Mszyca wiśniowo - przytuliowa (Mszyca czereśniowa)

Opis:

Pluskwiaki osiągające do 2,4 mm długości, o czarnej barwie, bądź czarnobrunatnej, błyszczące z ciemnymi, cylindrycznymi syfonami. Larwy o brunatnej barwie, podobne do osobników dorosłych. Jaja czarne, zimujące przy pąkach na jednorocznych lub dwuletnich pędach. Rozwój larw, które zapoczątkują ród, trwa około jednego miesiąca i kończy się w czasie kwitnienia czereśni. Na początku czerwca bądź na początku lipca w koloniach zaczynają się pojawiać uskrzydlone mszyce, które przenoszą się na przytulię, przetacznik (żywiciele letni). Oczywiście migracja nie jest całkowita, więc na wiśni może się rozwinąć nawet 13 pokoleń a na czereśni około siedmiu. Jesienią (wrzesień-październik), reemigrantki wracają na czereśnie i wiśnie i tutaj samice z pokolenia płciowego składają jaja.

Objawy:

Mszyce żerują na końcach młodych pędów, szczytowych liściach oraz szypułkach kwiatowych, wysysają soki, powodując zaginanie się liści ku dołowi, które z czasem zasychają i czernieją

Zwalczanie:

Oprysk wykonać przed kwitnieniem i w miarę potrzeby zabieg powtórzyć po kwitnieniu. Środki, które można zastosować to m.in. Basudin 600 EW, Calypso 480 SC (wykazuje długotrwałe działanie na mszyce, do około 20 dni po zabiegu), Decis 2,5 EC, Fastac 100 EC, Pirimor 500 WG.

Rośliny podatne:

Czereśnia i wiśnia

Zródło wiedzy:

Opracowano na podstawie: Zarys nauki o szkodnikach roślin, red. R. Miętkiewski, Siedlce 1998 Zalecenia Ochrony Roślin na lata 2008/2009 część III, Instytut Ochrony Roślin (Zakład Upowszechniania, Wydawnictw i Współpracy z Zagranicą), Poznań 2008

0 komentarzy

Dodaj swój komentarz

Captcha