Brak wybijania pędów z bulw frezji

Opis:

Brak wybijania pędów z bulw frezji jest przykładem choroby fizjologicznej. Choroby fizjologiczne to grupa chorób, wynikających z braku dostatecznej zasobności nieożywionych czynników środowiska zewnętrznego. Pod pojęciem nieożywionych czynników, należy rozumieć m.in. zasobność gleby w składniki pokarmowe, strukturę gleby, temperaturę powietrza, wodę, wilgotność powietrza, nasłonecznienie, odczyn gleby itd. Jeżeli występują różnice, pomiędzy zapotrzebowaniem a stanem faktycznym określonych stanów czynników, wówczas mamy do czynienia z zaburzeniami, które w konsekwencji prowadzą do zaburzeń chorobowych. Przy rozpoznawaniu choroby, należy trafnie wykluczyć inne ewentualne przyczyny zmian np. bakterie, wirusy, grzyby, pasożyty itd. Choroba, objawiająca się całkowitym zahamowaniem wybijania się pędów. Podstawową przyczyną, zahamowania wzrostu są błędy uprawowe, sprowadzające się do nie zapewnienia roślinie w okresie letniego przechowywania odpowiedniej temperatury, która nie powinna spadać poniżej 20°C. Ponadto należy zwrócić uwagę na wilgotność powietrza, która również jest bardzo ważnym czynnikiem, mającym wpływ na zmiany chorobowe. Zaleca się, aby podczas przechowywania, wilgotność powietrza nie spadała poniżej 60 procent.

Objawy:

Podstawowym objawem są stwardniałe bulwy, które stają się niezdolne do kiełkowania.

Zapobieganie:

Aby zapobiec pojawieniu się problemów związanych z zaburzeniami w kwestiach wybijania pędów z bulw frezji, należy przestrzegać warunki, jakie winny być spełnione, przy zbiorze i przechowywaniu bulw. Zbiór bulw powinien nastąpić w czerwcu, po przesuszeniu przechowujemy je w pomieszczeniu, gdzie temperatura waha się w granicach 25-27⁰C a wilgotność względna powietrza wynosi około 70%. Okres przechowywania powinien trwać około 7-10 tygodni. Zapewnienie takich warunków powinno ustrzec przed pojawieniem się powyższych zmian chorobowych.

Rośliny podatne:

Frezja

Zródło wiedzy:

Opracowano na podstawie: J.A. Czyżewski, Choroby i szkodniki roślin ozdobnych, Warszawa 1975

0 komentarzy

Dodaj swój komentarz

Captcha