Mszyca jabłoniowa - Aphis pomi De Geer

Opis:

Pluskwiak równoskrzydły z rodziny mszycowate. Bezskrzydłe samice dzieworódki osiągają około 2,5 mm, są owalne, zielona za wyjątkiem czarnych syfonów i ogonkiem. Jesienne formy samic bezskrzydłych są żółtobrunatne, bądź żółtobrązowe, natomiast formy uskrzydlone mają brązowoczarny tułów i zielony odwłok. Złożone jaja zimują na młodych pędach i odrostach korzeniowych, wraz z początkiem pękania pąków, wylęgają się pierwsze larwy. Samice dzieworodne rodzą larwy przez cały okres wegetacji dając początek nowym pokoleniom ( w ciągu roku doi 16 pokoleń).

Objawy:

Mszyce wysysają soki z liści oraz pędów, powodując tym samym ich skręcanie oraz zahamowanie przyrostów. Liście ulegają zwinięciu poprzecznie ku dołowi i marszczą się. Zawiązki owocowe są zniekształcone. Dodatkowo spadź wydalana przez mszyce stanowi pożywkę dla grzybów sadzakowych, które tworzą czarne plamy pokrywające liście i owoce, co wpływa na ograniczenie asymilacji a tym samym powoduje spadek wartości handlowej owoców. Może być też roznosicielem wirusa zdrobnienia liści jabłoni.

Zwalczanie:

Masowe pojawienie się mszyc nie następuje, co roku, a więc często ich populacje są bardzo niewielkie, dlatego też są one ograniczane przez wrogów naturalnych. Jeżeli jednak zauważymy, że kolonie mszyc są bardzo liczne, należy wykonać oprysk jeszcze przed kwitnieniem, najlepiej w okresie zielonego pąka. Mavrik 240 EW, zwalcza wyłącznie mszycę jabłoniową. Można zastosować jeszcze m.in. Basudin 600 EW, Bulldock 025 EC, Decis 2,5 EC, Patriot2,5 EC.

Zródło wiedzy:

Opracowano na podstawie: Zarys nauki o szkodnikach roślin, red. R. Miętkiewski, Siedlce 1998 Zalecenia Ochrony Roślin na lata 2008/2009 część III, Instytut Ochrony Roślin (Zakład Upowszechniania, Wydawnictw i Współpracy z Zagranicą), Poznań 2008

0 komentarzy

Dodaj swój komentarz

Captcha