Żółta marmurkowatość liści

Opis:

Żółta marmurkowatość liści, jest przykładem choroby fizjologicznej. Choroby fizjologiczne to grupa chorób, wynikających z braku dostatecznej zasobności nieożywionych czynników środowiska zewnętrznego. Pod pojęciem nieożywionych czynników, należy rozumieć m.in. zasobność gleby w składniki pokarmowe, strukturę gleby, temperaturę powietrza, wodę, wilgotność powietrza, nasłonecznienie, odczyn gleby itd. Jeżeli występują różnice, pomiędzy zapotrzebowaniem a stanem faktycznym określonych stanów czynników, wówczas mamy do czynienia z zaburzeniami, które w konsekwencji prowadzą do zaburzeń chorobowych. Przy rozpoznawaniu choroby, należy trafnie wykluczyć inne ewentualne przyczyny zmian np. bakterie, wirusy, grzyby, pasożyty itd. Żółta marmurkowatość liści pojawia się zazwyczaj, gdy rozgrzaną, jak i nasłonecznioną roślinę narazimy na nagłe ochłodzenie na przykład poprzez zraszanie zimną wodą. Na roślinie pojawiają się wówczas zmiany chorobowe, które z czasem mogą doprowadzić do jej uschnięcia.

Objawy:

Choroba objawia się wystąpieniem licznych, zróżnicowanych, ale wyraźnie zarysowanych jasnych plam. Plamy są nieregularne, czasami pierścieniowate, czy też wężowato pokręcone w barwie żółtozielonej, żółtobiałej, jak i brunatno marmurkowatej. Dłużej utrzymujące się objawy chorobowe prowadzą do powolnego zasychania rośliny.

Zapobieganie:

Aby zapobiec tej chorobie wystarczy zapewnić roślinie optymalne warunki do rozwoju, nie narażać jej na warunki, które nie są dla niej wskazane. Unikając błędów uprawowych, zabezpieczymy się przed tym chorobowym problemem. Podstawą jest zabezpieczenie danej rośliny przed nadmiernym nasłonecznieniem oraz do podlewania wykorzystywanie letniej wody. Jeżeli mamy mocno nasłonecznione pomieszczenie, to roślinę można cieniować.

Rośliny podatne:

Wśród roślin podatnych na żółtą marmurkowatość liści, należy przede wszystkim wymienić niecierpek (Balsamina hortensis Desp.) oraz Syningia (Synningia speciosa), które wykazują większą podatność na chorobę.

0 komentarzy

Dodaj swój komentarz

Captcha