Rozmnażanie róż

Rozmnażanie róż

Skomentuj artykuł

Uprawiając rośliny, bardzo często rozmnażamy je po to, aby zastąpiły wyrodzone już rośliny mateczne, uzupełniły kompozycje, a także stanowiły materiał na wymianę. Róże także można rozmnażać. Zależnie od gatunku odmiany, rośliny preferują odmienne sposoby, które zostaną poruszone w niniejszym opracowaniu.

Róże charakteryzują się dużym zróżnicowaniem gatunkowym, odmianowym, nie brakuje zróżnicowanych mieszańców o zmiennej formie, kształtach itd.

Zależnie od wielu czynników możemy zastosować konkretny sposób, dzięki któremu rozmnożymy nasza różę. Do podstawowych sposobów rozmnażania róży zaliczymy:

    Rozmnażanie poprzez nasiona
    Rozmnażanie poprzez sadzonki zdrewniałe
    Rozmnażanie poprzez sadzonki zielne
    Rozmnażanie poprzez podział
    Rozmnażanie poprzez odkłady
    Rozmnażanie poprzez szczepienie - okulizację (oczkowanie)
    Rozmnażanie metodą in vitro

Rozmnażanie generatywne

Nie wszystkie róże jesteśmy w stanie rozmnożyć generatywnie, a więc poprzez nasiona. Z pewnością ten sposób rozmnażania sprawdzi się w przypadku konkretnych gatunków jak np. róża dzika (Rosa canina), róża pomarszczona (Rosa rugosa), róża gęstokolczasta (Rosa spinosissima). Na samym początku należy zebrać dojrzałe owoce i wydobyć z nich nasiona, oczyścić i wysuszyć. Nasiona zazwyczaj wymagają stratyfikacji tak więc należy je przetrzymać w lodówce, chyba że wysiejemy je w zacisznym zakątku w ogrodzie jeszcze przed zimą. Jeżeli przechowamy w lodówce, nasiona wysiewamy w przepuszczalne podłoże (piasek + torf),  najlepiej do pojemnika, aby mieć nad ewentualną siewką większą kontrolę. Utrzymujemy stałą wilgoć, a temperatura powinna wynieść około 20° C. Siewki powinny wzejść do czterech tygodni. Nim uzyskamy roślinę zadowalających rozmiarów minie kilka lat.

Nie rozmnażamy poprzez nasiona zróżnicowanych odmian i mieszańców róż, ponieważ nie odziedziczą one w pełni cech rośliny matecznej.


Rozmnażanie wegetatywne

 

Wyróżniamy kilka sposobów rozmnażania wegetatywnego róży:

1.    Rozmnażanie róży poprzez sadzonki pędowe zdrewniałe

Wśród zróżnicowanych sposobów rozmnożenia róż warto wspomnieć o rozmnażaniu z sadzonek pędowych zdrewniałych. Warto polecić ten sposób przy rozmnażaniu róż krzaczastych. Nie jest on zajmujący, a polega na pobraniu z rośliny matecznej sadzonki długości około 15 cm. Sadzonki możemy pobrać już jesienią, ale wówczas, musimy przechować sadzonki w zabezpieczonym przed mrozem, widnym pomieszczeniu bądź  okryć w zimnym inspekcie. Sadzonki można pobrać także pod koniec zimy.

Sadzonki (najlepiej grubości ołówka) pobieramy z jednorocznych, zdrewniałych pędów i sadzonkujemy w pojemniku wypełnionym przepuszczalnym, wilgotnym podłożem, na które może się składać odkwaszony torf oraz piasek. Prawie całe sadzonki, wciskamy w podłoże, zostawiamy jedynie jedno oczko. W celu zwiększenia ilości ukorzenionych sadzonek, warto zastosować ukorzeniacz. Jeżeli będziemy pobierać sadzonkę jesienią, należy usunąć dolne liście zostawiając jeden, dodatkowo przycięty, aby roślina nie traciła za dużo wody. Ukorzeniane sadzonki okrywamy folią i utrzymujemy stałą wilgotność podłoża.

Ukorzenione sadzonki można uzyskać do około miesiąca. Pamiętajmy, że nie wszystkie pobrane sadzonki się ukorzenią.

Rozmnażanie róż

Rozmnażanie róż

2.    Rozmnażanie róży poprzez sadzonki zielne

Materiał pobieramy w okresie letnim, wybierając niezdrewniałe, zdrowe, dość grube pędy. Sadzonka powinna mieć około 10- 15 cm  długości, posiadać kilka węzłów ( około 6 liści). Wierzchołek ścinamy około 5 cm nad liściem, taką samą odległość zachowajmy za pierwszym liściem, licząc od dołu sadzonki. Następnie usuwamy liście dolne, zostawiamy jeden dwa liście w górnej części. Sadzonkę zanurzamy w ukorzeniaczu i umieszczamy w pojemniku z przepuszczalnym podłożem. Głębokość powinna być na tyle duża, aby wszystkie węzły, znajdujące się pod zostawionymi liśćmi znalazły się w podłożu. Następnie pojemnik nakrywamy folią, aby zachować odpowiednią wilgotność. W razie potrzeby ukorzeniane sadzonki można przewietrzyć.  Pojemnik z roślinami zabezpieczamy przed bezpośrednim nasłonecznieniem, cały czas kontrolując wilgotność podłoża. W optymalnych warunkach, pobrane sadzonki ukorzenią się w ciągu miesiąca. Wraz z nadejściem zimy, należy je zabezpieczyć przed mrozem, najlepiej przechować w jasnym pomieszczeniu, gdzie temperatura nie spada poniżej zera. Róże w takiej fazie rozwoju są szczególnie narażone na zmarznięcie.

3.    Rozmnażanie róży poprzez podział

Wybrane gatunki róż można rozmnażać poprzez podział. Nadają się do tego gatunki róż wytwarzające odrośle korzeniowe. Tak więc gdy roślina macierzysta wytworzy takie odrośle możemy je oddzielić. Do odcięcia możemy użyć szpadla, a dobry moment na tego typu rozmnażanie to wczesna wiosna, a także jesień po zakończeniu przez roślinę kwitnienia.

Do gatunków, które możemy rozmnożyć poprzez podział zaliczymy m.in. różę dziką, różę żółtą, różę francuską, różę błyszczącą, a także różę pomarszczoną.

Rozmnażanie róż

Rozmnażanie róż

czytaj dalej...

0 komentarzy

Dodaj swój komentarz

Zobacz także

Kategorie
Róże