Zwójka różóweczka - Croesia bergmanniana

Opis:

Motyl z rodziny Tortricide, należący do najpospolitszych a zarazem najszkodliwszych szkodników z tego gatunku nękających szlachetne odmiany róż. Zwójka żeruje w oprzędzie, który luźno splata liście pędów wierzchołkowych. Wygryza dziury w zwiniętych liściach oraz pąkach kwiatowych. Gąsienice mają zielone lub żółtawozielone ubarwienie, od strony grzbietowej czerwonawe, głowa błyszczącoczarna , osiągają do około 12 mm długości. Czerwiec i lipiec to czas przepoczwarzania się dorosłych gąsienic, następnie samice w postaci motyla składają jaja na liściach, ogonkach liściowych, pędach, gdzie zimują. W wyniku żerowania zwójki dochodzi do uszkodzenia pędów, kwiaty są słabo wykształcone, bądź wcale się nie wykształcają a łodygi pozbawione ulistnienia.

Zwalczanie:

W przypadku pojawienia się szkodnika należy krzewy opryskać odpowiednim środkiem chemicznym (Owadofos 540 EC, Sumithion Super 1000 EC). W razie potrzeby zabieg powtórzyć.

Rośliny podatne:

Róże

Zródło wiedzy:

Opracowano na podstawie: J.A. Czyżewski, Choroby i szkodniki roślin ozdobnych, Warszawa 1975 Zalecenia Ochrony Roślin na lata 2008/2009 część IV, Instytut Ochrony Roślin (Zakład Upowszechniania, Wydawnictw i Współpracy z Zagranicą), Poznań 2008

0 komentarzy

Dodaj swój komentarz

Captcha