Pordzewiacz jabłoniowy - Aculus schlechtendali Nal.

Opis:

Roztocze z rodziny szpecielowate o wydłużonym, wrzecionowatym kształcie i żółtobeżowej barwie. Z przodu ciała dwie pary krótkich odnóży. Jaja kuliste, przezroczyste. Samice okres zimy spędzają w spękanej korze bądź w obumarłych pąkach. Wraz z rozwijaniem się młodych pąków i pędów składają jaja u nasady ogonków liściowych. Nimfy żerują na dolnej blaszce liściowej. Rozwój jednego pokolenia trwa około miesiąca a w ciągu roku może być ich aż pięć.

Objawy:

Wysysanie soków przez szkodnika powoduje powstawanie na górnej powierzchni liścia drobnych, jasnych plam, które zlewają się a z czasem brunatnieją. Liście ulegają łódkowatemu zwinięciu, może dojść nawet do przedwczesnego opadania liści.

Zwalczanie:

Oprysk wykonujemy w fazie różowego pąka, około 2-3 dni przed kwitnieniem i zabieg powtórzyć również po kwitnieniu oraz w przypadku dużej liczebności również na początku lipca. Ze środków można zastosować Danadim 400 EC, Dimezyl 400 EC, Omite 30 WP, Ortus 05 S.C.

Zródło wiedzy:

Opracowano na podstawie: Zarys nauki o szkodnikach roślin, red. R. Miętkiewski, Siedlce 1998 Zalecenia Ochrony Roślin na lata 2008/2009 część III, Instytut Ochrony Roślin (Zakład Upowszechniania, Wydawnictw i Współpracy z Zagranicą), Poznań 2008

0 komentarzy

Dodaj swój komentarz

Captcha