Brzęczak porzeczkowy - Pteronidea ribesii Scop.

Opis:

Błonkówka z rodziny pilarzowate, która w formie dorosłej osiąga do 8 mm długości, posiada dwie pary przezroczystych skrzydeł o rozpiętości do 15 mm. Samica jest zabarwienia żółtego a samiec jest czarny. Jaja białawe, owalne, larwa zielonkawa z czarną głową i brodawkami. Larwy zimują w glebie w kokonie do głębokości 15 cm. Wiosną następuje przepoczwarczenie a w maju ma miejsce wylot błonkówek pierwszego pokolenia. Samica może złożyć do 110 jaj, które składa w rzędach na dolnej stronie liści. Po około tygodniu wylęgają się larwy, które żerują na liściach do około miesiąca , po czym też ulegają przepoczwarczeniu. Około czerwca pojawia się drugie pokolenie błonkówek a na przełomie lipca/ sierpnia może się pojawić trzecie pokolenie.

Objawy:

Uszkodzenia blaszki liściowej ( niejednokrotnie szkodnik pozostawia tylko nerwy), a co za tym idzie, krzewy słabiej rosną, są niższe plony i krzewy są bardziej podatne na przemarzanie. Najniebezpieczniejsze są larwy II pokolenia (od połowy czerwca do połowy lipca).

Zwalczanie:

Po kwitnieniu, gdy zauważymy pierwsze larwy szkodnika należy wykonać oprysk z zastosowaniem takich środków jak: Basudin 600 EW, Bulldock 025 EC, Decis 2,5 EC, Karate Zenon 050 CS, Patriot 2,5 EC.

Rośliny podatne:

Agrest, porzeczka

Zródło wiedzy:

Opracowano na podstawie: Zarys nauki o szkodnikach roślin, red. R. Miętkiewski, Siedlce 1998 Zalecenia Ochrony Roślin na lata 2008/2009 część III, Instytut Ochrony Roślin (Zakład Upowszechniania, Wydawnictw i Współpracy z Zagranicą), Poznań 2008

0 komentarzy

Dodaj swój komentarz

Captcha