Kiedy przycinać drzewa owocowe?

Kiedy przycinać drzewa owocowe?

Skomentuj artykuł

Właściwe cięcie drzew owocowych, ma ogromne znaczenie dla ich prawidłowego rozwoju oraz dobrego plonowania. Pomaga również drzewom przetrwać zimę i lepiej wykorzystać dostępną wodę i składniki pokarmowe zawarte w glebie. Poza tym ułatwia gałęziom utrzymanie ciężaru owoców i chroni konary przez wyłamywaniem się. Zapobiega też nieregularnemu owocowaniu (w jednym roku nadmierny plon, w drugim całkowity jego brak) i powoduje lepsze doświetlenie całego drzewa. Ciecie powinno wykonywać się więc każdego roku, rozpoczynając już od chwili posadzenia młodego drzewka.

Ciecie młodego drzewka

Pierwsze cięcie jest bardzo ważne i jednocześnie dość radykalne, gdyż ma za zadanie zrównoważyć stosunek korony do korzeni i tym samym umożliwić roślinie lepsze przyjęcie się w nowym miejscu. Powinno być wykonane wyjątkowo starannie, gdyż będzie stanowiło podstawę do formowania korony w kolejnych latach. Pędy najlepiej jest skrócić o połowę lub nawet jeszcze mocniej (nawet o 2/3 długości pędów), jeśli sadzonka jest osłabiona lub ma mało rozwinięty system korzeniowy. W tym czasie usuwamy też wszystkie pędy rosnące pod katem ostrym, gdyż wyprowadzone z nich gałęzie, mogą się w przyszłości rozłamywać pod ciężarem owoców. Jeśli na sadzonce są tylko tak rosnące pędy, pozostawiamy jeden z nich i przycinamy go nad 6 oczkiem. Z oczek wyrosną w kolejnym roku nowe pędy, które posłużą do ukształtowania prawidłowej korony. Ciecie to najlepiej przeprowadzić wiosną, na początku okresu wegetacyjnego.Rodzaje cięcia

Po pierwszym zabiegu należy odczekać 2-3 lata, pozwalając pędom rosnąć swobodniej. W tym okresie usuwamy tylko gałązki uszkodzone lub przemarznięte, a także młode, silne pędy, wyrastające pod katem prostym tzw. wilki, wyłączając oczywiście główny pęd, traktowany jako przewodnik. Nie wolno pozwolić na wzrost dwóch przewodników, gdyż utworzyłyby one w przyszłości dwie korony i pod ciężarem owoców rozłamały się na pół. Szczególnie grusze mają tendencje, do tworzenia gałęzi pionowych, które w czasie owocowania często pękają. W kolejnych latach, przeprowadzamy natomiast już głównie cięcia formujące, prześwietlające oraz odmładzające.
 

Kiedy przycinać drzewa owocowe?

Kiedy przycinać drzewa owocowe?

Ciecie formujące

Pierwsze z nich wykonujemy po wejściu drzew w okres owocowania i przeprowadzamy corocznie, nawet przez kolejnych 5-6 lat. Sposób tego cięcia jest uzależniony od tego, jaką koronę chcemy ostatecznie uzyskać. Dla drzew owocowych, szczególnie na niewielkich obszarach, najlepsze będą formy sztuczne, polegające na wytworzeniu niskich, rozłożystych koron. Takie drzewka będą z pewnością łatwiejsze w pielęgnacji (np. opryski, ciecia), lepiej doświetlone i znacznie uproszczą zbiory owoców. Korony mogą być stożkowe, spłaszczone lub parasolowate. Uzyskuje się je przez odpowiednie przycięcie pędów oraz przyginanie ich w kierunku ziemi za pomocą klamerek umieszczonych miedzy konarem, a wyrastającym pędem (najlepiej w V, zanim zdąży zdrewnieć) oraz obciążanie gałęzi specjalnymi ciężarkami (mogą być to plastikowe pojemniki, wypełnione piaskiem lub odciągi, przymocowane szpilami do ziemi). Podstawową zasadą jest wybranie 3-5 głównych gałęzi, skierowanych w różne strony i wyrastających z pnia pod kątem zbliżonym do prostego.

Cięcie jabłoni wczesną wiosną

Cięcie jabłoni wczesną wiosną

Terminy cięcia

Terminy ciecia, uzależnione są od gatunku drzewa oraz jego wrażliwości na choroby, szkodniki oraz przemarzanie. Drzewa wytrzymalsze (jabłonie, grusze) tniemy jeszcze przed rozpoczęciem wegetacji czyli II-III, natomiast delikatniejsze (brzoskwinie, śliwy) nieco później, gdyż w IV. Gatunki najwrażliwsze na choroby kory (czereśnie, wiśnie) przycinamy latem, po zakończonym okresie owocowania. W tym czasie usuwamy również wilki, wyrastające z drzew przyciętych na początku roku. Wilki wyrastają najliczniej na tych egzemplarzach, które były cięte dość mocno, dlatego o ile nie mamy takiej potrzeby, unikajmy podobnego cięcia. Niestety, jest ono konieczne w przypadku odmładzania i prześwietlana koron starszych drzew.

Odmładzanie starych wiśni

Odmładzanie starych wiśni

Prześwietlanie i odmładzanie

Prześwietlanie polega na przycięciu najgrubszych gałęzi wierzchołkowych i tym samym doświetleniu reszty drzewa. Później należy usunąć wszystkie gałęzie krzyżujące się, wyrastające do środka korony oraz wilki. W następnym roku przeprowadza się cięcie polegające na usunięciu pędów rosnących pionowo oraz wyrastających ze spodniej części konarów w kierunku ziemi.

Radykalne cięcie odmładzające, należy wykonać zgodnie z zasadami, przewidzianymi dla danego gatunku drzewa. Zwykle polega ono na mocnym skróceniu konarów szkieletowych oraz pędów kilkuletnich, z których w późniejszym czasie będą wyrastać młode pędy. W tym przypadku nie tniemy gałęzi na krótko (na tzw. obrączkę), a zostawiamy kilkucentymetrowy  fragment tzw. czop. U jabłoni i grusz wystarczy jeśli będzie miał długość 3 cm., u wiśni i czereśni najlepiej 20-30 cm. Z oczek, które się na nim znajdują, wyrosną w kolejnych latach nowe pędy owoconośne.

Przy innych rodzajach ciecia, gałęzie wycinamy tuż nad obrączką (zgrubieniem u nasady), aby ograniczyć powierzchnię rany. Pędy natomiast skracamy pod katem ostrym, zawsze nad oczkiem, skierowanym na zewnątrz korony.


Kilka ważnych zasad cięcia

Do cięcia używamy ostrych narzędzi (piły do konarów, sekatory do cieńszych gałęzi) i staramy się wykonywać zabieg w taki sposób, aby miejsce cięcia było jak najbardziej gładkie. Powstałe rany zawsze należy zasmarować maścią ogrodniczą, która zapobiegnie wnikaniu patogenów i przyspieszy gojenie się uszkodzonych tkanek lub też farbą emulsyjna z dodatkiem środka grzybobójczego (np. Topsinu ).

Zabiegi te są wprawdzie dość pracochłonne, ale bardzo istotne, o ile chcemy uzyskać zadowalające plony owoców dobrej jakości.

Autor: Katarzyna Józefowicz

Źródła:
1.    „Działka, moje hobby”  PWRiL W-wa 1982 r.
2.    „ABC ogrodnictwa”  PWRiL W-wa 1978 r.
3.    „Działkowiec” 2/11 prof. Augustyn Mika „ Prześwietlanie i odnawianie drzew” str. 46/47

czytaj dalej...

Zobacz także

0 komentarzy

Dodaj swój komentarz