Kwieciak gruszowiec - Anthonomus piri Koll.

Opis:

Chrząszcz długości 3-5 mm o zabarwieniu brązowoceglastym z jasną przepaską, biegnącą prostopadle do osi ciała, występujący na terenie całego kraju, choć tylko w niektórych latach o większym nasileniu. Jaja owalne, białe, długości około 2 mm. Larwa łukowato wygięta, beznoga z wyraźnie wyodrębnioną brązową głową. Jaja zimują głownie w pąkach kwiatowych a wylęg larw następuje na przełomie lutego i marca. Żerowanie oraz przepoczwarzenie następuje w pąku. W końcu maja owady w formie dosłownej opuszczają pąki, przez krótki okres żerują na młodych pędach, liściach grusz a następnie zapadają w diapauzę letnią, kryjąc się w szczelinach kory. W drugiej połowie sierpnia szkodniki ponownie wychodzą na żerowanie. Od września do pierwszych mrozów samice składają jaja do pąków kwiatowych. W ciągu roku występuje jedno pokolenie.

Objawy:

Owady uszkadzają głównie pąki liściowe, rzadziej kwiatowe. Zagrożeniem dla grusz (rzadziej jabłoni) są owady w postaci dorosłej, jak również larwalnej. Najbardziej niebezpieczne są w okresie jesiennym, kiedy to podgryzają pąki liściowe i kwiatowe co powoduje, że w okresie wiosennym nie rozwijają się nas nich liście i kwiaty.

Zwalczanie:

Oprysk (Decis 2,5 EC, Diazol 500 EW, Mospilan 20 SP, Owadofos 540 EC) stosować w pierwszym okresie żerowania (początek czerwca). Owad wymaga zwalczania, gdy mamy do czynienia z 10% uszkodzeniem pąków.

Rośliny podatne:

Grusza, rzadziej jabłoń.

Zródło wiedzy:

Opracowano na podstawie: Zarys nauki o szkodnikach roślin, red. R. Miętkiewski, Siedlce 1998 Zalecenia Ochrony Roślin na lata 2008/2009 część III, Instytut Ochrony Roślin (Zakład Upowszechniania, Wydawnictw i Współpracy z Zagranicą), Poznań 2008

0 komentarzy

Dodaj swój komentarz

Captcha