Plamiec agreściak - Abraxas grossulariata L.

Opis:

Motyl z rodziny miernikowcowate o białych skrzydłach z czarnymi plamkami i żółtymi pasami. Rozpiętość skrzydeł około 40 mm. Jaja słomkowożółte, do około 1 mm, gąsienica we wczesnym okresie zielona z czarną głową, w starszych fazach rozwoju żółtobiała pokryta czarnymi i żółtymi plamami. Okres zimy przeżywają gąsienice, które znajdują kryjówki w resztkach roślinnych pod krzewami. W fazie pękania paków, a więc wiosną, opuszczają swoje schronienia i zaczynają żerowanie na pędach i rozwijających się liściach. Następnie następuje stadium poczwarki, trwające do około 3-4 tygodni. Motyle wylatują w lipcu. Samice składają jaja na spodniej stronie liści po 10-15 sztuk. Wylęg larw następuje po około dwóch, trzech tygodniach, po czym gąsienice rozpoczynają żerowanie na liściach, wygryzając dziurki w liściach, co jednak nie czyni poważnych szkód.

Objawy:

Niszczenie wczesną wiosną pąków oraz rozwijających się liści (jedna gąsienica może zniszczyć do 8 pąków), co odbija się na plonie w danym roku, a także w następnym.

Zwalczanie:

Wczesną wiosną przystępujemy do oprysku, już po pojawieniu się pierwszych gąsienic, stosując np. Basudin 25 EC. Przy dużej liczebności gąsienic w lipcu i sierpniu należy wykonać ponownie oprysk.

Rośliny podatne:

Porzeczka, agrest

Zródło wiedzy:

Opracowano na podstawie: Zarys nauki o szkodnikach roślin, red. R. Miętkiewski, Siedlce 1998 Zalecenia Ochrony Roślin na lata 2008/2009 część III, Instytut Ochrony Roślin (Zakład Upowszechniania, Wydawnictw i Współpracy z Zagranicą), Poznań 2008

0 komentarzy

Dodaj swój komentarz

Captcha