Mszyca porzeczkowo- czyściecowa - Cryptomyzus ribis L.

Opis:

Pluskwiak równoskrzydły, należący do rodziny mszycowate, osiągający do 2 mm długości, żółtozielone lub cytrynowożółte, błyszczące z cylindrycznymi syfonami długości 1/5 ciała. Larwy podobne do osobników dorosłych a jaja czarne i owalne. Jaja zimują na pędach porzeczki, a wraz z rozwojem pierwszych liści następuje faza wylęgania larw. Mszyce są bardzo ruchliwe i rozpoczynają żerowanie na licznych młodych liściach. Pierwsze pokolenia bezskrzydłych dzieworódek rozwijają się na porzeczkach i agreście. Czerwiec i lipiec to okres pojawienia się mszyc uskrzydlonych, które migrują na czyściec i jasnotę (żywiciel wtórny), gdzie rozwija się 5-7 pokoleń. Jesienią osobniki uskrzydlone przelatują na porzeczkę i w październiku/listopadzie samice składają jaja u nasady paków, bądź w spękanej korze.

Objawy:

Mszyce zasiedlają głównie dolną stronę liści, wysysają soki, w wyniku czego na wierzchniej stronie liści pojawiają się wiśniowoczerwone (młode liście) lub żółtozielone (starsze liście) nabrzmienia i wypukliny. W wyniku żerowania zostaje zahamowany wzrost młodych liści i przyrosty pędów.

Zwalczanie:

Oprysk wykonujemy w momencie pojawienia się licznych mszyc, wykorzystać wówczas możemy środki takie jak: Actara 25 WG, Basudin 600 EW, Bulldock 025 EC, Decis 2,5 EC, Fastac 100 EC, Karate Zenon 050 CS, Patriot 2,5 EC.

Rośliny podatne:

Porzeczka, agrest

Zródło wiedzy:

Opracowano na podstawie: Zarys nauki o szkodnikach roślin, red. R. Miętkiewski, Siedlce 1998 Zalecenia Ochrony Roślin na lata 2008/2009 część III, Instytut Ochrony Roślin (Zakład Upowszechniania, Wydawnictw i Współpracy z Zagranicą), Poznań 2008

0 komentarzy

Dodaj swój komentarz

Captcha