Szkodniki zbóż i traw

Szkodniki zbóż i traw

Skomentuj artykuł

Szkodniki to jeden z wielu problemów z którym borykamy się przy uprawie roślin. Zwalczanie ich to podstawowy zabieg pielęgnacyjny, warunkujący dobre plonowanie, jak również wartość estetyczną w przypadku roślin ozdobnych. Szczególnie ważne jest zwalczanie szkodników roślin użytkowych m.in. zbóż i traw. Ekonomiczny aspekt uprawy tych roślin, mobilizuje do poszukiwania coraz to nowszych rozwiązań, tym bardziej, że zagrożeniem stają się szkodniki, które wcześniej nie były znaczącym problemem.
   
Szkodników nie brakuje, tak więc warto przyjrzeć się im bliżej, poznać ich biologię, aby odpowiednio z nimi walczyć.

Szkodniki- uwagi wstępne

Do szkodników zbóż i traw zaliczymy liczne i bardzo zróżnicowane organizmy, które żerując w glebie bądź na nadziemnych częściach roślin, uszkadzają je doprowadzając do obniżenia plonów. Wiele z żerujących szkodników to nosiciele  licznych patogenów, co także nie powinno być pominięte przy analizie szkodliwości danego szkodnika.

Do masowego pojawiania się licznych szkodników ma wpływ wiele czynników     m.in.

•    monokultura, a więc jednogatunkowe zasiewy, występujące na dużym obszarze
•    zmiany klimatyczne
•    zmiany na płaszczyźnie zabiegów agrotechnicznych


Do szkodników zbóż i traw zaliczymy przede wszystkim:

Owady- stawonogi stanowiące najliczniejszą grupę szkodników zbóż i traw. Należą do nich pluskwiaki, chrząszcze, muchówki, a także motyle.
Nicienie- bardzo drobne szkodniki obłe, mniej liczne od owadów, ale także stanowiące poważne zagrożenie dla upraw.
Roztocza- charakteryzują się niewielkimi rozmiarami, zaliczane są do pajęczaków.

Poza tym szkody mogą wyrządzić mięczaki oraz kręgowce.

Szkodniki wybranych gatunków zbóż oraz traw *

Szkodniki wybranych gatunków zbóż oraz traw nasiennych oraz środki przeznaczone do ich zwalczania

Pszenica ozima

Mszyce

m.in. Pirimor 500 WG

Pryszczarek zbożowiec

m.in. Decis 2,5 EC

Rolnice

m.in. Decis 2,5 EC, Karate Zeon 050 CS

Skrzypionki

m.in. Decis 2,5 EC, Karate Zeon 050 CS

Pryszczarek pszeniczny

m.in. Decis 2,5 EC

Paciornica pszeniczanka

m.in. Decis 2,5 EC

Pszenżyto jare

Mszyce

m.in. Pirimor 500 WG, Karate Zeon 050 CS, Fastac 100 EC

Pryszczarek pszeniczny

m.in. Fastac 100 EC

Paciornica pszeniczanka

m.in. Decis 2,5 EC, Fastac 100 EC
Rolnice
m.in. Decis 2,5 EC, Fastac 100 EC
Skrzypionki
m.in. Decis 2,5 EC, Fastac 100 EC
Pryszczarek zbożowiec 
m.in. Decis 2,5 EC, Fastac 100 EC
Jęczmień jary
Mszyce
m.in. Pirimor 500 WG
Pryszczarek zbożowiec
m.in. Decis 2,5 EC, Fastac 100 EC
Skrzypionki

m.in. Karate Zeon 050 CS, Fastac 100 EC, Decis 2,5 EC

Rolnice

m.in. Karate Zeon 050 CS, Fastac 100 EC, Decis 2,5 EC

Jęczmień ozimy

Mszyce
m.in. Pirimor 500 WG
Pryszczarek zbożowiec
m.in. Decis 2,5 EC, Fastac 100 EC
Skrzypionki

