Wycinka drzew - przepisy

Wycinka drzew - przepisy

2 komentarzy

Czasami dochodzi do sytuacji w której jesteśmy zmuszeni ściąć drzewo w ogrodzie czy też na działce , bo np. zagraża mieszkańcom posesji, uschło, uniemożliwia realizację planów budowlanych bądź po prostu stało się zbędne. Polskie prawo reguluje kwestię wycinki drzew i w zdecydowanej większości wypadków jesteśmy zmuszeni do uzyskania zezwolenia. Samowolne wycinanie drzew jest surowo karane !

Podstawy prawne regulujące kwestie związane z wycinką drzew

Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestię wycinki drzew jest  Ustawa z dnia 16 kwietna 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880.), łącznie z późniejszymi, bardzo istotnymi zmianami z dnia 20 lipca 2010 r. Zmiany wprowadziła ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z dnia 5 lipca 2010 r. Nr 119 poz. 804).

Kiedy wymagane zezwolenie  ?

Zezwolenie na ścięcie drzewa oraz krzewu wymagane jest wówczas jeżeli wiek wycinanych drzew i krzewów przekracza 10 lat.

Aby uzyskać zezwolenie należy udać się do odpowiedniego organu, a więc wójta, burmistrza, prezydenta miasta, a w szczególnych przypadkach także do wojewódzkiego konserwatora zabytków ( w przypadku jeżeli wycinka ma mieć miejsce na terenie znajdującym się w rejestrze zabytków), starosty, a także nadleśnictwa (w przypadku, kiedy drzewa lub krzewy znajdują się na obszarze leśnym). W sytuacji, gdy wycinka ma mieć miejsce na terenie objętym ochroną przyrody np. w granicach Parku Narodowego, należy także uzyskać zgodę od dyrektora chronionego terenu bądź organu uznającego dany obszar za chroniony.


Koszty

Osoby fizyczne nie ponoszą żadnych kosztów związanych z uzyskaniem zezwolenia. W przypadku firm, sytuacja jest odmienna, tak więc istnieje obowiązek uiszczenia odpowiedniej opłaty. Opłaty naliczane są z uwzględnieniem rodzaju i gatunku drzewa oraz obwodu pnia, mierzonego na wysokości 130 cm od ziemi. Odpowiedni minister, każdego roku obwieszcza nowe stawki za usunięcie drzew i krzewów.


Maksymalne stawki opłat za usuwanie drzew za jeden centymetr obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm na rok 2012

Lp.

Wielkość obwodu pnia w cm

Stawki opłat za 1 cm w zł

1

Do 25

319,40

2

od 26 do 50

485,03

3

od 51 do 100

757,13

4

od 101 do 200

1183,02

5

od 201 do 300

1774,52

6

od 301 do 500

2484,32

7

od 501 do 700

3194,12

8

powyżej 700

4140,54

Źródło: Załącznik nr 1 do obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 13 października 2011 r. (poz. 963)

 Stawki dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew  na rok 2012

Lp.
Rodzaje, gatunki i odmiany drzew
Stawki w zł za 1 cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm
1

Topola, olsza, klon jesionolistny, wierzba, czeremcha amerykańska, grochodrzew

12,80
2

Kasztanowiec, morwa, jesion amerykański, czeremcha zwyczajna, świerk pospolity, sosna zwyczajna, daglezja, modrzew, brzoza brodawkowata, brzoza omszona

34,81
3

Dąb, buk, grab, lipa, choina, iglicznia, głóg — forma drzewiasta, jarząb, jesion wyniosły, klon z wyjątkiem klonu jesionolistnego, gatunki i odmiany ozdobne jabłoni, śliwy, wiśni i orzecha, leszczyna turecka, brzoza (pozostałe gatunki i odmiany), jodła pospolita, świerk (pozostałe gatunki i odmiany), sosna(pozostałe gatunki i odmiany), żywotnik (wszystkie gatunki), platan klonolistny, wiąz, cyprysik

84,67
4

Jodła (pozostałe gatunki i odmiany), tulipanowiec, magnolia, korkowiec, miłorząb, metasekwoja, cis, cypryśnik, bożodrzew

319,40
Źródło: Załącznik nr 2 do obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 13 października 2011 r. (poz. 963)

W przypadku krzewów, stosuje się jedną stawkę na metr kwadratowy powierzchni, którą porastają krzewy. Stawka na 2012 r., wynosi 236, 60 zł.

czytaj dalej...

2 komentarzy

  1. Dodał: Robert, Tytuł: Jakim prawem

    Nikogo nie dziwi, że nasze drogie państwo karze nas za wycinanie naszych drzew? Kupiłem działkę w postaci łąki. Posadziłem kilkadziesiąt drzew i nie mogę wyciąć jednego bez pozwolenia urzędnika? Takie traktowanie obywateli jest niegodziwe.

  2. Dodał: Albercik, Tytuł: Wycinka drzew przez firmę

    Osobiście nie polecam działania na własną rękę z wycinaniem drzew. Można łatwo popełnić błąd co będzie skutkowało karami i jeszcze większym ciąganiem się po urzędach. Lepiej zlecić załatwienie takich spraw profesjonalnej firmie Znają się na tym i pomagają załatwić formalności.

Dodaj swój komentarz

Zobacz także

Koniecznie zobacz: