Newsletter serwisuChoroby gruszy

Drzewa owoce bardzo często porażane są przez choroby, tak więc należy szczególnie zadbać o ich dobrą kondycję. Odpowiednie stanowisko oraz pielęgnacja z pewnością zmniejszają prawdopodobieństwo zachorowania, ale nie unikniemy tego problemu. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek zmian należy natychmiast reagować.
   

W uprawie gruszy także należy mieć na uwadze ten problem. W niniejszym opracowaniu zwrócę uwagę na najważniejsze choroby występujące w uprawie tego drzewa owocowego.

Dlaczego drzewa owocowe chorują?
   

Drzewa owocowe bardzo często porażane są przez zróżnicowane czynniki chorobotwórcze. W wielu przypadkach za rozprzestrzenianie się niebezpiecznych dla roślin patogenów odpowiadają szkodniki np. mszyce, dlatego warto zadbać o ochronę drzew owocowych także na tej płaszczyźnie. W dużym zakresie zdrowotność uprawianych roślin zależy od stopnia zapewnienia im odpowiednich warunków oraz zaspokojenia podstawowych potrzeb np. odpowiednie podłoże, nawożenie, cięcie itp.
     
Najczęstsze choroby gruszy
   

Choroby mogące wystąpić w uprawie gruszy mogą mieć zróżnicowane podłoże, a więc

  •     podłoże grzybowe
  •     podłoże bakteryjne
  •     podłoże wirusowe


Choroby gruszy o podłożu grzybowym

•    Biała plamistość gruszy- Mycoshaerella sentina

Choroba objawia się przede wszystkim na liściach, zdecydowanie rzadziej na owocach. Już po nazwie choroby można domyślić się, że podstawowym objawem choroby będą białe plamy na liściach. Pojawiają się one przede wszystkim w latach charakteryzujących się wyższą wilgotnością. Początkowo na liściach pojawiają się niewielkie zmiany w postaci drobnych, brunatnych plam. Z czasem plamy od środka stają się szare do białawych, osiągając do 5 mm średnicy. Licznie występujące  plamy mogą zlewać się ze sobą. Przy silnym porażeniu dochodzi do przedwczesnego opadania liści.

Choroba nie jest niebezpieczna dla gatunku, a patogeny chorobotwórcze są zwalczane przy okazji oprysku na parch gruszy. Oprysk wykonujemy przed kwitnieniem, a także podczas kwitnienia, w fazie opadania płatków kwiatowych, stosując np. Miedzian 50 WP, Miedzian 50 WG.


•    Brunatna plamistość gruszy- Diplocarpon soraueri
   

Choroba będąca zagrożeniem przede wszystkim w szkółkach dla podkładek. W przydomowym sadzie nie stanowi istotnego zagrożenia gdyż bardzo rzadko dochodzi do poważniejszych szkód. Na początku lata, a nawet już pod koniec wiosny na liściach pojawiają się brunatne plamy, widoczne z obydwu stron. U starszych drzew choroba może porażać także pędy i owoce, na których także zaobserwujemy charakterystyczne plamy. Z czasem plamy zwiększają swoją średnicę i dochodzi do ich zlewania się. Konsekwencją choroby jest żółknięcie i opadanie liści, a porażone podkładki nie nadają się do okulizacji.
   

Walka z chorobą odbywa się poprzez grabienie oraz spalanie porażonych liści na których zimuje patogen odpowiadający za chorobę. Poza tym warto wykonać oprysk stosując np. Sadoplon75 WP.

•    Parch gruszy- Venturia pirina
   

Choroba grzybowa, która może doprowadzić do obniżenia plonów nawet o kilkudziesięciu procent. Chorobie sprzyja wilgoć. Porażeniu ulegają liście, owoce a także pędy. Na liściach zaobserwujemy szarobrązowe ciemne plamy, które z czasem zwiększają się, a następnie zlewają ze sobą. Na porażonych owocach także występują liczne plamy, spękania i inne zmiany, a same owoce są drobne i tracą swoją wartość użytkową.
   

W walce z chorobą liczy się profilaktyka, a więc działania mające na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia choroby. Z pewnością to tych działań zaliczymy wybieranie odmian, wykazujących większą odporność na chorobę, prześwietlanie korony drzew, usuwanie porażonych liści.
Decydując się na oprysk,  wykonujemy zabiegi zapobiegawcze, a więc już  w momencie zielonego pąka możemy zastosować Antracol 70 WG. W fazach późniejszych możemy zastosować środek Zato 50 WG. Inne preparaty to m.in.  Miedzian 50 WP, Kaptan Zawiesinowy 50 WP.

 

Rdza gruszy

 

Rdza gruszy

•    Rdza gruszy- Gymnosporangium sabinae

Choroba objawia się w postaci charakterystycznych rdzawych plam na wierzchniej stronie  liści. Plamy osiągają do kilkunastu milimetrów średnicy. Na spodniej stronie liści zaobserwujemy charakterystyczne zgrubienia, gdzie znajdują się zarodniki. Nie stanowi ona poważnego zagrożenia, a do jej pojawienia się niezbędna jest obecność jałowców.
   

Walka z chorobą to unikanie sąsiedztwa jałowców, a także zastosowanie środka Topsin M 500 SC.

•    Brunatna zgnilizna drzew ziarnkowych- Monilinia fructigena
   

Zmiany chorobowe wywoływane przez grzyb o nazwie Monilinia fructigena. Porażeniu ulegają przede wszystkim owoce, na których pojawiają się brunatne i gnijące plamy z charakterystycznymi kręgami skupionych zarodników. Porażone owoce w większości  opadają, a nieliczne pozostają na drzewach w formie zaschniętej mumii.

Grzyb zimuje na pędach oraz zmumifikowanych owocach, dlatego należy  usuwać mumie oraz porażone pędy

Przy dużym porażeniu należy wykonać oprysk, stosując Miedzian 50 WP zaraz po opadnięciu zawiązków. W razie potrzeby zabieg należy powtórzyć.

•    Rak drzew owocowych
   

Czynnikiem chorobotwórczym w tym przypadku jest Nectria galligena. W wyniku porażenia dochodzi do istotnych zmian, które mogą doprowadzić nawet do zamierania całych drzew. Porażeniu ulegają przede wszystkim pnie, konary oraz gałęzie. Rak powoduje powstawanie głębokich ran. Do infekcji dochodzi poprzez otwarte rany np. po zbiorze owoców, wichurze, cięciu pielęgnacyjnym  itp. Ważne aby profilaktycznie stosować oprysk Topsin M 500 SC po zbiorze owoców oraz po wszelkich zmianach, które mogłyby wpłynąć na powstanie otwartych ran. Poza opryskiem należy wycinać zrogowacenia do zdrowej tkanki i smarować maścią ochronną.


Choroby gruszy o podłożu bakteryjnym

•    Zaraza ogniowa- Ervinia amylovora
   

Choroba bakteryjna także drzew owocowych, dotykająca przede wszystkim gruszę i jabłoń. W naszym klimacie nie jest takim zagrożeniem jak w cieplejszych regionach świata, ale należy być czujnym, gdyż to jedna z najgroźniejszych chorób zagrażających wybranym gatunkom roślin sadowniczych.
   

Porażeniu ulegają wszystkie nadziemne części roślin. Pędy wierzchołkowe, kwiaty, liście zamierają, stają się brązowoczarne i wyglądają jak spalone. Cechą charakterystyczną choroby jest  dłuższe utrzymywanie się obumarłych części na roślinie. Z czasem dochodzi do czernienia, pękania i odpadania kory.  W miejscach porażenia zaobserwujemy wyciek żółtej, mlecznej substancji, stanowiącej kolonie bakterii Ervinia amylovora, opanowujących dalsze części roślin. Przy dużej wilgotności powietrza może dojść do porażenia owoców, na których pojawiają się wodniste, a zarazem brunatne plamy.
   

Do zakażenia dochodzi najczęściej poprzez rany powstałe w wyniku cięcia, złamania i innych uszkodzeń. Bakterie rozprzestrzeniają się poprzez owady, wycieki a także powietrze. Choroba bardzo szybko się rozprzestrzenia, dlatego w przypadku zmian chorobowych należy natychmiast reagować !
   

W przypadku pojawienia się zarazy ogniowej należy wycinać porażone części aż do zdrowego drewna. Jeżeli porażenie jest  zaawansowane należy roślinę wykarczować i spalić. 
   

Oprysk stosujemy zapobiegawczo- w przypadku gdy choroba wystąpiła już wcześniej     w sadzie bądź w najbliższej okolicy- stosujemy preparaty miedziowe w fazie     nabrzmiewania pąków i kwitnienia  oraz fazie wzrostu owoców. Przykładem środka, który można zastosować jest Miedzian 50 WP, Cuproflow 375 SC (tylko w fazie nabrzmiewania pąków i kwitnienia).

Choroby gruszy o podłożu wirusowym
   

Grusze narażone są także na choroby o podłożu wirusowym. One także mogą doprowadzić do znaczących strat w plonowaniu, a czasami nawet do zamierania całych drzew. Z pewnością przy chorobach wirusowych należy uwzględnić mozaikę pierścieniową gruszy. Na liściach porażonego drzewa zaobserwujemy jasne przebarwienia o zróżnicowanym kształcie w tym pierścienie. Konsekwencją choroby jest zahamowanie wzrostu, drobniejsze i gorszej jakości owoce oraz całościowe osłabienie drzew. Szorstkość kory gruszy jest przykładem choroby wirusowej powodującej zmiany na korze w postaci niewielkich pęcherzyków, które z czasem doprowadzają do otwartych ran i zamierania porażonych części drzewa, a czasami nawet całych roślin. Jeżeli na liściach gruszy zaobserwujemy żółknące nerwy to może oznaczać, że nasza grusza została zarażona Apple stem pitting virus, a więc wirusem powodującym chorobę o nazwie żółtaczka nerwów liści gruszy. Choroba wpływa na obniżenie wzrostu drzewa, jego osłabienie oraz większą podatność na przemarzanie. Kamienistość miąższu gruszek to przykład choroby wirusowej powodującej zmiany na owocach. Na zawiązkach owoców można zaobserwować zmiany w formie zielonych plam z czasem zagłębiających się i namnażania się w miąższu komórek kamiennych. Efektem jest nie tylko znaczące obniżenie plonów, ale także osłabienie drzewa. Owoce nie nadają się do spożycia.

Niestety nie ma skutecznego sposobu na bezpośrednią walkę z chorobami o podłożu wirusowym. W tym przypadku liczy się przede wszystkim profilaktyka, a więc

Materiał szkółkarski wolny od patogenów, pozyskiwany w cieszących się dobra opinią punktach sprzedaży np. szkółkach, centrach ogrodniczych itp.
   

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby o podłożu wirusowym, zainfekowaną roślinę najlepiej wyrzucić i spalić.
   

Ograniczenie występowania szkodników, które bardzo często są nosicielami patogenów.


Uwaga na zamieranie gruszy !
   

Zamieranie gruszy to bardzo groźna choroba wywoływana przez Pear decline mycoplasmalike organizm. Występuje w dwóch odsłonach. Pierwsza charakteryzuje się dużą „agresywnością” i w krótkim czasie dochodzi do zamierania całych drzew. W przypadku łagodniejszego wariantu choroby, drzewa ulegają osłabieniu, wzrost zostaje zahamowany, liście ulegają zniekształceniu, a pod koniec lata bądź jesienią przebarwiają się na czerwono. Należy jeszcze wspomnieć o ewentualnych zmianach na korze, która pęka i zaczyna się łuszczyć.
   

Za rozprzestrzenianie się patogenu odpowiadają także miodówki gruszowe.
   

Walka z chorobą jest trudna i zazwyczaj ogranicza się do walki z miodówką oraz usuwaniem porażonych drzew. Nie ma skutecznego środka. Pozostaje profilaktyka, taka jak w przypadku chorób o podłożu wirusowym.

* Wszystkie uwzględnione w artykule środki ochrony roślin są dopuszczone do obrotu i stosowania na rok 2012


Tekst: Grzegorz Bogucki


Oceń artykuł:
przetwarzam....
3.30 / 10 razy ocenianyKomentarze do tego artykułu:

Tytuł: Owoce gruszki

A co zrobić gdy liście gruszy są ok. owoce piękne i duże, bez żadnych plam, a po przekrojeniu gruszki na pół okazuje się że owoc jest w środku brązowy i robaczywy ?

dodał: Gosia 2012-08-12 11:13:24

Tytuł: Mało profesjonalnie

Co do rdzy gruszy się nie zgodzę, takie nasilenie choroby jak na załączonym zdjęciu spowodowałoby to że, owoce nie dorosłyby nawet do połowy swoich właściwych rozmiarów. Zdrowy liść = dużo asymilatów. Zniszczenie aparatów szparkowych przez patogen = spadek plonu.

dodał: Bubu 2013-12-03 10:25:01

Tytuł: brak owocow

co zrobic gdy nie zawiazuja sie owoce pomimo obfitego kwiatu w tym roku kwiaty przekwitaja i zasychaja

dodał: Janina 2014-04-30 09:01:37

Tytuł: male liście - owoce opadają

może ktoś się spotkał z takim przypadkiem, że grusza 25letnia po zimie w ubr. ma liście o połowę miniejsze niż normalnie a owoce w czerwcu opadają. Sytuacja powtarza się drugi rok z rzędu.

dodał: Jurek 2014-05-21 13:42:05

Tytuł: rdza gruszy

Zgadzam się z Bubu. U mnie potężna grusza już od kilku lat gubi wszystkie zawiązki od kiedy zaatakowała ją rdza. Niestety sąsiad obsadził działkę jałowcami. Pod koniec lata liście już są brązowe. Oprysk chyba nieopłacalny i nie bardzo możliwy. Pozdrawiam.

dodał: mano 2015-06-22 11:38:57


Tytuł:
Komentarz:
Imię:

Jaka to roślina

Bezpłatny biuletyn o kwiatach

Co to jest newsletter ?

Moje ulubione kwiaty są koloru

Białego

Czerwonego

Żółtego

Niebieskiego

Różowego

Zielonego

Zobacz wyniki

Kontakt z redakcją serwisu


Copyright © 2005 - 2015 SwiatKwiatow.pl

Zapisz się do naszego bezpłatnego biuletynu.

A będziesz otrzymywał informacje o uprawie roślin i kwiatów oraz pielęgnacji ogrodu. Kwiaty to Nasza pasja, którą chętnie się z tobą podzielimy.

Twój email::

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. [zamknij]