m.in. Karate Zeon 050 CS, Fastac 100 EC, Decis 2,5 EC

Rolnice

m.in. Decis 2,5 EC, Fastac 100 EC

Owies

Mszyce

m.in. Pirimor 500 WG

Ploniarka zbożówka

m.in. Decis 2,5 EC, Fastac 100 EC, Patriot 100 EC

Rolnice

m.in. Decis 2,5 EC, Karate Zeon 050 CS

Skrzypionki

m.in. Decis 2,5 EC, Fastac 100 EC, Karate Zeon 050 CS, Patriot 100 EC

Pryszczarek zbożowiec

m.in. Patriot 100 EC, Decis 2,5 EC

Pszenica jara

Skrzypionki

m.in. Decis 2,5 EC, Patriot 100 EC, karate Zeon 050 CS

Rolnice

m.in. Decis 2,5 EC, Fastac 100 EC

Mszyce

m.in. Pirimor 500 WG, Fastac 100 EC

Pryszczarek pszeniczny

m.in. Patriot 100 EC

Pryszczarek zbożowiec

m.in. Decis 2,5 EC, Patriot 100 EC

Paciornica pszeniczanka

m.in. Patriot 100 EC

Żyto ozime

Pryszczarek zbożowiec

m.in. Patriot 100 EC, Decis 2,5 EC, Fastac 100 EC

 

Pryszczarek pszeniczny

m.in. Patriot 100 EC, Decis 2,5 EC, Fastac 100 EC

 

Rolnice

m.in. Karate Zeon 050 CS, Fastac 100 EC

 

Mszyce

m.in. Pirimor WG

 

Skrzypionki

m.in. Decis 2,5 EC, Patriot 100 EC

 

Paciornica pszeniczanka

m.in. Fastac 100 EC

Trawy nasienne 

Paciornica wyczyńcówka

m.in. Decis 2,5 EC, Fastac 100 EC, Karate Zeon 050 CS

Pryszczarek wyczyńcowiec

m.in. Decis 2,5 EC, Fastac 100 EC, Karate Zeon 050 CS

* Dane zawarte w tabeli zgodne ze stanem prawnym na dzień 12.08.2012.

Charakterystyka wybranych szkodników zbóż i traw

Do podstawowych szkodników zbóż i traw zaliczymy m.in.

Lenie

Coraz bardziej zagrażające uprawom zbóż, choć zwiększone występowanie szkodnika sygnalizowane jest w wybranych regionach Polski. Lenie to muchówki, a zagrożeniem dla roślin są ich larwy, zwłaszcza wczesną wiosną, żerujące w ziemi. Przy masowym występowaniu mogą doprowadzić do ograniczonego wschodu roślin, powodując masowe uszkodzenia kiełkującego ziarna. Zwalczanie szkodnika powinno odbywać się przy zachowaniu profilaktyki (zabiegi agrotechniczne) oraz metodą chemiczną, którą można ograniczyć liczebność szkodnika.

Pryszczarek zbożowiec

Niewielka muchówka  osiągająca do około 5 mm długości, wyglądem przypominająca komara. Zagrożeniem są czerwonawe larwy, żerujące na źdźbłach, powodujące powstawanie charakterystycznych narośli- galasów. W ciągu roku może pojawić się do dwóch pokoleń tego szkodnika.

Konsekwencją obecności larw jest osłabienie wzrostu roślin, słabsze kłoszenie oraz niewypełnione ziarna.

Lednica zbożowa

Lednica zbożowa

Mszyce

Jeden z najpospolitszych szkodników roślin uprawnych i ozdobnych, zaliczany do pluskwiaków. Mszyca szkodliwa jest w stadium larwalnym oraz jako owad dorosły. Są one niewielkich rozmiarów, często różniące się barwą. W ciągu roku, zależnie od gatunku może pojawić się do kilkunastu pokoleń tego szkodnika. Mszyca żywi się sokami roślinnymi, powodując więdnięcie roślin, zahamowanie wzrostu, a w konsekwencji obniżenie plonów. Poza tym mogą przenosić choroby wirusowe, co także jest wielkim zagrożeniem. Z mszyc warto wymienić mszycę zbożową, mszycę różano- trawową oraz mszycę czeremchowo- zbożową.

Mszycę zwalczamy w momencie masowego jej pojawienia się, stosując odpowiedni środek ochrony roślin. Możemy zastosować Decis 2,5 EC, Patriot 100 EC, na które mszyca wykazuje wrażliwość.
 

czytaj dalej...

0 komentarzy

Dodaj swój komentarz

Zobacz także