Nawozy potasowe

Nawozy potasowe

1 komentarzy

Do prawidłowego rozwoju oraz bujnego wzrostu roślin niezbędne są takie czynniki jak odpowiednia ilość światła, wody, jak i składników odżywczych zawartych w glebie. Jednym z ogromnie ważnych składników jest pierwiastek zwany potasem. Wpływa ona na regulację gospodarki wodnej  roślin, asymilację dwutlenku węgla i poprawę właściwości tkanek roślinnych. Ponadto dzięki niemu roślina lepiej wykorzystuje światło, rośnie jej odporność na ataki chorób oraz mróz. W przypadku warzyw, kiedy gleba jest bogata w potas, lepiej je się przechowuje po zebraniu i mają więcej witaminy C.

Gleby uprawne w naszym kraju zazwyczaj są dość ubogie w potas, dlatego też, aby zaspokoić potrzeby roślin,  wzbogaca się podłoże nawozem mineralnym, inaczej nazywanym nawozem sztucznym, zawierającym potas w formie rozpuszczalnych soli.

Podział nawozów potasowych

Nawozy potasowe możemy podzielić na

• chlorkowe, które stosuje się w przypadku roślin, które nie przejawiają wrażliwości na nadmiar składnika, jakim jest chlor. Nawozy te zawierają chlorek potasu(KCl). Przykładem nawozu chlorkowego jest kainit(8-10% tlenku potasu) czy też sole potasowe.

• siarczanowe, w których mamy potas występujący w postaci siarczanu potasu. Nawozy siarczanowe stosuje się dla wszystkich roślin. Jako przykład można podać kalimagnezję, która jest nawozem potasowo-magnezowym i jest zaliczana do nawozów potasowych ( ma 26 do 30% tlenku potasu)

Innym podział jaki można zastosować wobec nawozów potasowy to  podział na nawozy nisko- i wysokoprocentowe.Najczęściej stosowane nawozy potasowe

Sole potasowe

Są nawozem chlorkowym. Do wzbogacania ziemi uprawnej stosuje się sole zawierające  38-42%, 48-52%, 56-58% lub 58-62% tlenku potasu. Sole potasowe mają formę drobnokrystaliczną lub grubokrystaliczną. Charakteryzują się łatwością przechowywania i rozsiewania. Należą do nawozów przedsiewnych Wzbogaca się nimi glebę, mieszając z nią.  Sole potasowe nadają się pod rośliny niewrażliwe na chlor. Nie powinno się ich używać przy uprawie między innymi ziemniaków, drzew owocowych, roślin ozdobnych, jagodowych, warzyw. Sole potasowe łatwo ulegają rozpuszczeniu w wodzie i tą drogą przenikają wgłąb podłoża.

Siarczan potasowy

Ten nawóz składa się 48-52% tlenku potasu oraz 17-18% siarki. Dobrze się go magazynuje i używa ze względu na jego małą higroskopijność a tym samym brak podatności na zbrylanie. Nawóz stosuje się poprzez wymieszanie z glebą, przedsiewnie. Można nim wzbogacać podłoże pod wszystkie rośliny, szczególnie te wrażliwe na chlor, pod które nie stosuje się nawozów chlorkowych.

Nawozy potasowe

Nawozy potasowe

Kainit

Nawóz należy do rozdrobnionych kopalin. Zawiera 12-16 % tlenku potasu i sporą ilość chlorku sodu, więc nie można go używać pod rośliny wrażliwe na chlor. Na grunty orne nie stosuje się jego dużych ilości, jedynie można nim hojnie zasilać użytki zielone. Kainit  ma właściwości podnoszące jakość pasz. Nawozu tego zupełnie nie powinno się stosować na glebach ciężkich, torfowych i zawierających mało wapnia.

Saletra potasowa(azotan potasu)

Jest nawozem całkowicie rozpuszczalnym, wiec może być stonowany do nawożenia płynnego. Zawiera 45% tlenku potasu i 13% azotu. Może być używany w przypadku roślin źle znoszących związki chloru w nawozach. Glebę zasila się nim przed siewem.

Kamex

Nawóz ten zaliczamy do potasowo-magnezowych, gdyż ma on w składzie 40% tlenku potasu i 6% siarczanu magnezu. Kamex jest rozpuszczalny w wodzie i jego składniki są łatwo przyswajane przez roślinę. Dobrze się rozsiewa. Jest nawozem chlorkowym, więc nie nadaje się pod rośliny, które nie tolerują chloru.

Nawozy potasowe

Nawozy potasowe

Hortisul

Składa się z 52% tlenku potasu i 45% trójtlenku siarki. Ma znikomą zawartość chlorków, wiec nadaje się między innymi pod warzywa, ziemniaki, rośliny ozdobne i drzewa owocowe. Nie ma też w sobie azotu. Jego walorem jest fakt, że podnosi ilość cukru np. w owocach i sprawia, że mają intensywniejszą barwę. Można go stosować nawet w przypadku upraw ekologicznych

Kalimagnezja

Nawóz nie zawiera chlorków, natomiast składa się 26-28% tlenku potasu oraz siarczanu potasu i siarczanu magnezu. Stosuje się go przed wysiewem. Nie ma tendencji do zbrylania.


Przechowywanie nawozów

Nawozy należy przechowywać w suchym, chłodnym i przewiewnym, przeznaczonym do tego celu miejscu, takim jak magazyn, do którego nie mają dostępu dzieci ani zwierzęta.

Poza tym trzeba zadbać o to, by nieumiejętne przechowywanie nie spowodowało przedostania się do gleby czy wody dużej ilości składników mineralnych z nawozów. Worki z nawozami możemy kłaść na podkładce z drewna lub folii, takiej samej, z jakiej powstają worki na nawozy sztuczne. Same worki z nawozem nie mogą być uszkodzone. Nie układamy też ich w bezpośredniej styczności ze ścianami magazynu. Należy zachować bezpieczną odległość od urządzeń grzewczych. Wynosi ona minimalnie 1,5 metra.

Opisane środki ostrożności są ważne nie tylko ze względów ekologicznych, ale i przez wzgląd na bezpieczeństwo.

czytaj dalej...

1 komentarzy

  1. Dodał: sylwia78, Tytuł: nawóz ogrodniczy

    Od lat stosuję nawóz ogrodniczy Azofoska w granulkach od producenta. Ten nawóz jest idealny do roślin kwitnących, pod krzewy, drzewka i na trawnik.

Dodaj swój komentarz

Zobacz także

Koniecznie zobacz: