Newsletter serwisuChoroby jabłoni

Jabłonie należą do najpopularniejszych drzew owocowych, które możemy uprawiać w naszych sadach, na działkach i w ogrodach. Tak jak wszystkie drzewa owocowe, narażone są na liczne choroby, które są zagrożeniem dla plonu, ale także dla życia samych drzew. W uprawie jabłoni konieczna jest profilaktyka, która w dużej mierze ogranicza występowanie poszczególnych chorób. Wiedza z zakresu uprawy jabłoni, świadomość ich wymagań oraz umiejętna pielęgnacja  w połączeniu z wiedzą o podstawowych chorobach, powinna przynieść zadowalające rezultaty. Całoroczna i dokładna lustracja jabłoni, pozwoli na szybką reakcję w przypadku jakichkolwiek zmian chorobowych. 

Dlaczego drzewa owocowe chorują?

Drzewa owocowe bardzo często porażane są przez zróżnicowane czynniki chorobotwórcze. W wielu przypadkach za rozprzestrzenianie się niebezpiecznych dla roślin patogenów odpowiadają szkodniki np. mszyce, dlatego warto zadbać o ochronę drzew owocowych także na tej płaszczyźnie. W dużym zakresie zdrowotność uprawianych roślin zależy od stopnia zapewnienia im odpowiednich warunków oraz zaspokojenia podstawowych potrzeb.
     
Najczęstsze choroby jabłoni

Choroby występujące w uprawie jabłoni mogą mieć zróżnicowane podłoże, a więc

    podłoże grzybowe
    podłoże bakteryjne
    podłoże wirusowe


Choroby jabłoni o podłożu grzybowym

Do najgroźniejszych chorób grzybowych porażających jabłonie z pewnością zaliczymy parch jabłoni, wywoływany przez Venturia inaequalis. W wyniku aktywności czynnika chorobotwórczego, porażeniu ulegają liście, owoce oraz niezdrewniałe pędy i kwiaty. Na roślinie zaobserwujemy liczne oliwkowobrunatne plamy z czasem ciemniejące. W wyniku choroby następuje zahamowanie wzrostu jabłoni, liście zasychają po czym opadają. Owoce z licznymi plamami, pęknięciami są zniekształcone i tracą swoją wartość.

Venturia inaequalis zimuje na porażonych częściach jabłoni. Warto zaznaczyć, że chorobie sprzyja wilgoć i ciepło, dlatego należy zadbać, aby korony jabłoni nie były zbyt gęste i w okresie wegetacyjnym bardziej przewiewne. W przypadku porażenia parchem jabłoni należy usuwać porażone części roślin. Ponieważ dostępne  w sprzedaży odmiany jabłoni często różnią się pod względem odporności na parcha, warto wybierać tylko te odmiany, które wykazują wyższą odporność na Venturia inaequalis. Poza tym stosujemy zabiegi zapobiegawcze i już  w momencie pękania pąków możemy zastosować Antracol 70 WG. W fazach późniejszych ( przed kwitnieniem, w czasie kwitnienia i po kwitnieniu oraz w czasie wzrostu owoców) możemy zastosować środek Zato 50 WG. Inne preparaty to m.in.  Miedzian 50 WP, Kaptan Zawiesinowy 50 WP. Dodatkowo po zbiorze owoców (X/XI) warto wykonać dokładny oprysk porażonego drzewa stosując, 4- 5% roztwór mocznika.

Mączastym nalotem na liściach, pędach, a także kwiatach objawia się mączniak jabłoni, będący konsekwencją aktywności patogenu o nazwie Podosphaera leucotricha. Porażone części roślin z czasem zasychają.

Ponieważ Podosphaera leucotricha zimuje w pąkach, należy usuwać porażone pędy. W razie konieczności należy przeprowadzić oprysk. Pierwszy zbieg należy wykonać w fazie różowego pąka, następne podczas kwitnienia i w okresie wzrostu owoców, zależnie od stopnia porażenia. Środki do zwalczania mączniaka jabłoni to m.in. Siarkol 80 WP, Nimrod 250 EC, Zato 50 WG.

Jeżeli na liściach pojawią się liczne, ale drobne i brunatne plamy, należy sprawdzić czy czasami nasza jabłoń nie została porażona przez drobną plamistość liści jabłoni. Przy silnym porażeniu liście zasychają i opadają. Oprysk należy przeprowadzić już w fazie różowego pąka stosując np. Miedzian 50 WP.

W przypadku brunatnej zgnilizny drzew ziarnkowych porażeniu ulegają głównie owoce. W wyniku aktywności Monilinia fructigena na owocach pojawiają się brunatne i gnijące plamy z charakterystycznymi kręgami skupionych zarodników. Porażone owoce w większości  opadają, a nieliczne pozostają na drzewach w formie zaschniętej mumii. W tych zaschniętych pozostałościach owoców oraz w pędach zimuje grzyb, dlatego należy usuwać zarówno mumie jak i porażone pędy. Przy dużym porażeniu zaleca się wykonanie oprysku z zastosowaniem np.  Miedzianu 50 WP zaraz po opadnięciu zawiązków. W razie potrzeby zabieg należy powtórzyć.

Choroby jabłoni
Choroby jabłoni

Gorzka zgnilizna jabłek dotyka dojrzałe owoce na których pojawiają się gnilne i brunatne plamy. Poważny problem przechowywanych owoców. Na dwa tygodnie przed zbiorami owoców należy przeprowadzić oprysk stosując np. Topsin M 500 SC. W razie konieczności można przeprowadzić dwa zabiegi, ale pierwszy zabieg należy wykonać 4 tygodnie przed zaplanowanym zbiorem owoców.

Rak drzew owocowych jest przykładem choroby grzybowej kory. Czynnikiem chorobotwórczym w tym przypadku jest Nectria galligena. W wyniku porażenia dochodzi do istotnych zmian, które mogą doprowadzić nawet do zamierania całych drzew. Porażeniu ulegają przede wszystkim pnie, konary oraz gałęzie. Rak powoduje powstawanie głębokich ran. Do infekcji dochodzi poprzez otwarte rany np. po zbiorze owoców, wichurze, cięciu pielęgnacyjnym  itp. Ważne, aby profilaktycznie stosować oprysk Topsin M 500 SC po zbiorach jabłek oraz po wszelkich zmianach, które mogłyby wpłynąć na powstanie otwartych ran. Ze zrogowaceniami można walczyć. Poza opryskiem należy wycinać zrogowacenia do zdrowej tkanki i smarować maścią ochronną.

Warto jeszcze wspomnieć o srebrzystości liści oraz zgniliźnie pierścieniowej podstawy pnia. Pierwsza z nich wywoływana jest przez grzyb o nazwie skórnik purpurowy (Chondrostereum purpureum). Do zakażenia dochodzi najczęściej poprzez otwarte rany powstałe w wyniku złamania konarów, gałęzi, a także poprzez uszkodzenia mrozowe czy też cięcie.  Grzyb powoduje liczne zmiany na korze, która z czasem murszeje i zaczyna odchodzić od drewna. W ostatniej fazie choroby zaobserwujemy na porażonym drzewie liczne dachówkowato ułożone owocniki. Kolejnym bardzo istotnym objawem są ołowianoszare do srebrzystych liście u których dochodzi do rozwarstwienia miękiszu od skórki. Zmiany mogą wystąpić na konkretnej gałęzi bądź na całym drzewie. Walcząc z chorobą należy usuwać zainfekowane części roślin, a rany zabezpieczyć np. Funabenem.  Zgnilizna pierścieniowa podstawy pnia wywoływana jest przez Phytophthora cactorum, Do zakażenia dochodzi poprzez zranienia, pęknięcia itp. Grzyb poraża szyjkę korzeniową, podstawę pnia, a czasem także korzenie. W wyniku porażenia dochodzi do zmian na korze, a w zaawansowanej fazie dochodzi także do przebarwień na liściach (żółknięcie, brunatnienie) co świadczy o powolnym zamieraniu całych roślin. Walka z chorobą to przede wszystkim profilaktyka, a więc uprawa jabłoni na niezbyt podmokłym terenie. Poza tym jabłonie należy szczepić na podkładkach, które są bardziej odporne na Phytophthora cactorum. Zapobiegawczo można zastosować Aliette 80 WG

Choroby jabłoni o podłożu bakteryjnym

Jedną z najbardziej znanych chorób o podłożu bakteryjnym mogącą wystąpić na jabłoni jest zaraza ogniowa. Wywoływana jest przez Ervinia amylovora. Porażeniu ulegają liście, kwiaty, pędy, które z czasem stają się brązowoczarne, podobne do spalonych. Pędy zasychają od wierzchołków, a kora staje się spękana i zaczyna odchodzić od zdrowej tkanki.

Zarazę ogniową zwalczamy na bieżąco usuwając porażone części. Porażone części drzewa należy wyciąć do zdrowego drewna, a przy silniejszym porażeniu wykarczować i spalić. Profilaktycznie stosujemy preparaty miedziowe w fazie nabrzmiewania pąków i kwitnienia  oraz fazie wzrostu owoców. Przykładem środka, który można zastosować jest Miedzian 50 WP, Cuproflow 375 SC (tylko w fazie nabrzmiewania pąków i kwitnienia).

Kolejne choroby o podłożu bakteryjnym o których warto wspomnieć  to rak bakteryjny oraz guzowatość korzeni.  Rak bakteryjny zwalczamy poprzez usunięcie do zdrowego drewna porażonych pędów oraz smarowanie otwartych ran np. Funabenem. Dodatkowo zależnie od potrzeby np. po zbiorze owoców, warto profilaktycznie wykonać oprysk stosując np. Topsin M 500 SC. Guzowatość korzeni wywoływana jest przez patogen Agrobacterium tumefaciens. Szczególnie niebezpieczna dla podkładek w szkółkach. Powoduje powstawanie narośli na korzeniach oraz szyjce korzeniowej.


Choroby jabłoni o podłożu wirusowym

Z chorób o podłożu wirusowym jabłoni przede wszystkim należy wymienić mozaikę jabłoni oraz chlorotyczną plamistość liści jabłoni. Mozaika jabłoni objawia się jasnymi przebarwieniami na liściach (już wiosną ukazują się cytrynowożółte do kremowych plamy)  i prowadzi  do opadania liści oraz zmniejszenia plonu. Chlorotyczna plamistość liści jabłoni wpływa m.in. na powolniejszy wzrost oraz gorszej jakości owoce- drobniejsze i gorzej wybarwione.

Warto wspomnieć o proliferacji jabłoni, choroby zwanej jako miotlastość jabłoni. Na porażonych drzewach występują charakterystyczne czarcie miotły, a owoce są bardzo drobne. Choroba wywoływana jest przez  fitoplazmę ‘Candidatus Phytoplasma mali’

Niestety nie ma skutecznego sposobu na bezpośrednią walkę z chorobami o podłożu wirusowym. W tym przypadku liczy się przede wszystkim profilaktyka, a więc

    Materiał szkółkarski wolny od patogenów, pozyskiwany w cieszących się dobra opinią punktach sprzedaży np. szkółkach, centrach ogrodniczych itp.

    W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby o podłożu wirusowym, zainfekowaną roślinę najlepiej wyrzucić i spalić.

    Ograniczenie występowania szkodników, które bardzo często są nosicielami chorobotwórczych patogenów.

* Wszystkie uwzględnione w artykule środki ochrony roślin są dopuszczone do obrotu i stosowania na rok 2012

Tekst: Grzegorz Bogucki


Oceń artykuł:
przetwarzam....
5.00 / 5 razy ocenianyKomentarze do tego artykułu:


Tytuł:
Komentarz:
Imię:

Jaka to roślina

Bezpłatny biuletyn o kwiatach

Co to jest newsletter ?

Ile kwiatów doniczkowych posiadasz?

Nie posiadam roślin

Mniej niż 5

Od 6 do 10

Od 11 do 30

Od 31 do 100

Ponad 100

Zobacz wyniki

Kontakt z redakcją serwisu


Copyright © 2005 - 2015 SwiatKwiatow.pl

Zapisz się do naszego bezpłatnego biuletynu.

A będziesz otrzymywał informacje o uprawie roślin i kwiatów oraz pielęgnacji ogrodu. Kwiaty to Nasza pasja, którą chętnie się z tobą podzielimy.

Twój email::

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. [zamknij]