Cięcie gruszy

Cięcie gruszy

Skomentuj artykuł

Kiedy posiadamy w ogrodzie drzewka owocowe, musimy pamiętać, że ich regularne przycinanie jest bardzo ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym, którego nie powinniśmy zaniedbywać. Cięcie pozwala na właściwe ukształtowanie koron, poprawia plonowanie, umożliwia lepszy dostęp światła do poszczególnych gałęzi, poprawia cyrkulację powietrza w koronach, a także ułatwia zbiór owoców i ochronę roślin. Jednak nie wszystkie drzewa owocowe przycina się dokładnie tak samo. Specyfika ich wzrostu wymusza niekiedy zastosowanie nieco innych niż standardowe rodzajów cięcia.

Do takich właśnie drzew możemy zaliczyć między innymi grusze. To drzewa, których gałęzie mają tendencję do silnego wzrostu w górę, dlatego jeśli pozostawimy je samym sobie, zbiór owoców, ochrona i inne zabiegi pielęgnacyjne, będą bardzo utrudnione i niekiedy niemożliwe do wykonania, bez użycia drabiny lub podestu. Poza tym takie mocno zapuszczone grusze, wydają owoce gorszej jakości (np. małe) i mogą owocować naprzemiennie (np. co drugi rok).

Aby odpowiednie formowanie drzewa było łatwiejsze, lepiej wybrać odmiany charakteryzujące się niezbyt silnym wzrostem oraz tworzące stosunkowo luźne korony (np.: „Bera Bosca”, „Amfora”, „Bojniczanka”). Ich cięcie będzie znacznie prostsze, niż prowadzenie drzew charakteryzujących się silnym wzrostem (np. „Delbias”).


Formowanie

Pierwsze cięcie przeprowadza się tuż po posadzeniu drzewka. Ma ono na celu zrównoważenie stosunku korony do niewielkiego jeszcze systemu korzeniowego (sadzonki lepiej się przyjmują) oraz ułatwienie dalszego prowadzenia drzewa. Jeśli posadzone drzewko przekracza wysokość 110 cm. licząc od miejsca okulizacji, należy je przyciąć właśnie do takiej wysokości. Dzięki temu roślina wytworzy silne pędy boczne, z których będziemy mogli uformować podstawowy „szkielet” drzewa tzw. stół. W tym okresie usuwa się też wszystkie pędy, które znajdują się na wysokości mniejszej niż 60 cm. Tak przycięta grusza powinna pod koniec roku wytworzyć 4-6 mocnych pędów, które posłużą nam do dalszego kształtowania korony.

Cięcie gruszy

Grusze

Z uzyskanych w ten sposób mocnych pędów, wybieramy ok. 4-5 które tworzą jak najszerszy kąt z pniem przewodnika. Następnie należy przygiąć je do ziemi za pomocą odciągów wykonanych ze sznurka w taki sposób, aby z pniem drzewa tworzyły dość szeroki kąt. Nie należy jednak wyginać ich zbyt mocno (nie więcej niż 70 stopni ), gdyż w przyszłości mogą się wyłamać oraz zawiązywać małą ilość owoców. Poza tym na silnie odgiętych gałęziach tworzy się więcej pędów jednorocznych tzw. wilków, co ma negatywny wpływ na owocowanie. Najlepszy kąt do dalszego wzrostu i rozwoju to w przypadku gruszy ok. 45° w stosunku do przewodnika. Odciągi formujące gałęzie, powinny być mocowane do ziemi za pomocą specjalnych, metalowych szpil (podobnie jak sznurki namiotu) lub też odpowiednio obciążone np. za pomocą plastikowych butelek, wypełnionych piaskiem. Ważne, aby butelki pozostały zakręcone, gdyż podczas opadów, piach znajdujący się wewnątrz stanie się bardzo mokry i jednocześnie znacznie cięższy, co może spowodować pęknięcie naginanej gałęzi. Gałęzie powinny przyjąć na stałe nadaną im w ten sposób formę, po ok. 2-3 miesiącach. Wiosną w drugim roku należy przystąpić do regulowania ilości pędów, znajdujących się na ukształtowanych gałęziach. Pozwoli to na tworzenie większej ilości gałązek wydających owoce. Aby to osiągnąć trzeba skrócić słabe odgałęzienia boczne i silnie ulistnione, zbyt gęsto rosnące pędy. Wtedy też przycinamy przewodnik na wysokości ok. 40-60 cm. nad 3-4 mocną gałęzią, dzięki czemu będziemy mogli wyprowadzić drugie piętro korony (podobnymi metodami co pierwsze), które powinno być jednak zawsze mniejsze od pierwszego, aby nie powodowało zacienienia niżej położonych gałęzi.

Cięcie gruszy

Grusze

Cięcie prześwietlające

W kolejnych latach zabiegi związane z cięciem (najlepszy termin to druga połowa III) polegają już głównie na usuwaniu silnych, mocno ulistnionych pędów jednorocznych, wyrastających z gałęzi pod kątem prostym (tzw. „wilków”) oraz części drobniejszych gałązek (w ilości ok. 1/3) i skracaniu starszych gałęzi (cięcie na tzw. czop, pozwalające na wytworzenie pędów owoconośnych), które nie zawiązały w danym roku pąków kwiatowych. Jeśli zbyt dużo młodych pędów pozostanie na drzewie, szybko zagęszczą one koronę i spowodują osłabienie owocowania lub owocowanie naprzemienne (co drugi rok).

Taki sposób cięcia, przeprowadza się na gruszach owocujących na krótkopędach wyrosłych na starszych (kilkuletnich) lub młodych (2-3 letnich) pędach, a ponieważ większość odmian uprawianych w Polsce należy właśnie do tej grupy (np. „Bera Bosca”, „Konferencja”, „Faworytka”, „Dobra Ludwika”), nie powinno być problemów z dalszym prowadzeniem owocującego drzewa. Właściwie przeprowadzone cięcie, powinno skutkować pozostawieniem ok. 20-30% pąków kwiatowych na każdym typie pędów (jednorocznych, dwuletnich oraz starszych).

Wyjątek stanowią odmiany takie jak „Komisówka” i „Williams”, które mają nieco inną specyfikę owocowania, w związku z tym przycina się je trochę inaczej, niż pozostałe odmiany.

Autor: Katarzyna Józefowicz

Źródła:
1.    ABC ogrodnictwa” PWR i L W-wa 1978r. – praca zbiorowa

czytaj dalej...
Kategorie

Zobacz także

0 komentarzy

Dodaj swój komentarz