Krzywik porzeczkowiaczek - Incurvaria capitella Cl.

Opis:

Motyl z rodziny krzywikowate. Rozpiętość skrzydeł u dorosłego osobnika wynosi około 15 mm. Skrzydła brązowe z metalicznym połyskiem oraz trzema białożółtymi plamami. Jaja owalne, gąsienica zaraz po wylęgu czerwonawa a wraz z upływem czasu jej ubarwienie staje się zielone z czarną głową. Gąsienice zimują w oprzędzie w ściółce pod krzewami bądź też w większych szczelinach kory, grubszych pędów. Wczesną wiosną gąsienice opuszczają swoje zimowe kryjówki, wgryzając się do wnętrza pąków, gdzie żerują wyjadając ich wnętrze. W czasie kwitnienia porzeczki gąsienice przepoczwarczają się w wierzchniej warstwie gleby. Wylot następuje pod koniec maja. Samice składają jaja pojedynczo w zawiązkach owocowych. Gąsienice przez krótki okres żerują w owocach, żywiąc się miękkimi nasionami, po czym udają się do miejsc, gdzie przezimują.

Objawy:

Formą najbardziej szkodliwą są gąsienice, które niszczą pąki wyjadając ich wnętrze, z którego wysypują się ich odchody. Konsekwencją ich działania jest wybijanie bocznych pędów, co prowadzi do miotlastości pędów. Jedna gąsienica, może zniszczyć do 6 pąków.

Zwalczanie:

Oprysk wykonać w okresie pękania pąków (zwykle marzec), stosując np. Decis 2,5 EC, Fastac 100 EC, Patriot 2,5 EC.

Zródło wiedzy:

Opracowano na podstawie: Zarys nauki o szkodnikach roślin, red. R. Miętkiewski, Siedlce 1998 Zalecenia Ochrony Roślin na lata 2008/2009 część III, Instytut Ochrony Roślin (Zakład Upowszechniania, Wydawnictw i Współpracy z Zagranicą), Poznań 2008

0 komentarzy

Dodaj swój komentarz

Captcha