Kołatek Anobium

Kołatek Anobium

Skomentuj artykuł

Drewnianych elementów nie brakuje w żadnym domu. Meble, zegary, podłogi, a często i całe budowle wykonane są z tego ekologicznego materiału. Drewno charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem dekoracyjności, jednak bez odpowiedniej konserwacji jego świetność nie potrwa długo. Pamiętajmy, że zagrożeniem dla drewna jest nie tylko wilgoć, grzyby, pleśnie, ale także ksylofagi, a wśród nich jeden z najgroźniejszych kołatek domowy. Warto poznać go bliżej, aby trafnie zdiagnozować jego obecność oraz podjąć konkretne kroki, w celu jego eliminacji.

Kołatek razem ze spuszczelem pospolitym stanowi „duet”, który może spowodować olbrzymie straty, całkowicie niszcząc drewniane konstrukcje oraz wykończenia, drewniane przedmioty, sprzęty, których wokół nas nie brakuje. Należy podkreślić, że taki czarny scenariusz, może urzeczywistnić się wówczas, kiedy szkodniki będą miały optymalne warunki do rozwoju.

Czy wiesz że …


Kołatek oraz spuszczel pospolity to ksylofagi, żerujące w drewnie powietrzno- suchym. Drewno jest ich domem oraz pożywieniem. Zanim larwa przepoczwarzy się w formę dorosłą, upływa bardzo dużo czasu. Zależnie od wielu czynników, może to nastąpić nawet po kilku latach.


Spuszczel i kołatek nie rywalizują ze sobą, można rzec że uzupełniają się w  dokonywaniu zniszczeń. Spuszczel pospolity występuje przede wszystkim na konstrukcjach dachowych, natomiast kołatek woli wnętrza domów,  przede wszystkim tych opuszczonych, budynki gospodarcze, kościoły, budowle zabytkowe, charakteryzujące  się wysoką wilgotnością powietrza.  


Rodzina kołatkowatych- kilka uwag

Kołatki zaliczane są do rodziny kołatkowatych (Anobiidae), skupiającej ponad tysiąc gatunków chrząszczy z których około 60 gatunków występuje  w Polsce.

Wybrani przedstawiciele rodziny

•    Anobium punctatum
•    Anobium pertinax
•    Anobium thomsoni
•    Anobium costatum
•    Anobium nitidum
•    Ernobius mollis
•    Ptilinus pectinicornis
•    Xestobium rufovillosum
   
Chrząszcze zaliczane do kołatkowatych, charakteryzują się ciemnym ubarwieniem, zazwyczaj walcowatym ciałem i długimi czułkami, złożonymi z 11 członów. Kołatkowate w dużej mierze, żerują w lasach, a część gatunków zaliczana  jest także do technicznych szkodników drewna.

Czy wiesz że


Nazwa kołatek wzięła się od kołatania, a więc dźwięków, jakie wydaje część przedstawicieli rodziny podczas godów, stukając przedpleczem oraz głową o drewno.  
Kołatek domowy – budowa

Anobium punctatum w stadium dorosłym osiąga do około 4 mm długości. Charakteryzuje się walcowatym, a zarazem brunatnym ciałem z różnym nasileniem intensywności barwy oraz grzebykowatymi, długimi czułkami. Larwa w barwie białej, z wyraźnymi segmentami, łukowato wygięta, osiąga do 3- 6 mm długości. Samice kołatka są o wiele większe od samców, a więc mamy do czynienia z dymorfizmem płciowym.

Kołatek domowy- występowanie

Anobium punctatum występuje w Europie, Afryce, Australii i Nowej Zelandii oraz Ameryce Północnej, tak więc swym zasięgiem obejmują dużą część świata choć np. do Australii został zawleczony.

Szkodnik jest zagrożeniem dla mebli, podłóg, belek, legarów, przedmiotów oraz elementów drewnianych znajdujących się w pomieszczeniach charakteryzujących się wysoką wilgotnością, a więc w piwnicach, opuszczonych domach, kościołach, zabytkach itp. Są bardzo poważnym zagrożeniem dla rzeźb i wszelkich drewnianych elementów, przedmiotów o dużej wartości kulturowej. Kołatki żerują nawet w bardzo starym drewnie, liczącym sobie kilkaset lat. Można pokusić się o stwierdzenie, że kołatek jest największym zagrożeniem dla drewnianych zabytków.

Szkodnik występuje przede wszystkim w pomieszczeniach zadaszonych, ze względu na większą wrażliwość na ujemne temperatury

Kołatek domowy- szkodliwość

Kołatek, żeruje przede wszystkim w bielu, ale w przypadku niektórych gatunków drzew, jego żerowanie może sięgać nieco głębiej. Wielopokoleniowy, żer doprowadza do całkowitego zniszczenia drewna.

Kołatek domowy
Kołatek domowy - zdjęcie Wikipedia

Biologia szkodnika

Kołatki podczas wylotu, trwającego od kwietnia do sierpnia kopulują, po czym samice składają nawet do 60 jaj w otwory chodników z których wyszły oraz w nierówności w drewnie. W optymalnych warunkach w ciągu  kilkunastu dni wylęgają się larwy, które rozpoczynają drążenie chodnika. Wraz z wzrostem larw, zwiększa się jego szerokość, ostatecznie dochodząc do około 2 mm średnicy. Przed przepoczwarzeniem się, larwy kierują się ku zewnętrznej warstwie drewna, gdzie powstaje kolebka poczwarkowa, w której przepoczwarzają się i w takim stanie pozostają do kilku tygodni, po czym powstają formy doskonałe szkodnika, które przez wcześniej wygryziony chodnik kierują się na zewnątrz, wygryzając tylko cienką warstwę drewna pozostawioną przez larwę.

Kołatek w fazie doskonałej żyje, bardzo krótko do około miesiąca.

Żerowanie larw, zależnie od warunków może trwać rok, ale przy niesprzyjających warunkach przedłuża się nawet do kilku lat. 

czytaj dalej...

0 komentarzy

Dodaj swój komentarz

Zobacz także

Koniecznie zobacz: