Mszyca porzeczkowo - mleczowa - Hyperomyzus lactucae L

Opis:

Pluskwiak równoskrzydły z rodziny mszycowate barwy słomkowozielonej bądź szarozielonej, osiągające około 3 mm długości. Jaja szkodnika zimują na pędach porzeczek przy pąkach, a już w marcu i na początku kwietnia wylęgają się larwy. Na porzeczce rozwijają się trzy pokolenia mszyc, choć już w pierwszym pokoleniu pojawiają się migrantki, które zasiedlają mlecz, sałatę i na tych żywicielach rozwija się do 11 pokoleń. Jesienią powracają na porzeczkę, gdzie składane są jaja.

Objawy:

Liście zaginają się ku dołowi, marszczą się i stają się bladożółte. Następuje zahamowanie wzrostu krzewy oraz roślina słabiej owocuje.

Zwalczanie:

Oprysk wykonujemy w momencie pojawienia się licznych mszyc, wykorzystać wówczas możemy środki takie jak: Actara 25 WG, Basudin 600 EW, Bulldock 025 EC, Decis 2,5 EC, Fastac 100 EC, Karate Zenon 050 CS, Patriot 2,5 EC.

Zródło wiedzy:

Opracowano na podstawie: Zarys nauki o szkodnikach roślin, red. R. Miętkiewski, Siedlce 1998 Zalecenia Ochrony Roślin na lata 2008/2009 część III, Instytut Ochrony Roślin (Zakład Upowszechniania, Wydawnictw i Współpracy z Zagranicą), Poznań 2008

0 komentarzy

Dodaj swój komentarz

Captcha