Krzywik maliniaczek - Incurvaria rubiella Bjerk.

Opis:

Motyl z rodziny krzywikowate, o brązowych skrzydłach z żółtym rysunkiem. Owad niewielkich rozmiarów, jaja owalne, przezroczyste, bezbarwne. Gąsienice barwy krwistoczerwonej z brązową głową. Gąsienice zimują w spękanej korze, bądź w opadłych liściach, będąc w oprzędach, a wraz z wiosną, jeszcze przed pękaniem pąków opuszczają zimowe kryjówki i zaczynają żerować wewnątrz pąków (każda gąsienica może zniszczyć do sześciu pąków). Dorosłe gąsienice wgryzają się w pędy i tam ulegają przepoczwarczeniu, które trwa do dwóch tygodni, po czym w okresie kwitnienia malin pojawiają się motyle. Samice składają jaja pojedynczo w kwiatach. Do 10 dni wylęgają się gąsienice, które w kwiecie nie czynią poważniejszych szkód.

Objawy:

Zasadniczo szkody czynią przede wszystkim gąsienice, które uszkadzają pąki, którymi się żywią. Z takich pąków nie rozwijają się ani liście ani kwiaty, pąki zasychają.

Zwalczanie:

Oprysk wykonujemy w okresie pękania pąków. Środki: Fastac 100 EC, Sumi-alpha 050 EC, Sumithion Super 1000 EC.

Rośliny podatne:

Malina, jeżyna

Zródło wiedzy:

Opracowano na podstawie: Zarys nauki o szkodnikach roślin, red. R. Miętkiewski, Siedlce 1998 Zalecenia Ochrony Roślin na lata 2008/2009 część III, Instytut Ochrony Roślin (Zakład Upowszechniania, Wydawnictw i Współpracy z Zagranicą), Poznań 2008

0 komentarzy

Dodaj swój komentarz

Captcha