Korkowatość skórki

Opis:

Korkowatość skórki jest przykładem choroby fizjologicznej. Choroby fizjologiczne to grupa chorób, wynikających z braku dostatecznej zasobności nieożywionych czynników środowiska zewnętrznego. Pod pojęciem nieożywionych czynników, należy rozumieć m.in. zasobność gleby w składniki pokarmowe, strukturę gleby, temperaturę powietrza, wodę, wilgotność powietrza, nasłonecznienie, odczyn gleby itd. Jeżeli występują różnice, pomiędzy zapotrzebowaniem a stanem faktycznym określonych stanów czynników, wówczas mamy do czynienia z zaburzeniami, które w konsekwencji prowadzą do zaburzeń chorobowych. Przy rozpoznawaniu choroby, należy trafnie wykluczyć inne ewentualne przyczyny zmian np. bakterie, wirusy, grzyby, pasożyty itd. Choroba, której przyczyną są brak wiedzy, czego konsekwencją są błędy uprawowe. Główne przyczyny zmian chorobowych, sprowadzają się do takich zagadnień jak: -zbytnia wilgotność powietrza; -zbytnie nasłonecznienie roślin, które wcześniej znajdowały się w warunkach niedostatecznego nasłonecznienia; -nadmierne wynawożenie

Objawy:

Korkowatość skórki najczęściej atakuje dolną stronę liści, jak również łodygi oraz pędy a zaznacza swoją obecność pojawieniem się skorkowaciałej tkanki o barwie żółtawozielonej, żółtobrunatnej, jak również brunatnoszarej. Skorkowacenia są nieregularne.

Zapobieganie:

Chcąc zapobiec chorobie, trzeba przestrzegać pewnych zasad a najważniejsze z nich to: - zapewnić roślinom odpowiednie odstępy a więc dostateczny przewiew; - unikać nadmiernej wilgotności podłoża i powietrza; - wietrzenie pomieszczeń; - podlewanie w godzinach południowych, zwłaszcza w słoneczne dni; - zapobiegać zbytnim wahaniom temperatury; - nie stosować obfitego nawożenia przy pochmurnej, deszczowej i chłodnej pogodzie.

Rośliny podatne:

Rośliny wykazujące podatność na korkowatość skórki to: begonia (Begonia L.) , pelargonia (Pelargonium L'Hér.) oraz kaktusy (Cactaceae Juss).

Zródło wiedzy:

Opracowano na podstawie: J.A. Czyżewski, Choroby i szkodniki roślin ozdobnych, Warszawa 1975 B. Böhmer, W. Wohanka, Choroby i szkodniki roślin, Warszawa 2006

0 komentarzy

Dodaj swój komentarz

Captcha