Szkodniki sosny

Szkodniki sosny

1 komentarzy

Sosny (Pinus) to piękne drzewa rzadziej krzewy, obejmujące liczne gatunki roślin iglastych, występujących na półkuli północnej. W Polsce najczęściej spotykanym gatunkiem jest sosna zwyczajna (Pinus silvestris) stanowiąca podstawowy gatunek lasotwórczy.

Zarówno w lasach jak i w ogrodach Pinus mogą być atakowane przez liczne szkodniki, które nie tylko osłabiają drzewa, ale także zwiększają ich podatność na choroby oraz obniżają wartość użytkową drewna. Masowe i długotrwałe żerowanie szkodników na danym drzewie, może doprowadzić do  zaawansowanych zmian, których konsekwencją może być nawet śmierć rośliny.

Podział szkodników żerujących na sośnie (wybrane gatunki)

• Pierwotne i wtórne

Szkodniki sosny możemy podzielić na pierwotne i wtórne. Szkodniki pierwotne     żerują na zdrowym drzewostanie, natomiast wtórne wybierają okazy chore,     osłabione, a także zamierające.

• Szkodniki zagrażające siewkom m.in. pędraki- chrabąszcz majowy (Melolontha melolontha), guniak czerwczyk (Amphimallon solstitialis); niestrudek lśniący (Bembidion lampros); drutowce- m.in. osiewnik rolowiec (Agriotes lineatus), wełniak szary (Prosternon tesselatum), nieskorek żółtawy (Athous subfuscus); turkuć podjadek (Gryllotalpa gryllotalpa);  gąsienice rolnic- m.in. rolnica szkółkówka (Agrotis vestigialis), rolnica przepaska (Agrotis pro nuba); dzier włochaty (Harpalus rufipes).

Wspomniane powyżej szkodniki zaliczane są do polifagów, a więc     owadów     wielożernych, żywiących się licznymi gatunkami roślin.

• Szkodniki igliwia  m.in. brudnica mniszka (Lymantria monacha), poproch cetyniak (Bupalus piniarius), barczatka sosnówka (Dendrolimus pini), borecznik sosnowiec (Diprion pini ), borecznik jasnobrzuchy (Gilpinia pallida), borecznik krzewian (Gilpinia frutetorum), zwisak borowiec (Hyloicus pinastri), borecznik podobny (Diprion simile), witalnik sosnowiec (Semiothisa liturata), osnuja czerwonogłowa, strzygonia choinowka (Panolis flammea).

• Szkodniki żerujące w drewnie oraz łyko- tkance przewodzącej m.in. cetyniec mniejszy (Tomicus minor ), cetyniec większy (Tomicus piniperda ), kornik ostro zębny (Ips acuminatus ), listwiaczek najmniejszy (Carphoborus minimus ), kornik sześciozębny (Ips sexdentatus), drzewisz owłosiony (Hylurgus ligniperda ), korniczek ostrozębny (Orthotomicus suturalis ), miedziak sosnowiec (Buprestis mariana ), kłopotek czarny (Spondylis buprestoides ), smolik sosnowiec (Pissodes pini ), rębacz pstry (Rhagium inquisitor), żerdzianka sosnówka (Monochamus galloprovincjalis ), korniczek wielozębny (Orthotomicus laricis), korniczek płaskozębny (Orthotomicus proximus ), przypłaszczek granatek (Phaenops cyanea), borodziej próchnik (Ergates faber ), tycz cieśla (Acanthocinus aedilis ).

• Szkodniki żerujące na strzałkach m.in. zakorek czarny (Hylastes ater), szeliniak sosnowiec (Hylobius abietis), zmiennik leszczynowiec (Strophosoma melanogrammum), zmiennik brudny (Strophosoma capitata), sieciech niegłębek (Philopedon plagiatus).

• Szkodniki pędów oraz pączków m.in. skośnik tuzinek (Exoteleia dodecella ), zwójka sosnówka (Cacoecia piceana), zwójka żywiczaneczka (Evetria resinella ), zwójka pędówka (Evetria duplana), zwójka odrośleczka (Evetria turionella), opaślik sosnowiec (Barbitistes constrictus ).

Szkodniki sosny - borecznik podobny

Szkodniki sosny - borecznik podobny

Charakterystyka wybranych szkodników sosny

Do najczęściej występujących szkodników sosny z pewnością należy

Borecznik sosnowiec – niewielka błonkówka do około 10 mm długości, występująca przede wszystkim na sośnie zwyczajnej. Larwy w oprzędach żerują na igłach, doprowadzając do znaczącego uszkodzenia igieł, a w konsekwencji ich zasychania. Ograniczony zostaje przyrost drzewa, a poza tym staje się ono bardziej narażone na atak szkodników wtórnych. Rójka borecznika przypada na maj oraz okres letni. Drugie pokolenie zimuje w glebie, a w okresie wiosennym przepoczwarza się.

Szkodnika możemy zwalczyć biologicznie wykorzystując pasożyta  Dahlbominus fuscipennis, poza tym nie brakuje licznych organizmów, dla których borecznik stanowi pożywienie. Poza tym można zastosować preparaty wirusowe. W przypadku zwalczania chemicznego można zastosować np. Decis 2,5 EC.

Oprócz borecznika sosnowca dość często występuje także borecznik rudy doprowadzający do ogołoceń pędów z igieł. Zwalczamy go m.in. stosując środek o działaniu kontaktowym w momencie wystąpienie szkodnika.

Szkodniki sosny - borecznik rudy

Szkodniki sosny - borecznik rudy

czytaj dalej...

1 komentarzy

  1. Dodał: Beti, Tytuł: Chora sosna piramidalna

    choruje mi drzewko, zwieszają się i usychają młode pędy. Co z tym robić? Topsin nie pomógł. Czy to drzewo zagraża sąsiadującym nieopodal sosnom?

Dodaj swój komentarz

Zobacz także

Koniecznie zobacz: