Paciornica gruszowianka - Contarinia pirivora Ril

Opis:

Muchówka występująca na terenie całego kraju i żeruję wyłącznie na gruszach. Dorosły owad przypomina wyglądem komara, o delikatnym ciemnoszarym ciele, osiągającym do 4 mm. Jaja wydłużone, białe z cienką nicią, a larwa kremowożółta osiągająca długość również formy dorosłej. Larwy zimują w wierzchniej warstwie gleby, w okresie wiosennym przepoczwarzają się a pod koniec kwietnia i w maju następuje wylot dorosłych owadów. Samice składają jaja do wnętrza pąku kwiatowego ( po 15-28 sztuk) , tuż po kwitnieniu grusz. Ponieważ do jednego pąku kwiatowego, jaja składają również inne samice, dlatego też liczba jaj w jednym pąku może dojść do 100 sztuk. Etap larwalny trwa około jednego miesiąca, po czym larwy spadają do gleby, gdzie przepoczwarzenie może nastąpić już w październiku a jak nie wiosną.

Objawy:

Szkodliwą formą są larwy, które wgryzają się do zawiązków owocowych i tam żerują. Porażeniu ulegają zawiązki, które nabrzmiewają i o wiele szybciej rosną, wnętrze zawiązków zostaje wyjedzone przez larwy, po czym twardnieją, czernieją i opadają.

Zwalczanie:

Zaleca się opryskiwać te sady, w których szkodnik występował w roku poprzednim i dokonał szkód w około 10% owoców. Zabieg należy wykonać w końcowej fazie zielonego pąka kwiatowego bądź w fazie białego pąka. Do zwalczania paciornicy gruszkowianki można zastosować Bulldock 025 EC, Calypso 480 SC.

Zródło wiedzy:

Opracowano na podstawie: Zarys nauki o szkodnikach roślin, red. R. Miętkiewski, Siedlce 1998 Zalecenia Ochrony Roślin na lata 2008/2009 część III, Instytut Ochrony Roślin (Zakład Upowszechniania, Wydawnictw i Współpracy z Zagranicą), Poznań 2008

0 komentarzy

Dodaj swój komentarz

Captcha