połowy lipca. Podczas migracji pod wpływem czynników atmosferycznych, ginie zdecydowana większość szpecieli a pozostałe przy życiu wnikają do nowych pąków, gdzie składają jaja ( II pokolenie). W ciągu całego okresu wegetacyjnego rozwija się od 3 do 5 pokoleń szkodnika.

Objawy:

Wielkopąkowiec wyrządza szkody bezpośrednie i pośrednie. Około połowy sierpnia można zauważyć nabrzmiałe i zdeformowane pąki, aczkolwiek objawy nasilają się w okresie wiosennym. Uszkodzone pąki są silnie powiększone i przypominają wyglądem małe główki kapusty. Następuje opóźnienie rozwoju liści (2-3 tyg opóźnienia) , które są zdeformowane. Pąki często też zasychają. Plon jest dużo mniejszy, owoce małe i kwaśne. Cecidophyopsis ribis Westw. jest wektorem chorób.

Zwalczanie:

Oprysk wykonujemy bezpośrednio po kwitnieniu, stosując Marshal 250 CS.

Rośliny podatne:

Porzeczka czarna

Zródło wiedzy:

Opracowano na podstawie: Zarys nauki o szkodnikach roślin, red. R. Miętkiewski, Siedlce 1998 Zalecenia Ochrony Roślin na lata 2008/2009 część III, Instytut Ochrony Roślin (Zakład Upowszechniania, Wydawnictw i Współpracy z Zagranicą), Poznań 2008

0 komentarzy

Dodaj swój komentarz

Captcha